Psychiatrisch centrum opent eind van dit jaar

op 22 januari 2016 09:11 Gazet van Antwerpen

De bijna vier hectaren grote bouwwerf op Linkeroever - geprangd tussen de E17, het natuurgebied Burchtse Weel en de Schelde - kreeg gisterochtend hoog bezoek. Minister van Justitie Koen Geens, minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Volksgezondheid Maggie De Block kwamen er hun gezamenlijk bouwinitiatief bekijken: het tweede forensisch psychiatrisch centrum (FPC) in Vlaanderen nadat in 2015 al in Gent een soortgelijk FPC is geopend.

De financiering is dan ook een Belgisch kluwen waarbij de Regie der Gebouwen (Binnenlandse Zaken) de bouw financiert, Justitie de uitbating en Volksgezondheid de zorg.

Volgens projectleider Eefje Tuttelaers én de ministers zal het complex voor criminele geestesgestoorden zo'n 50 tot 53 miljoen euro kosten of ongeveer de prijs van het Nieuwe Havenhuis. De Regie der Gebouwen heeft het echter over 60 miljoen.

Privé-uitbating

Tegen de zomer zal de regering de uitbating voor tien jaar toewijzen aan de privésector. Drie groepen zijn in de running: Si-Cura (met o.m. Zorgbedrijf Antwerpen), FPC Gent en een alliantie met de Broeders van Liefde. Justitie raamt de uitbating op 11 miljoen euro per jaar.

Het gigantische betonnen complex bestaat uit drie aparte, ondergronds verbonden gebouwen waarbij de gesloten vleugel opvalt met zijn zes meter hoge muren en vierenhalf meter hoge afrastering. In het gebouw zullen vanaf het najaar 182 zwaar psychiatrische gevangenen (van wie tien procent vrouwen) worden ondergebracht: 112 in het gesloten deel, de rest in een open begeleiding. Dat alles zal werk bieden aan zo'n 180 mensen: 130 verzorgers, twintig privébewakers en de rest administratie.

Vorig jaar heette het dat het gebouw begin 2016 zou openen. Maar op die plaats was in de jaren zestig de bouwput voor de Kennedytunnel. Daardoor botste de aannemer op een moerassige laag, maar ook op betonresten. Bovendien moet DOVO soms het terrein scannen nadat een obus en twee explosieven werden gevonden.

Kostprijs: 50 tot 53 miljoen (60 miljoen volgens Regie der Gebouwen)

Gesloten vleugel: 6 meter hoge muren 4,5 meter hoge afrastering

182 zwaar psychische gevangenen

164 mannen 18 vrouwen

112 in gesloten deel 70 in open begeleiding

180 man personeel: 130 verzorgers 20 privébewakers 30 administratieve krachten

Paul Verbraeken