Overbevolking gevangenissen met 8% gedaald

op 23 juni 2015 16:26 De Morgen

Op een jaar tijd is het aantal gedetineerden tussen april 2014 en april 2015 met 600 gedaald. Dankzij die daling en door de opening van de nieuwe gevangenissen in Beveren en Leuze-en-Hainaut, is de gemiddelde overbevolkingsgraad tussen 2013 en 2014 met 8 procent gedaald, van 24 procent naar 16 procent. Dat blijkt uit het Jaarverslag 2014 van het Gevangeniswezen.

De gemiddelde bevolking van de 35 penitentiaire inrichtingen bedraagt 11.578 gedetineerden, zo staat in het Jaarverslag 2014 te lezen, terwijl de gemiddelde capaciteit 9.931 gedetineerden bedraagt. Als we naar de samenstelling van de gevangenispopulatie kijken, dan blijken er 'maar' 6.773 veroordeelden bij te zijn. Naast hen verblijven 3.610 beklaagden en 1.088 geïnterneerden in de strafinrichtingen.

"In mijn recent Justitieverslag geef ik duidelijk aan dat de geïnterneerden niet in de gevangenis thuishoren", schrijft mininster van Justitie Koen Geens (CD&V) in zijn voorwoord bij het Jaarverslag 2014.

"Met de opening van het forensisch psychiatrisch centrum in Gent kan België voortaan geïnterneerden op een gepaste manier opvangen en behandelen. Ook de bouw van een gelijkaardig centrum in Antwerpen is een stap vooruit op dat vlak", schrijft directeur-generaal Hans Meurisse op zijn beurt in het Jaarverslmag.

Alternatieve straffen

"De vrijheidsstraf moet als sanctie het ultimum remedium zijn", zo laat Justitieminister Geens nog optekenen. "Ik wens daarom nog meer in te zetten op alternatieve autonome straffen zoals het elektronisch toezicht, de probatie en de verplichte behandeling. Voor sommige misdrijven mag geen vrijheidsstraf meer mogelijk zijn. Met de vervroegde invrijheidstellingen en de alternatieve modaliteiten van strafuitvoering moet rationeler omgegaan worden met de focus op herstel en re-integratie."

"Ten slotte meen ik dat de aanwending van de voorlopige hechtenis tijdens het vooronderzoek beperkt moet worden door enerzijds een beperking in de tijd in te voeren naargelang het type misdrijf en anderzijds de procedure te versnellen."

'PrisonCloud'

Voorzitter Jean-Paul Janssens van zijn kant wijst op het inlopen van de achterstand op ICT-vlak in het gevangeniswezen als een van de belangrijkste verworvenheden in het voorbije jaar. "De implementatie van 'PrisonCloud' (een beveiligd, flexibel en gebruiksvriendelijk dienstenplatform voor gedetineerden, nvdr) en 'Sidis Suite' (het opnemen van de elektronische dossiers van de gedetineerden in een centrale databank, nvdr) zorgen ervoor dat het directoraat-generaal van de Penitentiaire Inrichtingen, en dus de FOD Justitie, mee blijft met de technologische evoluties waardoor het detentiebeleid een grote stap voorwaarts maakt", aldus Janssens in zijn voorwoord bij het Jaarverslag 2014.