Extra middelen voor justitie

op 24 maart 2018 10:50 Persbericht

De begrotingscontrole is voor Justitie succesvol afgerond. Minister van Justitie Koen Geens verkreeg extra middelen voor 3 essentiële taken binnen justitie en onze veiligheid.

1. Toegang tot justitie 

Een van de hoofdprioriteiten van de minister van Justitie was het verkrijgen van bijkomende middelen om de waarde van het punt in het kader van de nieuwe juridische bijstand voor het gerechtelijk jaar 2016-2017 op 75 euro te brengen. Justitie bekwam hiervoor 16,5 miljoen euro nu het nieuwe fonds voor juridische bijstand nog onvoldoende gespijsd is om de noden van Salduz-bis te dekken. Een kwaliteitsvolle justitie betekent ook dat een pro deo advocaat een correcte vergoeding krijgt voor het geleverde werk. 

2. Rechters en hun personeel: elke vertrekker wordt vervangen

Om lopende vacatureplannen te kunnen uitvoeren en de één op één vervangingen bij de magistratuur en het gerechtspersoneel te kunnen garanderen, pleitte de minister van Justitie voor bijkomende middelen in 2019. De regering stemde hiermee in. Op die manier daalt het personeel dat in de rechterlijke orde actief is ook in 2019 niet ondanks de personeelsbesparing op overheidspersoneel van 2 percent. De regering wenst dat het gerecht voldoende mensen heeft om de dossiers te behandelen en doet opnieuw inspanningen.  De minister is ook zeer tevreden dat collega Minister Jambon 1 op 1 vervangingen zal kunnen doen bij de politie. Gerecht en politie werken immers nauw samen om een strikt veiligheidsbeleid uit te voeren. 

3. Blijven inzetten op veiligheid 

De parlementaire onderzoekscommissie oordeelde dat er bij de Veiligheid van de Staat dringend nog extra personeel moet bijkomen. Op vraag van de minister van Justitie zal de inlichtingendienst in 2018 aanwervingen kunnen doen a rato van 1,8 miljoen. Hoewel er 126 mensen zijn aangeworven sinds 2016 moet er blijvende aandacht zijn om voldoende te investeren. Naast het volgen van terreurdossiers moet de VSSE ook slagkracht hebben om andere fenomenen te volgen die de veiligheid van het land in het gedrang kunnen brengen.