Justitie plots stipte betaler

op 18 mei 2016 10:01 De Tijd

De federale overheidsdienst Justitie heeft in het eerste trimester van dit jaar 99 procent van zijn facturen aan bedrijven op tijd betaald. Dat blijkt uit een steekproef van het handelsinformatiekantoor Graydon.

Het cijfer is opvallend, omdat Justitie tot vorig jaar traditioneel de slechtste betaler onder de federale overheidsdiensten was. In het tweede semester van vorig jaar betaalde Justitie volgens Graydon amper 36 procent van zijn facturen op tijd. De uitgaven van Justitie gaan vooral naar vertalers en tolken, gerechtsdeurwaarders, telecomoperatoren, labo's en takelbedrijven.

De vooruitgang lijkt te danken aan een 'optimalisatieproject' dat de overheidsdienst in gang zette om de betalingstijd in te korten. 'Dankzij een speciaal verkregen budget hebben we in 2015 eenmalig 175 miljoen euro aan uitstaande gerechtskosten betaald: zo konden we in 2016 met een schone lei beginnen', zegt Sieghild Lacoere, de woordvoerster van minister van Justitie Koen Geens (CD&V).

'Bovendien hebben we de lokale rechtbanken, waar vroeger wel eens wat bleef liggen, via een omzendbrief aangemaand alle facturen naar de centrale dienst te sturen. Ook het informatica- en boekhoudsysteem werden aangepast om facturen stipter te betalen.'

Volgens de studie van Graydon zijn de federale overheidsdiensten Werk en Mobiliteit nu de slechtste betalers. Zij betalen amper zes op de tien facturen op tijd. (Luv)