Justitie werkt aan oplossing voor tolken en vertalers

op 21 februari 2019 18:00 Het Laatste Nieuws

Wie regelmatig rondloopt in de rechtbank, botst niet zelden op een misnoegde tolk of vertaler. Hun klachten zijn divers: van moeilijke administratie tot een beperkte vergoeding. In de commissie Justitie werkt men wel aan een oplossing die én de administratie drastisch zal inperken én hun agenda gemakkelijker maakt.

Vorig jaar waren er in totaal 1874 vertalers en tolken ingeschreven in het Nationaal Registeren. Samen hebben zij in 2018 voor 19.337.992 euro aan prestaties gevorderd. Het probleem van de job werd onlangs nog duidelijk gemaakt door vertaler/tolk José D’Hoore uit Bilzen. Hij hekelt de moeizame administratie en de inefficiënte werking: “Laat alles geautomatiseerd verlopen en stop met een uurtarief voor tolken want dat werkt niet. Op deze manier is onze job zo intens en zwaar, dat niemand dit nog wil doen.”

Nieuwe wet

Vanuit de FOD Justitie speelt men kort op de bal, want momenteel ligt een nieuwe wet klaar voor goedkeuring in de commissie. “Er zullen een aantal zaken structureel veranderen”, aldus Minister Koen Geens (CD&V). “Er komt één gerechtskostenbureau per arrondissement waardoor prestatieverleners (zoals bijvoorbeeld vertalers-tolken en gerechtsdeskundigen) sneller zullen worden uitbetaald. Vroeger gebeurde de behandeling door verschillende griffies en parketsecretariaten. Dankzij de reorganisatie zullen tolken slechts één kostenstaat per maand moeten voorleggen met alle prestaties, wat de administratie drastisch inperkt en de behandeling versnelt. Ook zal dat bureau hen informeren over opdrachten (vorderingen), zodat ze hun agenda beter kunnen inplannen.” De kostenstaat zal op termijn ook worden ingevoerd voor vertalers.

D’Hooge was bovendien in alle staten nadat hij in de voormiddag was aangeduid om op te treden als tolk Frans/Nederlands, maar tot zijn grote frustratie moest aanzien dat niemand kwam opdagen. “Dit levert me exact 34 euro op en daar ben ik dus de hele voormiddag mee kwijt. Bovendien is het onmogelijk om ‘neen’ te zeggen tegen mijn taak. 34 euro bruto is voor ons niet leefbaar. Ik houd hier vier uur voor vrij, dus netto verdien ik 4 euro per uur. In het Vlaams parlement krijg je hiervoor 440 euro en Federaal loopt het op naar 750 euro. Sowieso heb ik recht op de 34 euro maal twee omwille van de indexering, maar als ik dat factureer, word ik niet uitbetaald. En als ik het waag om niet te komen, moet ik een boete tussen 50 en 500 euro betalen.”

Vanuit Justitie klinkt het dat deze tarieven gelijkaardig zijn als bij een verhoor bij de politie. “Wanneer tolken zich inschrijven in het Nationaal register, gaan ze akkoord met het feit dat ze ter beschikking staan van de justitiële diensten voor opdrachten. Deze opdrachten in strafzaken zijn dienstverlenende opdrachten die geen commerciële tarieven hanteren. Je kan dit ook niet vergelijken met andere opdrachten. De meeste mensen nemen werk mee om de uren die ze soms moeten wachten verder te werken op de rechtbank. Zo ‘wachten’ ze daar niet zomaar.”