Minister Geens vindt geld om cipiers te promoveren

op 03 november 2014 13:42 Artikels

Penitentiaire beambten in de gevangenissen kunnen sinds 1 november toch worden bevorderd. Justitieminster Koen Geens (CD&V) heeft daarvoor geld gevonden. "De engagementen die de federale regering in het verleden is aangegaan, worden nu nagekomen", luidt het.

Het gaat zowel om de baremieke bevorderingen als om bevorderingen per graad. "Die laatste werden herhaaldelijk beloofd en zullen nu met terugwerkende kracht tot 1 december 2013 ingang vinden", aldus Geens. "De bevorderingen tot ploegchef beantwoorden aan de noden op het terrein om het middenkader te versterken." Ondanks de aangegane engagementen was de uitwerking voorheen niet mogelijk wegens "budgettaire hinderpalen". "Ik zie deze stap als een eerste bescheiden resultaat van het sociaal overleg", besluit Geens. De vakbonden vinden de stap "niet meer dan logisch". (AG)