Regering zet vaart achter antiterreurmaatregelen

op 05 december 2015 08:37 De Standaard

Het kernkabinet heeft vrijdag zes van de achttien maatregelen goedgekeurd die de regering had aangekondigd in de strijd tegen terrorisme. Daarbij ook het wetsvoorstel over het bijhouden van passagiersgegevens.

Brussel De antiterreurmaatregel die het verst staat is het wetsvoorstel over hetbijhouden van passagiersgegevens. De tekst over de zogenaamde PNR kreeg in eerste lezing groen licht van de ministerraad en wordt nu voor advies naar de Raad van ­State gestuurd.

Het wetsontwerp verplicht vervoersmaatschappijen en reisoperatoren om de gegevens van hun passagiers over te maken aan een databank, zegt het kabinet van Binnenlandse Zaken. De termijn waarbinnen de gegevens worden bewaard, stemt overeen met de Europese termijnen: zes maanden. Nadien zullen de gegevens gedurende 4,5 jaar toegankelijk zijn, zij het beperkt.

Bedoeling is dat de veiligheids- en inlichtingendiensten kunnen anticiperen op de aankomst of het vertrek van iemand die gesignaleerd staat of met een risicoprofiel. Ook kan het helpen nieuwe modi operandi van terroristen op te merken.

De analyse van de passagiersgegevens wordt exclusief toegewezen aan een specifieke eenheid binnen de overheidsdienst Binnenlandse Zaken, die is samengesteld uit leden van de politie, de Staatsveiligheid, de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid en de douane.

De regeringstop kwam ook overeen om de Kamer een voorstel over te maken over de herziening van artikel 12 van de Grondwet om deadministratieve aanhouding te verlengen van 24 naar 72 uur voor terroristische daden.

Volgende week vrijdag zal de ministerraad nog vier andere maatregelen goedkeuren. Zo komt er een einde aan anonieme prepaidkaarten. Het kernkabinet besliste datalle prepaid simkaartenworden geregistreerd, zowel bestaande als nieuwe kaarten.

Bevoegd minister Alexander De Croo (Open VLD) heeft telecomregulator BIPT gevraagd de aanpassingen voor te bereiden en gaat nu overleggen met de telecomsector voor de praktische uitwerking. De gegevens kunnen alleen gebruikt worden in gerechtelijke onderzoeken.

Databank van Syriëstrijders

Op het kabinet-De Croo valt te horen dat landen als Frankrijk, Duitsland, Noorwegen, Zwitserland, Spanje en Italië vandaag al een verplichte registratie van prepaidkaarten kennen. De recente terreuronderzoeken hebben aangegeven dat het belangrijk is snel een identiteit aan een gsm-nummer te kunnen koppelen.

Andere beslissingen slaan op de uitbreiding van de bijzondere opsporingsmethoden, meer bepaald detelefoontap, naar inbreuken in verband met wapenhandel, eengemeenschappelijke databank over personen die naar het buitenland zijn vertrokken om te strijden en de mogelijkheid om24 uur op 24 huiszoekingen te verrichten voor terroristische misdrijven. 'Het is belangrijk dat onze onderzoekstechnieken worden afgestemd op de nieuwe uitdagingen die zich stellen', zei minister van Justitie Koen Geens (CD&V), die de maatregelen zal uitwerken. (belga)