EU beëindigt begrotingsprocedure tegen België

op 20 juni 2014 16:00 Bericht op HLN.be

De Europese begrotingsprocedure tegen België en vijf andere landen behoort tot het verleden. De ministers van Financiën van de Europese Unie oordeelden vrijdag in Luxemburg dat de betrokken landen voldoende inspanningen hebben geleverd om hun begrotingstekort op duurzame wijze onder de drempel van 3 procent te brengen.

Met een deficit van 5,9 procent oversteeg België in 2009 de Europese drempel. Zo verzeilde ons land tegen de achtergrond van de bankencrisis voor het eerst sinds de invoering van de euro in de Europese begrotingsprocedure. Door de anderhalf jaar aanslepende vorming van een federale regering kostte het België meer dan drie jaar om opnieuw aan de norm te voldoen. De regering moest dan ook alle diplomatieke zeilen bijzetten om aan een boete van 700 miljoen euro te ontsnappen.

Pas in 2013 kon de regering het begrotingstekort voldoende indijken, tot 2,6 procent. Dat cijfer zou dit jaar ongewijzigd blijven. Tegen volgend jaar dreigt het tekort volgens de meest recente prognoses van de Commissie echter opnieuw op te lopen tot 2,8 procent indien de inkomende regeringen in ons land geen bijkomende maatregelen nemen.

Niet van alle verplichtingen ontdaan
Het einde van de procedure betekent immers niet dat België van alle verplichtingen is ontdaan. Ook in de zogenaamde preventieve arm van het Europese begrotingskader moet het budgettaire tekort structureel afgebouwd worden, om uiteindelijk tot een begroting in evenwicht te leiden. Ook de afbouw van de staatsschuld blijft in de Europese beoordeling een factor van belang.

België bevond zich vrijdag op het beraad in Luxemburg in het gezelschap van Tsjechië, Slovakije, Denemarken, Oostenrijk en Nederland. Er blijven nu nog elf landen steken in de procedure, waaronder Frankrijk. Op het toppunt van de financiële crisis liepen er procedures tegen liefst 24 van de toen 27 lidstaten.