Geens 'repareert' afkoopwet

op 04 juli 2017 09:45 De Standaard

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) heeft de zogenaamde afkoopwet aangepast. Voortaan komt er voor zwaarwichtige strafdossiers alleen nog een minnelijke schikking ná een rechterlijke toetsing.

Op de ministerraad vorige vrijdag kreeg Geens groen licht voor een reparatiewet die een zestal ongrondwettelijk verklaarde wetsbepalingen aanpast. De bekendste ervan is de afkoopwet of 'de wet op de verruimde minnelijke schikking'. Die werd in juni vorig jaar on hold gezet door het Grondwettelijk Hof, wegens gebrek aan rechterlijke controle. De beloofde reparatiewet liet een tijd op zich wachten, waardoor verschillende parketten een manier vonden om de opmerkingen van het Hof te omzeilen en de schikking tóch toe te passen. Einde mei beval het College van Procureurs-Generaal die interpretatie aan in een rondzendbrief, waardoor er de facto weer deals konden worden gesloten (DS 1 juni).

De minister voert nu een regeling in waardoor de rechter in zwaarwichtige dossiers eerst een oordeel moet vellen alvorens er kan worden geschikt. Gevolg: binnenkort is de afkoopwet opnieuw helemaal conform de Grondwet - maar daarom niet minder omstreden. De wet had altijd veel aanhangers, maar ook veel tegenstanders.

Behalve de afkoopwet 'repareert' de minister nog vijf andere bepalingen, onder meer de inzage in het strafdossier in het kader van een opsporingsonderzoek, een flexibelere toepassing van de verplichte verbeurdverklaring en de verruiming van de bemiddeling in strafzaken. (mju)