Algemene vergaderingen gaan digitaal door corona

op 21 november 2020 09:53 HBVL

Omwille van corona zullen de algemene vergaderingen van bedrijven en verenigingen voortaan digitaal kunnen plaatsvinden. Op voorstel van de CD&V-Kamerlid Steven Matheï heeft de regering-De Croo een voorontwerp van wet goedgekeurd.

Naast bedrijven zijn ook de ruim 100.000 instellingen zonder winstoogmerk (vzw's zoals ziekenhuizen, woonzorgcentra, welzijnsorganisaties, lokale sportclubs en verenigingen...) verplicht om elk jaar één algemene vergadering (AV) te houden. Zo'n AV vindt meestal in juni plaats om nieuwe bestuurders aan te stellen. Tegen het einde van het jaar gebeurt dat meestal ook nog eens om de begroting van het jaar nadien goed te keuren.

“Er heerst vandaag heel wat onduidelijkheid bij de vzw's. De AV en het bestuursorgaan kunnen omwille van de coronamaatregelen niet fysiek samenkomen. Maar een alternatief is er nog niet”, zegt vzw-expert en CD&V-Kamerlid Steven Matheï. “Tijdens de eerste coronagolf werd er een alternatieve regeling voorzien, maar die is er tijdens deze tweede golf nog niet. Nochtans draait het verenigingsleven op vzw's, want zij geven zuurstof aan onze buurten en dorpen.”

Kostenverlaging

Samen met collega Koen Geens heeft Matheï een wetsvoorstel ingediend om van elektronische en schriftelijke vergaderingen de regel te maken. De regering-De Croo gaat daar nu ook op in. “Als alle AV's van de 794.712 actieve ondernemingen in ons land fysiek zouden plaatsvinden, betekent dit een jaarlijkse administratieve last van 812 miljoen

euro. Wanneer zij overschakelen op digitale AV's, dalen die tot 427 miljoen euro, een jaarlijkse administratieve kostenverlaging van 385 miljoen euro”, zegt Justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open Vld). “Die 'winst' valt vooral toe te schrijven aan het wegvallen van de verplaatsingskosten en in mindere mate aan een verminderde vergadertijd.“

Yves Lambrix ■