Ook bedrijven krijgen strafblad

op 09 oktober 2015 16:53 De Tijd

Minister Geens moderniseert centraal strafregister

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) plant in het centraal strafregister een aparte sectie voor de veroordelingen die bedrijven hebben opgelopen. Hoewel bedrijven al sinds 1999 in ons land strafrechtelijk aansprakelijk gesteld kunnen worden voor misdrijven die ze hebben gepleegd, zijn die veroordelingen amper terug te vinden in het centraal strafregister. Alleen het strafblad van personen is gemakkelijk op te zoeken in de databank via het rijksregisternummer. Maar minister Geens maakt nu ook het strafblad van bedrijven gemakkelijk opzoekbaar door alle veroordelingen te koppelen aan het unieke nummer dat elk bedrijf heeft in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Bij magistraten die bedrijven doorlichten die verdacht worden van sociale fraude, belastingontduiking, milieuvervuiling en andere misdrijven is te horen dat het nu een ramp is om de 'antecedenten' van een bedrijf na te gaan. 'Bij elke opzoeking is het antwoord 'onbekend'. We weten het gewoonweg niet omdat de databank niet aangepast is. Als je de naam van een bedrijf opzoekt, moet je al hopen dat het na zijn veroordeling niet van naam is veranderd. Want als je dan de nieuwe naam intikt, lijkt het strafblad maagdelijk te zijn.'

Al in 2005 beloofde toenmalig minister van Justitie Laurette Onkelinx (PS) om het strafregister voor bedrijven in te voeren. 'Dit pijnpunt bij Justitie wordt aangepakt', stelt Geens. 'Een centraal strafregister met alle informatie over iemands gerechtelijk verleden maakt het mogelijk voor de rechter een gepast oordeel te vellen.' Het is voor Geens ook een belangrijk signaal dat dossiers van sociale en fiscale fraude, waarin veel bedrijven voorkomen, voor hem van tel zijn.

Geens krijgt 300.000 euro van de regering om het hele centraal strafregister te moderniseren. Doorheen de jaren is een gigantische achterstand gegroeid bij het invoeren van alle veroordelingen van mensen in de databank. 300.000 dossiers van de periode 2007 tot 2015 zijn nog altijd niet ingevoerd. De strafbladen vertonen dus hiaten. Er wordt nu geïnvesteerd in een koppeling met de politiedatabank om 200.000 veroordelingen voor verkeersovertredingen in bulk in het strafregister op te laden. Sinds januari dit jaar komen alle nieuwe veroordelingen ook al automatisch in het strafregister. De 100.000 resterende dossiers zullen tegen 2018 manueel in het strafregister ingetikt worden. Daarvoor heeft Geens tijdelijke medewerkers aangeworven. Dan kunnen ook de lokale strafregisters, wat vandaag een enorm dubbelwerk vormt, verdwijnen.

LARS BOVE