​Gezocht: uitbaters voor gevangenissen

op 31 juli 2018 11:49 Het Nieuwsblad


Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) wil op termijn honderd plaatsen creëren in verschillende transitiehuizen, waar gedetineerden worden klaargestoomd voor hun vrijlating.

Brussel Het idee van transitiehuizen komt uit het buitenland overgewaaid, waar al langer gevangenen die tegen het einde van hun straf zitten, overgeplaatst worden naar een soort van gemeenschapshuis. Gedetineerden zullen er van dichtbij worden begeleid door experts en instanties 'en weer zelfstandig leren wonen, werk zoeken, relaties aangaan, kortom: opnieuw leren om te functioneren buiten beveiligde muren', aldus de minister. Het moet ook de kans verkleinen dat ze hervallen, waarna ze opnieuw in de gevangenis belanden.

De beveiliging is er veel minder streng dan in een gewone gevangenis, 'er is een grotere vrijheid van komen en gaan. Al zullen strenge regels gelden. En gedetineerden die de regels over­treden, riskeren meteen naar de gevangenis te worden terug­gestuurd', beklemtoont het ­kabinet van minister Geens. Sowieso komen gedetineerden pas in aanmerking voor een plek in een transitiehuis wanneer ze aan bepaalde veiligheidscriteria voldoen.

In centrumsteden

Waar de minigevangenissen komen - in een eerste testfase komen er twee, één in Vlaanderen en Wallonië, om dan later uit te breiden - hangt af van de voorstellen die het kabinet nu ontvangt. Al liet Geens verstaan dat hij het ­logisch zou vinden dat ze in centrumsteden komen. Het is nog onduidelijk welke organisaties geïnteresseerd zijn om dergelijke minigevangenissen uit te baten. In principe mag iedereen zich kandidaat stellen.

De cipiersvakbonden bekijken Geens' plannen met enige ­achterdocht. 'Het blijft voor ons allemaal erg onduidelijk hoe dit systeem in de praktijk zal ­functioneren', klinkt het bij de christelijke vakbond. (wer)