Zeventien procent meer bemiddelingsprocedures in 2015

op 17 oktober 2016 16:37 Metro

Er zijn in 2015 17 procent meer bemiddelingsprocedures opgestart dan in 2013. Toch kiest de Belg nog altijd veel te weinig voor minnelijke geschiloplossing in vergelijking met de rechtbank. Dat blijkt uit de Bemiddelingsbarometer 2016, die werd voorgesteld. Minister van Justitie Koen Geens wil de procedure een duwtje in de rug geven en de drempel tot de procedure verlagen. In totaal werden in 2015 iets meer dan 5.000 geschillen opgelost met een bemiddelingsprocedure. Ter vergelijking: in 2013 waren er dat nog ongeveer 4.300. De meerderheid daarvan waren familiale geschillen, met op de eerste plaats zaken in verband met nieuw samengestelde gezinnen. Uit de barometer blijkt ook dat een bemiddelingsprocedure gemiddeld 83 dagen duurt en dat de bemiddelaar en de partijen elkaar gemiddeld tussen drie en zes keer zien. De bemiddelaar rekent de partijen gemiddeld twaalf uur aan, met een erelooon tussen 50 en 150 euro per uur. Nog: ons land telt in totaal 1.457 erkende bemiddelaars.

Ondanks het feit dat bemiddeling duidelijk in de lift zit, blijft het aantal bemiddelingen in vergelijking met het aantal procedures voor de rechtbank bijzonder laag. “België is een land waar men nog steeds de neiging heeft om naar de rechtbank te stappen”, zegt de bemiddelingscommissie. “Een mentaliteitsverandering dringt zich op.”

Daar is ook minister van Justitie Koen Geens zich van bewust. Die kwam maandag met enkele concrete voorstellen om bemiddeling een volwaardiger plaats te geven binnen justitie. “Mensen die een aanbod tot bemiddeling weigeren zouden hun beslissing moeten motiveren en ze kunnen hierover ondervraagd worden.” Daarnaast wil de minister de drempel tot bemiddeling verlagen en de betrokken partijen beter en sneller informeren over de mogelijkheden die ze hebben om het geschil op te lossen. Geens wil daarnaast het beroep van bemiddelaar opwaarderen en beschermen, en de structuur en opdracht van de federale bemiddelingscommissie moderniseren.