Als ze volharden, zonderen we ze af

op 12 februari 2015 08:16 Het Laatste Nieuws

"Veel mensen raken geradicaliseerd in de gevangenis", zei minister van Koen Geens (CD&V) al in de nasleep van de aanslag op 'Charlie Hebdo' in Parijs. Wat vang je dan aan met 45 beklaagden van een terreurorganisatie, die samen 296 jaar celstraf kregen? Want de strijd tegen radicalisering achter de tralies is een prioriteit voor Geens. Hij heeft daar een plan voor klaar, maar dat is nog niet in voege. De "plannen om geradicaliseerde gevangenen apart te plaatsen, worden momenteel nog besproken", zegt zijn kabinet.

Waar de veroordeelden nu precies terechtkomen, weet het Gevangeniswezen nog niet. Het kabinet-Geens wijst er ook dat het nog maar om straffen in eerste aanleg gaat: de veroordeelden kunnen nog in beroep gaan.

Hamvraag is ook of het om gevaarlijke gevangenen gaat. Wie veroordeeld is voor terroristische activiteiten wordt sowieso aan een veiligheidsonderzoek onderworpen. Als het daaruit nodig blijkt, kan de veroordeelde "aan een individueel regime onderworpen worden", zegt het kabinet-Geens. En dat wordt nauw opgevolgd: "Volgens de wet dient de plaatsing in een dergelijk regime minstens om de twee maanden te worden geëvalueerd".

Als er geen risico op verspreiding van het gedachtegoed is, kunnen de veroordeelden van het terrorismeproces in Antwerpen worden geïntegreerd onder andere gevangenen, meent Geens. "Maar er zullen zeker gevallen zijn waarbij het risico op aansporen tot radicalisering aanwezig is en dan gaan we niet aarzelen", zei hij gisteren in 'Terzake'. "Indien nodig zullen we hen afzonderen in een aparte afdeling in het noorden en het zuiden van het land. We gaan hen psychosociaal zo goed mogelijk begeleiden, deradicaliseren."

'Zet ze niet samen'

Veiligheidsexpert Brice De Ruyver is alvast eerder gewonnen voor spreiding. "Over het algemeen geef ik er de voorkeur aan om potentiële ronselaars van elkaar weg te houden. Als je radicalen samenzet, gaan die elkaar uitdagen en dan vererger je het probleem. Bovendien dreig je een aanzuigeffect te creëren als je één bepaalde plek voor hen uitkiest. Zo moét je in Leuven Centraal hebben gezeten om in het criminele milieu als 'ne serieuze' gezien te worden."

Ronselaars uit elkaar houden, maakt het volgens De Ruyver makkelijker "om hen in de gaten te houden". "De kritiek daarbij luidt dat je dan wel riskeert om meer medegevangenen te 'besmetten'. Maar je kan de spreiding erg dun maken. Bovendien kan je er perfect voor zorgen dat bepaalde personen weinig contact met elkaar hebben. De grootste moeilijkheid is nog dat je niet om het even welke cipier bij zo'n ronselaar kunt zetten. Het kan dus wel voor een personeelsprobleem zorgen."

En veroordeelden met een voorwaardelijke straf? Die zijn volgens de Ruyver sowieso "goed in beeld van de diensten". Maar de meeste beklaagden die een gevangenisstraf kregen, werden bij verstek veroordeeld. Zij zitten wellicht in Syrië. "Veroordeelden die nog onvindbaar zijn en bijvoorbeeld in het buitenland verblijven kunnen met een internationale seining opgespoord worden", klinkt het bij Geens. (KST)