Bedrijven krijgen nieuwe golf steunmaatregelen

op 14 april 2020 06:00 Tijd

De Nationale Veiligheidsraad beslist woensdag of de lockdownmaatregelen vanaf 19 april met nog eens twee weken worden verlengd. In het VRT-journaal gaf minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) al te kennen welke richting het uitgaat. Hij gaat ervan uit dat de verlenging tot 3 mei er effectief komt. ‘Net vanwege de druk van de economie om opnieuw op te starten moeten we nu doorzetten. Mocht er binnen enkele weken een nieuwe opstoot van corona zijn, dan moeten we misschien nog zwaardere maatregelen nemen’, zei De Crem.

Dat heeft uiteraard repercussies voor de bedrijven. Met het uitstellen en het spreiden van de betaling van vennootschapsbelasting, personenbelasting, btw, bedrijfsvoorheffing en sociale bijdragen had de federale regering de bedrijven en zelfstandigen in maart al een stevige liquiditeitsbuffer gegeven. In totaal mag 4,5 miljard euro aan lasten later dit jaar betaald worden. Nu het ernaar uitziet dat de lockdownmaatregelen maandag niet afgezwakt worden, schuift minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) de termijnen nog wat verder op. De bedrijfsvoorheffing en btw voor april moeten nu uiterlijk op 15 en 20 juli betaald zijn.

Intussen blijft de vrees dat voor bedrijven met beperkte cashbuffers al die maatregelen niet volstaan. Om te vermijden dat ondernemingen die voor de coronacrisis gezond waren nu de boeken moeten neerleggen, stelt minister van Justitie Koen Geens (CD&V) een moratorium op faillissementen in. Dat betekent dat die bedrijven zeker tot 3 mei beschermd zijn tegen bewarend en uitvoerend beslag, faillietverklaring en gerechtelijke ontbinding. Voor Geens is dit niet het aangewezen moment om gerechtelijke reorganisatieprocedures op te starten. ‘Dat kost bedrijven geld en het zou een stormloop ontketenen op de ondernemingsrechtbanken.’ De minister benadrukt dat het moratorium geen vrijgeleide is voor misbruik. ‘De ondernemingsrechtbank kan, op verzoek van de schuldeiser, de opschorting altijd tijdelijk opheffen.’

Overuren

De federale regering keurde afgelopen weekend ook een pakket maatregelen goed om bedrijven en sectoren met een grote nood aan personeel uit de brand te redden. In kritieke sectoren kunnen werknemers op vrijwillige basis voortaan 220 overuren per jaar presteren.

Voor jobstudenten telt elk gewerkt uur in de tweede helft van dit jaar niet mee voor het quotum van 475 uur. Bedrijven kunnen personeel uitwisselen. Wie tijdelijk werkloos is en een centje wil bijverdienen, kan als seizoensarbeider in de land- en tuinbouw terecht met behoud van 75 procent van zijn uitkering. De landbouw kan ook sneller een beroep doen op asielzoekers.

Over een aanmoedigingspremie voor de zorgsector en een coronabonus voor de andere sectoren is nog geen beslissing genomen. Die discussie heeft de regering nog niet uitgeklaard.

Lees het artikel op de Tijd »