Werkbezoek Colruyt Group Halle

op 26 februari 2014 01:00 Persberichten

Minister Geens bracht een officieel werkbezoek aan Colruyt Group met een geleid bezoek aan het distibutiecentrum in Halle. De directie van Colruyt Group besprak enkele recente verwezenlijkingen en uitdagingen met de minister. Er werd van gedachten gewisseld over uitgangspunten voor een fiscale hervorming en over de uitdagingen op het vlak van competitiviteit. Ook de kostprijs van betalingswijzen werd besproken, naar aanleiding van een aantal Europese initiatieven.

Bart Vander Elst, afdelingshoofd fiscaliteit Colruyt Group: “Colruyt Group wil mee nadenken over de hervorming van de fiscaliteit. Eenvoud is daarbij onze leidraad. Vooral inzake vennootschapsbelasting is fiscale spitstechnologie vandaag haast de regel geworden. We moeten terug naar de basis: een sterk vereenvoudigde belastbare basis en een lager tarief. In die optiek kunnen ook de fiscale aftrekken, zoals de investeringsaftrek en de notionele interest, worden bijgestuurd en beter afgestemd op de onderliggende doelstellingen inzake investering en tewerkstelling.”

Minister van Financiën Koen Geens: “ Met het competitiviteitspact heeft de federale regering prioritair ingezet op loonlastenverlaging. Reeds ruim 5 miljard euro aan lastenverlagingen werd beslist. Competitiviteit van onze ondernemingen blijft een prioriteit. Voor een speler als Colruyt Group, die in moeilijke tijden is blijven investeren, is dit belangrijk. Een volgende regering zal moeten blijven streven naar verdere verlaging van lasten op arbeid. Inzake vereenvoudiging van de fiscaliteit werden de eerste stappen al gezet, maar we moeten hier verder werk van maken “