Rechtsbijstandsverzekering fiscaal aftrekbaar

op 22 juli 2017 07:21 Het Laatste Nieuws


"Veel mensen met problemen durven niet naar een advocaat te stappen omdat ze denken dat ze hem niet zullen kunnen betalen", zegt Geens. "Ik wil daar verandering in brengen door de rechtsbijstandsverzekering fiscaal aftrekbaar te maken. Vanaf 2018 wordt dat mogelijk."

De rechtsbijstandsverzekering- die snel 470 euro per jaar kost - zal niet verplicht worden. "Wie er één afsluit, zal vrij zijn advocaat kunnen kiezen en van tussenkomsten genieten die zijn afgesproken met de verzekering", vertelt geens. "In de polis moet ook worden vastgelegd welke risico's gedekt zijn. Echtscheidingen en bouwgeschillen, die veel voorkomen, zullen in de dekking zitten. De verzekering moet de drempel naar de advocaat verlagen. Mensen uit de middenklasse die niet aan aanmerking komen voor een pro-Deoadvocaat, maar toch niet over voldoende financiële middelen beschikken om procedures te betalen, zijn bij deze verzekering zeker gebaat."

"Het is dus een mythe dat ik de advocaat bij een aantal procedures wil uitschakelen. Ik vind echter niet dat een advocaat en een rechter moeten worden ingeschakeld om een onbetwiste factuur in te vorderen, maar raadsmannen en rechtbanken moeten wel worden aangesproken als het ertoe doet. Dan mag de financiële draagkracht van de rechtzoekende geen hinderpaal zijn."

(JM)