Staatswaarborg Arco-coöperanten: versterking juridische argumentatie

op 19 maart 2014 18:00 Persberichten

In Kamercommissie herhaalde Minister van Financiën Koen Geens vandaag dat de Belgische Staat de waarborgregeling voor Arco-coöperanten op alle fronten juridisch zal blijven verdedigen totdat zij definitief gevalideerd is zodat de waarborg kan uitbetaald worden bij de sluiting van de vereffening van Arco, waarschijnlijk in 2015. Het is trouwens pas op dat ogenblik dat de uitbetaling ook zonder enige juridische contestatie kan gebeuren.

De Belgische Staat werd er recent van verwittigd dat de Europese Commissie het staatssteundossier overwoog af te ronden, maar dat de Belgische Staat nog bijkomende elementen mocht laten gelden. Als gevolg daarvan werd bijkomend juridisch advies ingewonnen.

Uit de juridische analyse blijkt dat een Europese beslissing over de verenigbaarheid met de staatssteunregels van de waarborg voor de Arco-coöperanten de waarborg niet op de helling kan zetten en dus een uitbetaling van deze coöperanten niet in de weg kan staan.

Deze  juridische analyse toont aan dat de beslissing van de Commissie enkel betrekking kan hebben op eventueel onregelmatige staatssteun ten gunste van de financiële coöperatieve vennootschappen, die in dat geval zou moeten worden teruggevorderd. De Europese staatssteunregels zijn daarentegen niet van toepassing op de waarborg voor particulieren zoals de spaarders. Uit rechtspraak van het Hof van Justitie volgt voorts dat het Europees recht niet  de ongeldigverklaring van de garantieregeling voor de individuele coöperanten vereist omdat deze niet nodig en zelfs niet dienstig is om de concurrentieverstoring ten gunste van de financiële coöperaties ongedaan te maken.

Deze argumentatie werd op 18 maart jl. door de Belgische Staat overgemaakt aan de Europese Commissie.

Koen Geens: “Sommige politieke partijen zijn blijkbaar uit op de vernietiging van de Arco-waarborg. De Belgische Regering zal de waarborg voor de Arco-coöperanten echter consequent blijven verdedigen totdat hij definitief gevalideerd is door de hoogste Belgische en Europese juridische instanties. Onze juridische argumentatie ten aanzien van Europa werd versterkt. Het dossier kent nu zijn verdere verloop, en ik hoop dat dat verloop snel zal zijn. Persoonlijk vind ik het met mijn partij noodzakelijk dat een alternatieve oplossing, die juridisch  volledig sluitend is, wordt opgenomen in een toekomstig regeerakkoord voor het onwaarschijnlijke geval dat de waarborg alsnog ongedaan zou worden gemaakt door een definitieve gerechtelijke beslissing.“