Justitie werft massaal aan

op 29 juli 2015 10:31 De Tijd

In één keer 444 vacatures voor personeel in rechtbanken, hoven en parketten in heel België

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) zet een grote aanwervingsactie in gang. In één beweging worden 444 griffiers, dossierbeheerders en ander gerechtspersoneel gezocht voor alle mogelijke rechtbanken, parketten en hoven in ons land. Daarmee geeft Geens gehoor aan de klaagzang over de nijpende onderbezetting bij justitie.

Al een half jaar heeft justitie geen enkele vacature meer gepubliceerd voor aanwervingen, enkel nog voor mutaties en promoties. Het niet vervangen van afgevloeid gerechtspersoneel leidde de voorbije maanden al tot grote achterstanden, afschaffingen van zittingen, sluitingen van rechtbanken en een ongeziene nationale actiedag van magistraten en gerechtspersoneel.

De 444 vacatures moeten de nood lenigen in alle geledingen van justitie: van de vredegerechten, de politierechtbanken, de parketten, de arbeidsauditoraten, de rechtbanken van eerste aanleg en de handelsrechtbanken tot de arbeidshoven, de hoven van beroep en het Hof van Cassatie. Als de vacatures ingevuld zijn, zal dat duidelijk voelbaar zijn. Voor bepaalde griffiersfuncties worden ineens 16 tot 18 plaatsen opengesteld, zoals in de Antwerpse rechtbank van eerste aanleg en de Franstalige rechtbank in Brussel.

'Dit is een signaal aan de magistratuur en het gerechtspersoneel: met deze en de al eerder aangekondigde maatregelen proberen we de tanker te keren', stelt minister Geens via zijn woordvoerster. 'Ik heb van de regering toelating gekregen om de 444 vacatures te publiceren, goed voor 37 miljoen euro aan personeelskredieten. Het gaat over gerechtspersoneel dat afvloeit en vervangen moet worden. De vacatures komen tegemoet aan noden die al zijn gesignaleerd in 2014. Maar ook voor de dit jaar gemelde noden plan ik nog een nieuwe lijst met beperkte publicaties', meldt Geens.

De lange lijst vacatures kan snel ingevuld raken. Wie zich kandidaat wil stellen voor een van de 444 vacante jobs bij justitie, moet dat binnen een maand melden. Veel selectieprocedures zullen elektronisch worden gevoerd. Het volstaat vaak een afschrift van eerdere selecties door Selor op te sturen. De details voor elke selectieprocedure zijn te vinden in de editie van het Belgisch Staatsblad die gisteren is verschenen.

Justitie krijgt ademruimte met 444 aanwervingen

De Tijd - 29 Jul. 2015

Pagina 6

De voorbije maanden haalde met de regelmaat van de klok een kafkaiaanse toestand bij Justitie de pers. Van rechtbanken die bij gebrek aan griffiers de deuren zouden sluiten, tot kuispersoneel dat werd ingeschakeld om de gerechtelijke correspondentie in dossiers te ordenen. Al zes maanden worden geen vacatures meer gepubliceerd voor aanwervingen bij de rechtbanken, hoven, parketten en arbeidsauditoraten. Gerechtspersoneel dat afvloeide, werd niet vervangen.

In november vorig jaar luidde de Hoge Raad voor de Justitie de alarmbel met een schrijnend voorbeeld van een vrederechter in Anderlecht die 800 vonnissen de deur niet uitkreeg omdat hij geen medewerker had om die uit te typen. Later doken gelijkaardige wantoestanden op, bijvoorbeeld de 1.300 beslissingen van de Brusselse handelsrechtbank die ook niet uitgetypt raakten.

De besparingen leidden tot communautaire twisten tussen de Nederlandstalige en de Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel.

Om het personeelstekort bij de Franstalige rechtbank te verlichten, besloot de eerste voorzitter van het Brusselse hof van beroep om zeven medewerkers van de Nederlands- talige griffie over te plaatsen naar de Franstalige griffie, tot openlijke ergernis van de Nederlandstalige rechters. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) moest zelfs advies inwinnen van de Brusselse procureur-generaal om de heikele griffierskwestie op te lossen.

Maar het belangrijkste alarmsignaal kwam op 20 maart toen de verzamelde magistratuur het failliet van Justitie aanklaagde op een ongeziene 'alarmdag'. Het was de eerste keer in de geschiedenis dat alle verenigingen van magistraten, over de taalgrens heen, met één stem protesteerden tegen de 'catastrofale bezuinigingen' bij Justitie. Naast de magistraten namen ook de griffiers, secretarissen en het andere gerechtspersoneel deel aan de unieke actiedag. Hoewel de actiedag niet toevallig was georganiseerd in de aanloop naar een begrotingsconclaaf van de regering-Michel, benadrukten de magistraten dat het geen protest tegen de minister van Justitie, Koen Geens, was.

Nochtans waren de eerste signalen die minister Geens in het begin van de legislatuur de wereld instuurde, niet echt hoopgevend. In een interview met De Tijd in november vorig jaar maakte Geens duidelijk dat er geen ruimte was voor meer personeel bij Justitie. Ook in de Kamercommissie Justitie benadrukte Geens destijds dat we de openstaande plaatsen bij de magistratuur en de griffiers niet moesten dramatiseren, ook al sprak de Nationale Federatie van de Griffiers toen van een 'rampzalige situatie'.

Maar Geens liet de daaropvolgende maanden via verschillende maatregelen voelen dat hij de werkdruk bij de rechtbanken, hoven en parketten probeerde te verlagen en dat hij de besparingslogica bij Justitie toch wilde keren. In maart, aan de vooravond van de actiedag van de magistraten en het gerechtspersoneel, verklaarde Geens dat hij 183 vacatures opnieuw wou openstellen.

Maar nu doet Geens een veel grotere inspanning dan verwacht door 444 vacatures voor gerechtspersoneel in alle mogelijke rechtbanken, hoven en parketten van het land te publiceren. Het gaat over de openstaande plaatsen waarover de minister in 2014 vragen kreeg om een vervanger te zoeken. Aan deze operatie kleeft een prijskaartje van 37 miljoen euro vast, laat Geens via zijn woordvoerster weten.

Het gaat over vacatures voor dossierbeheerders bij zowel de vredegerechten in Brussel en Antwerpen als bij alle parketten van het land, tot zeven bij de Antwerpse parketafdeling. Voor één welbepaalde functie van 'griffier dossierbeheerder, vooral voor de primaire processen' krijgt de Franstalige rechtbank in Brussel meteen 18 vacatures. Kandidaten moeten zich binnen de maand melden.

ONZE MENING

Vrouwe Justitia niet verdrinken

door Lars Bové

Justitie moet een pak efficiënter werken, dat beseft minister van Justitie Koen Geens al lang. Met tal van kleine en grotere ingrepen kan je inderdaad de nodeloze geldverspilling en trage werking van ons verouderde rechtsapparaat tegengaan. Maar intussen kan je niet eindeloos gerechtspersoneel laten afvloeien en niet meer vervangen. Dan verdrinkt Vrouwe Justitia. Want Justitie is een papieren tijger en dat kan je niet van vandaag op morgen veranderen, ook al zouden we dat allemaal willen. Als een regering signalen krijgt dat rechtbanken de deuren moeten sluiten, stapels vonnissen niet meer de deur uit raken en er zelfs communautaire rellen ontstaan omdat een Franstalig personeelstekort niet anders gedicht kan worden dan met Nederlandstalige gerechtsmedewerkers, dan weet je dat het tijd is om in te grijpen. En dat is wat minister Geens na zes maanden aanwervingsstop doet met de publicatie van 444 vacatures. Voor veel magistraten zal dat niet genoeg zijn en ook minister Geens wil een extra lijst met vacatures die dit jaar zijn gesignaleerd, publiceren. Maar het is 'work in progress' en dat kan niet anders als je wil besparen en hervormen. Alleen moeten we het hoofd van Vrouwe Justitia boven water houden.

LARS BOVE