Geen islamleerkrachten zonder juist diploma meer

op 06 mei 2017 12:54 De Standaard

Leerkrachten die islamitische godsdienst willen geven in de derde graad, moeten voortaan een master afwerken aan de universiteit.

'Een historische doorbraak', noemt Hilde Crevits het akkoord dat ze deze week bereikte met de Moslimexecutieve. Om het vereiste bekwaamheidsbewijs te krijgen, zullen toekomstige islamleerkrachten voortaan een erkende opleiding moeten volgen in het hoger onderwijs.

Het aantal Vlaamse leerlingen dat islamonderwijs volgt, stijgt exponentieel. Op tien jaar tijd is het aandeel verdubbeld van 3,2 procent in 2005-2006 tot 6,8 procent vorig jaar. De cijfers verschillen van streek tot streek. In steden met veel diversiteit volgt soms meer dan 90 procent van de klas islamitische godsdienst.

Leerkrachten die islamles willen geven in de basisschool of tot en met het vierde middelbaar, kunnen daarvoor terecht in één van de vijf instellingen die vandaag al islamonderwijs aanbieden binnen de lerarenopleiding (Erasmus Hogeschool, UCLL, Artesis Plantijn, Thomas More en de Arteveldehogeschool, red.), voor de derde graad is een masterdiploma vereist. De Moslimexecutieve heeft nu de opleiding islamitische theologie die de KU Leuven aanbiedt, erkend. Zo kan het volgen van deze opleiding leiden tot een vereist bekwaamheidsbewijs.

'Dat is allemaal nieuw', duidt Crevits. 'Toen ik begon als minister, bestond er haast niets. Zelfs de bekwaamheidsbewijzen waren niet geregeld. In de praktijk had niemand dus zicht op de kwaliteit van het islamonderwijs. Het akkoord met de KU Leuven is een belangrijke stap vooruit.'

Meer nog: de Moslimexecutieve stopt met eigen rekruteringsexamens. Crevits: 'We zetten sterk in op het aanbod en rekenen op het cascade-effect: elk schooljaar zullen er méér jonge moslims zijn die levensbeschouwing krijgen van een goed opgeleide leerkracht.'

Ook op het vlak van inspectie steekt men een tandje bij. De drie inspecteur-adviseurs islam hebben sinds kort een vierde, deze keer vrouwelijke collega-adviseur: de Limburgse Hacer Düzgün.

Minder ver staat de imamopleiding, geeft Crevits toe. 'Mijn bevoegdheid in deze is heel beperkt, maar het zou mijn wens zijn een theologische opleiding of zelfs faculteit te hebben waar alle imams in Vlaanderen worden opgeleid. Maar dat is toekomstmuziek.' Vandaag is de eerste imam van een moskee verplicht het inburgeringstraject te volgen en lopen er gesprekken met de Moslimexecutieve om het seculiere luik van de opleiding deels aan Vlaamse onderwijsinstellingen aan te bieden. 'Een aantal vakken, zoals sociologie, zouden we graag in een scholingstraject willen stoppen dat alle imams zouden moeten volgen', zegt Crevits. 'Ik heb goede hoop dat we er geraken. Als er een akkoord is, kan het scholingstraject dienen als criterium voor het toekennen van de financiering.' Bevoegd minister Geens heeft er wel oren naar dat alleen door hem betaalde imams in erkende moskeeën worden aangesteld. (mju, bbr)