Administratie wit 2,6 miljard euro zwart geld in 2013

op 11 juli 2014 08:00 Artikel in De Tijd

Vorig jaar werden 22.614 dossiers voor fiscale regularisatie ingediend. In de voorgaande jaren ging het gemiddeld slechts om 1.400 dossiers per jaar. Dat blijkt uit het jaarrapport van de Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB). Hoewel de DVB maatregelen nam om de toevloed aan dossiers te behandelen, konden in 2013 slechts 7.823 dossiers verwerkt worden, goed voor een aangegeven bedrag van 2,6 miljard. Dat is ongeveer de helft van de 5,2 miljard euro zwart geld dat in 2013 via de 22.614 dossiers werd aangegeven. De verwerkte dossiers leverden de staatskas 813 miljoen euro op. De gemiddelde heffing van 31,9 procent lag hoger dan tijdens de voorgaande jaren. Dat heeft te maken met de hogere boetes die van toepassing waren tijdens de laatste ronde van de fiscale amnestie. Die liep van 15 juli 2013 tot 2 januari 2014. Van de resterende 2,6 miljard euro die nog moet verwerkt worden, werd 2 miljard euro aangegeven tijdens die laatste ronde. Dat betekent wellicht dat de opbrengst van de resterende dossiers hoger zal liggen dan 813 miljoen euro. Eerder raamde ontslagnemend minister van Financiën Koen Geens de totale opbrengst van de in 2013 ingediende dossiers al op 1,9 miljard euro. Het rapport bevat ook informatie over de aard van de fraude. Van de 5,3 miljard euro zwart geld die tijdens de permanente fiscale regularisatie (2006-juli 2013) werd aangegeven, is 3,4 miljard euro of 66 procent afkomstig uit fraude met roerende inkomsten. 27 procent komt uit fraude met successierechten. Tijdens de laatste amnestieronde werden vooral fiscaal verjaarde kapitalen aangegeven. Slechts in 4,9 procent van de dossiers ging het om ernstige fraude. Ten slotte blijkt uit het jaarverslag dat de DVB in 2013 647 aanvragen kreeg voor voorafgaande beslissingen. Dat is 18 procent meer dan in 2012. Een voorafgaande beslissing betekent dat de belastingplichtige op voorhand het standpunt van de fiscus krijgt over een verrichting.