Kamer keurt minimale dienstverlening in gevangenissen goed

op 15 maart 2019 15:23 De Standaard

De Kamer heeft de minimale dienstverlening voor gevangenissen goedgekeurd. CDH en groenen stemden mee met de meerderheid. Wanneer cipiers staken, laten de omstandigheden van de gedetineerden soms te wensen over: bezoek, douches, en wandelingen worden afgeschaft of teruggeschroefd. De Raad van Europa tikte ons land daarvoor al meermaals op de vingers. Volgens de goedgekeurde tekst van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) zal per gevangenis een plan worden opgemaakt dat bepaalt, na sociaal overleg, hoeveel personeelsleden aanwezig moeten zijn om een minimale dienstverlening te garanderen. Als tweeënzeventig uur voor het begin van een staking blijkt dat er onvoldoende cipiers aanwezig zullen zijn, kan de provinciegouverneur met vakbonden en directie overleggen over de nodige 'schikkingen'.