Exclusief: dit najaar debat transgenderwetgeving in Federaal Parlement

op 30 maart 2016 11:21 Zizo Magazine

Exclusief: dit najaar debat transgenderwetgeving in Federaal Parlement

30/03/2016 - 13:35

Dennis De Roover

Beeld: Rob Stevens - dcom.kuleuven.be

Federaal minister van Justitie Koen Geens (CD&V) laat in een interview met ZiZo-Magazine weten dat zijn kabinet volop bezig is met de voorbereidingen voor het parlementair debat over de aanpassing van de transgenderwetgeving in België. “Na de zomer moeten we daarmee beginnen. Ik sluit hoorzittingen in het parlement waarop experts komen spreken zeker niet uit.”

“Bij ethische kwesties in de brede zin van het woord is het gebruikelijk dat het parlement de kans krijgt om zich uit te spreken”, licht de bevoegde minister toe. “Ik ben er zeker van dat CD&V op dit vlak een gematigd progressief standpunt in het parlement zal huldigen.”

Koen Geens wil de wet inzake de transseksualiteit aan de mensenrechten aanpassen. Hij wil met andere woorden de medische vereisten en de sterilisatie-eis voor een geslachtsregistratiewijziging schrappen.

“Consultatie bij expert gewenst”

De minister van Justitie vindt wel dat een consultatie bij een expert gewenst blijft voor een persoon de mogelijkheid moet krijgen om zijn geslacht op officiële documenten te laten veranderen. Derden moeten voor hen dus nog een rol spelen.

“Ik vind dat iedereen een consultatie bij een expert aangeboden moet krijgen, precies om hen degelijk te begeleiden. Dat zal ook vermijden dat er nadien herroeping nodig is. Zeker nu er ook wordt gesproken over gendervariante kinderen die hun geslacht willen wijzigen. Gendervariante kinderen die vanaf hun twaalf jaar gefaseerd stappen in hun transitie zetten, met eventueel andere voorwaarden vanaf hun vijftien jaar, moeten dat wat mij betreft kunnen. De herroepbaarheid voor gendervariante kinderen moet wel maximaal gewaarborgd worden. Mijn intentie is vooral om erover te waken dat mensen degelijk geïnformeerd en geadviseerd worden. Ik laat mensen niet graag alleen in delicate beslissingen die ze voor zichzelf nemen. Het vergt veel kracht om het veranderen van je genderrol alleen door te maken. De waarborgen die ik wil inbouwen zijn niet bevoogdend bedoeld.”

LGBT-beweging bepleit zelfbeschikking

Daarmee neemt de minister een ander standpunt in dan de Vlaamse holebi- en transgenderbeweging. Çavaria bepleit immers de invoering van een transgenderwet die uitgaat van de zelfbeschikking van de persoon.

“We willen dat alle gendervariante personen het recht krijgen om hun voornaam en de vermelding van hun geslacht te veranderen, zonder dat daar medische, fysieke of andere eisen worden aan gekoppeld, of een derde over dient te oordelen”, zegt çavaria-woordvoerder Jeroen Borghs. “Een verklaring op eer en geweten door de persoon zelf zou ruimschoots moeten volstaan. In Malta bewezen ze reeds dat een wet die uitgaat van het zelfbeschikkingsrecht van transgenders werkt.”

Tijdens Pride.be is trouwens ‘zelfbeschikking’ in de brede zin van het woord het jaarthema. Met de slogan ‘Ik beslis!’ vragen Arc-en-Ciel Wallonie, çavaria en RainbowHouse Brussels nadrukkelijk om de zelfbeschikking van iedereen te respecteren.