Strijd tegen drugs verderzetten

op 15 februari 2019 21:45 Persberichten

Minister van Justitie, Koen Geens, begrijpt dat het moeilijk is om de strijd met drugs aan te gaan in een stad. Maar elkaar met de vinger wijzen is enkel goed voor de communicatie niet voor de samenwerking. De Minister wenst alle diensten te danken die zich dag en nacht inzetten in de strijd tegen drugs in ons land.

De Minister van Justitie heeft tot op heden altijd goed samengewerkt met de Antwerpse diensten. De burgemeester was zeer dankbaar voor alle inspanningen in het Stroomplan.

De Minister betreurt dat de voormalige Minister van Veiligheid en Binnenlandse zake geen gehoor heeft gegeven aan oproep van de federale gerechtelijke politie Antwerpen om volk aan te werven voor deze dienst. Het tekort is de voorbije jaren alleen maar gestegen, zelfs tot 30 procent. De aanwervingen van deze dienst vallen onder Binnenlandse Zaken, niet onder de bevoegdheid van de Minister van Justitie.

Daarentegen personeel Parket Antwerpen:

Magistraten = actueel 89 op 95 aanwezig: 6 vacatures lopende.

Gerechtspersoneel = actueel 221 op 262 aanwezig. 25 vacatures lopende én 4 nog te publiceren.

En Parket-Generaal Antwerpen: 

Magistraten = 100% opgevuld (24 magistraten op 24).

Justitie nam reeds tal van inspanningen, zoals hieronder vermeld.

De havenprocureurs zijn wel degelijk aangesteld per Ministerieel besluit in 2018. Acht parketmagistraten van Oost-Vlaandren werden bevoegd gemaakt voor Antwerpen en omgekeerd. Hierdoor bestaat nu één team van procureurs die zich voor de hele haven (ongeacht het gaat om arrondissement Oost-Vlaanderen of arrondissement Antwerpen) bevoegd zijn. Hierdoor zijn parallelle onderzoeken niet meer mogelijk: de procureurs zijn gelijkelijk bevoegd en spreken af wie vervolging instelt.

De Minister heeft ook onderzocht of we Rechtbank Antwerpen niet bevoegd kunnen maken voor Linkeroever. Dat kan niet: de Grondwet moet daarvoor aangepast worden (Oost-Vlaanderen en Antwerpen behoren immers tot een verschillend rechtsgebied – de aanpassing van de grenzen daarvan is een Grondwettelijke materie). Daarnaast is het Vlaams Gewest bevoegd om het havengebied af te bakenen, en niet de federale overheid. We kunnen dus niet zomaar ‘het havengebied’ naar arrondissement Antwerpen overhevelen.

Voor de rest zijn middelen vrijgemaakt voor de bijzondere opsporingsmethoden en bvb telefoontaps. Het KALI-team heeft van Justitie een eigen interceptiefaciliteit gekregen. Actueel wordt die nog uitgebreid (aankoopprocedure daartoe bezig).

Op drugshandel aan meerderjarigen staat 5 jaar cel. Op handel binnen een criminele organisatie (3 of meer personen, met hiërarchie, gebruikmakend van structuren, geweld etc.) staat een straf voor de leiders/organisatoren van 20 jaar.