Liga voor de Mensenrechten - Prijs

op 14 december 2014 12:17 Toespraken

Ter gelegenheid van de uitreiking van de Jaarlijkse Prijzen, mocht ik mijn maidenspeech houden voor Liga van de Mensenrechten. In het Vlinderpaleis zat ik letterlijk op het beklaagdenbankje, en kreeg ik eerst een beleefde en treffende zedenpreek van voorzitter Jos Van der Velpen. Diep emotioneel geladen was de uitloving van 'de' prijs aan "de Gestorvenen in de Gevangenis".

Van bij aanvang heb ik de mensenrechten naar voor geschoven als één van de assen van mijn beleid en dat omvat voor mij vele facetten. De start van mijn mandaat viel bijna samen met de start van het Belgisch voorzitterschap van het Comité van Ministers van de Raad van Europa. Dat voorzitterschap loopt tot 19 mei 2015 en biedt ons land een belangrijke gelegenheid om in gans geografisch Europa te wegen op de bevordering van de mensenrechten, de rechtstaat en de democratie, en dit op basis van prioriteiten mede overlegd met de Minister van Buitenlandse Zaken.

Lees hier de toespraak »