Het justitiële luik van het Actieplan tegen radicalisering, gewelddadig extremisme en terrorisme

op 05 februari 2016 16:01 Persbericht

Vandaag besliste de federale regering in eerste fase over de verdeling van 400 miljoen die beloofd werd in de strijd tegen radicalisme en terrorisme. 72 miljoen gaat daarvan naar Justitie. Dit betekent dat er in de Rechterlijke Orde 62 magistraten bijkomen en dat er nog eens 261 mensen extra worden aangeworven als gerechtspersoneel.

Ook over het Actieplan tegen radicalisering, gewelddadig extremisme en terrorisme in de kanaalzone nam de regering een beslissing. Minister van Justitie, Koen Geens, sluit zich wat het justitiële luik betreft volledig aan bij de ketenaanpak van het plan en reserveert hiervoor 17 miljoen euro. Er worden extra inspanningen gedaan om het Openbaar Ministerie en de parketten van Brussel en Halle-Vilvoorde te versterken.


Door de verhoogde aandacht van de politie en de intensifiëring van de bestuurlijke handhaving zullen er meer dossiers moeten behandeld worden. Immers, alle dossiers die gelinkt worden aan het fenomeen radicalisering zullen prioritair behandeld worden. Het betreft hier de intensieve opvolging van de Foreign Fighters en de daaraan vaak gelinkte fenomenen zoals drughandel, wapenhandel, valse documenten, huisjesmelkerij en andere illegale activiteiten.

De aanpak zal zich niet beperken tot de 8 gemeenten van het Actieplan. Het Openbaar Ministerie wil een uniforme aanpak van de 2 gerechtelijke arrondissementen, Brussel en Halle-Vilvoorde. Omdat de werklast zal verhogen zullen er bijkomende middelen worden vrijgemaakt voor de 2 lokale parketten, het federaal parket, het parket generaal van Brussel en de zetel. Het betreft hier concreet 20 extra magistraten en 90 mensen gerechtspersoneel. Ook op de FOD Justitie komen er 5 mensen bij op de dienst gerechtskosten.

Minister Geens is als minister van Justitie ook verantwoordelijk voor de opvolging van moskeeën, gebedshuizen en gevangenissen en volgt in die hoedanigheid al geruime tijd de projecten op met betrekking tot de aanpak van de radicalisering. Zo komt er een versterking van de opvolging van het registratiemechanisme van moskeeën en gebedshuizen en wordt de waakzaamheid in de gevangenissen verhoogd. Hiervoor worden 12 extra agenten ingezet: inspecteurs, analysten en administratief personeel.

Naast de Brusselse omgeving wordt de gerechtelijke aanpak van terrorisme over het hele land versterkt. Zo worden de hoven en rechtbanken en het openbaar ministerie versterkt met 42 magistraten en 126 medewerkers. Om de veiligheid van de gerechtsgebouwen te garanderen komen er 47 mensen bij. Het budget hiervoor gereserveerd bedraagt 10,8 miljoen euro.

De deradicaliseringsprogramma’s in de gevangenissen worden versterkt met 36 cipiers. Dit personeel wordt volledig bijgeschoold in de problematiek om het hoofd te kunnen bieden aan alle mogelijke problemen waarmee ze kunnen geconfronteerd worden. Bij het veiligheidspersoneel dat terro gedetineerden begeleid bij overbrengingen worden 26 bijkomende veiligheidsassisten aangeworven. Goed voor een budget van 6,8 miljoen euro.

De staatsveiligheid krijgt er 103 medewerkers bij. Bovendien zal er ernstig geïnvesteerd worden in gespecialiseerd intelligence materiaal. Het bijkomend budget bedraagt 11,5 miljoen euro.

De budgetten voor de toenemende onderzoekskosten zoals sporenanalyse, DNA-onderzoek, ea. zullen worden verhoogd met 16 miljoen euro.

Om de erkende moskeeën beter te bemannen, worden 80 bijkomende imams erkend via de financiering van de erkende erediensten. Het budget bedraagt 3,3 miljoen euro. En tenslotte worden 6,9 miljoen euro aan bijkomende middelen geïnvesteerd in de CTIF, de gezamelijke justitie- en politiedienst die de telfoontaps en interceptie van communicatie regelt.