Kopie van strafdossier in rechtbanken wordt gratis

op 17 juni 2017 16:34 Het Belang van Limburg

Vandaag hanteren de griffies van de verschillende correctionele rechtbanken, de raadkamers, hoven van beroep en kamers van inbeschuldigingstelling in ons land verschillende regels voor het inkijken van een strafdossier en het nemen van kopieën en nota's hieruit.

“Op sommige griffies mogen strafdossiers vandaag enkel worden ingekeken om er nota van te nemen. Op andere griffies mag men met behulp van smartphones of tablets bepaalde stukken van het dossier inscannen, en op nog andere griffies mag een dossier dan weer integraal worden ingescand”, zegt Terwingen. “Kortom, er gelden geen uniforme regels en dat kan anno 2017 eigenlijk niet meer.”

Expeditierechten

Op heel wat griffies worden voor die kopieën vandaag zogenaamde 'expeditierechten' aangerekend. “Dat expeditierecht wordt berekend per bladzijde van het gekopieerde geschreven document. Het gaat dan over een geschrift van een rechter of van een griffier, een verzoek van een partij of document dat werd toegezonden aan de griffie, om een gerechtelijke beslissing, een onderzoeksdocument, een eedaflegging, een testament dat bij de griffie werd neergelegd, enzvoort”, legt Terwingen uit.

Het expeditierecht loopt op van van 0,85 euro per bladzijde (verlaagd tarief) tot 1,75 euro per bladzijde bij vredegerechten en politierechtbanken, 3 euro per bladzijde bij de hoven van beroep en zelfs 5,55 euro per bladzijde bij het Hof van Cassatie. De totaalkost mag per dossier niet hoger liggen dan 1.450 euro.

E-dossier

“Het College van Hoven en Rechtbanken heeft mij bevestigd dat ze zullen wijzen op de uniforme werkwijze. Dat betekent dat men digitaal kopieën mag nemen” zegt justitieminister Koen Geens (CD&V). “Ondertussen nemen wij stappen om het elektronisch strafdossier te realiseren, met name dat de dossiers online geconsulteerd kunnen worden. Er loopt nu al een proefproject waarbij aangehouden personen vanuit de gevangenis online hun strafdossier kunnen raadplegen.”

Terwingen vindt dit een goede zaak. “Ook voor de mensen, want de kosten van kopieën van een volledig strafdossier kunnen al snel oplopen tot 300 euro. Voortaan kunnen de advocaten zelf de relevante stukken gratis kopiëren.”

Yves LAMBRIX