Geens maakt gerechtsexpert weer onafhankelijk

op 28 september 2015 11:37 Het Laatste Nieuws

Een reportage van het VRT-programma 'Panorama' deed enkele maanden geleden vragen rijzen over de betrouwbaarheid van artsen en andere experts die door justitie geraadpleegd worden in geschillen tussen verzekeringsmaatschappijen en klanten. Een aantal mensen die het slachtoffer waren geworden van een ongeval beweerden in die reportage dat ze als verliezer uit zo'n geschil waren gekomen nadat gerechtelijke experts hun letsels hadden geminimaliseerd. Achteraf ontdekten ze dat diezelfde experts in andere zaken optreden namens diezelfde verzekeringsmaatschappijen - wat een courante praktijk is. De klachten belandden ondertussen op het bureau van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) en die vraagt de Hoge Raad voor Justitie nu om een onderzoek.

"Ik kan zelf onmogelijk oordelen of de aantijgingen terecht zijn, maar ik vind het wel belangrijk om ze grondig te laten onderzoeken. Dit gaat immers niet alleen over menselijk leed, maar ook over de kern van de werking van justitie: de geloofwaardigheid van het gerecht en zijn experts. Mocht blijken dat er effectief een probleem van partijdigheid is, dan zal ik dit aanpakken", aldus Geens.

De minister hoedt zich ervoor om het gild van gerechtsexperts in een slecht daglicht te stellen. Deskundigen spelen een belangrijke rol in processen en zoals bekend hebben ze het niet onder de markt met de slechte betaler die Justitie is. Vandaar dat Geens niet zo ver gaat om gerechtelijk deskundigen een totaalverbod op te leggen om hun diensten ook nog aan verzekeringen aan te bieden. De Orde der Geneesheren liet eerder al uitschijnen dat justitie geen enkele expert meer zou overhouden mocht het zo'n drastische maatregel nemen.

Niet voor én tegen

Een verbod komt er dus niet, wel een doorlichting, die moet resulteren in een nationaal register van experten. "Het register zal een instrument zijn dat de magistratuur helpt om bij elk geschil een expert aan te stellen die kwaliteitsvol en onafhankelijk is", aldus Geens. Wat de precieze invulling wordt van het criterium 'onafhankelijk' moet nog bepaald worden. Maar het ziet ernaar uit dat het gerecht op basis van de lijst zal kunnen zien voor welke verzekeringen expert X of Y recent is opgetreden en of het dus opportuun is om hem of haar in te huren in een zaak tégen die betrokken maatschappijen.