Begroting Staatsveiligheid- Juiste cijfers

op 16 november 2015 17:53 Persbericht

20% meer middelen in 2015

met 20% opgetrokken. Zowel inzake personeel als inzake investeringskredieten werden in bijkomende middelen voorzien. Voor personeel gaat het om ruim 7,5 miljoen euro bijkomende middelen, voor investeringen over ruim 1,1 miljoen Euro extra.

Initiële begroting 2016 6% hoger dan jaar ervoor

De ontwerpbegroting zoals ingediend in de Kamer voorziet 6% reeds meer kredieten dan de initiële begroting van 2015. Het gaat niet op om deze initiële cijfers te vergelijken met gerealiseerde cijfers van het voorbijgaande jaar. Dit is appelen met peren vergelijken. Doorheen een begrotingsjaar worden doorgaans kredieten bijkomend toegekend in functie van de behoeften, meestal bij de begrotingscontrole in maart.

Het deel van het budget (personeel, werking en investering) van de VSSE verbonden aan de opdracht van de beschermingsassistenten zal vanaf 2016 overgaan naar de federale politie die de taak vanaf dan zal overnemen. De middelen hiervoor komen bovenop de begroting staatsveiligheid.

Uiteraard blijft het van belang de veiligheidsdienst ook naar de toekomst toe de nodige ruimte te blijven geven om performant te functioneren en zullen ook in 2016 nog middelen ter beschikking zijn in de veiligheidsenveloppe.