Daar is Koen Geens weer: ex-minister neemt het op voor Annelies Verlinden (CD&V)

op 11 februari 2021 18:00 Knack

Daar is Koen Geens weer: ex-minister neemt het op voor Annelies Verlinden (CD&V)

Tex Van berlaer

Koen Geens (CD&V) maakte donderdag een opvallende rentree in de Kamer. Met zijn steun voor de pandemiewet van Annelies Verlinden (CD&V) vestigde de ex-minister de aandacht op een meningsverschil binnen Vivaldi.

'Het bevalt mij hier geweldig.' Wie dacht dat Koen Geens (CD&V) in een zwart gat is gevallen na het einde van zijn ministerschap, komt bedrogen uit. In de Kamer maakte Geens - sinds oktober 'gewoon' parlementslid - donderdagnamiddag een soort van comeback na een lange stilte.

Zo schaarde de ex-minister van Justitie zich duidelijk achter zijn partijgenote en huidig minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. Tot nu toe probeerde de regering de onenigheid over de nood aan een pandemiewet weg te moffelen. Maar het is duidelijk dat de neuzen van de Open VLD en de CD&V niet in dezelfde richting stonden.

Verlinden kondigde - onder meer in Knack - aan dat ze een wettelijk kader wilde scheppen voor de aanpak van deze én toekomstige pandemieën. Op dit moment beslist de regering via ministeriële besluiten. Bovendien baseert ze zich daarvoor op wetten die niet zijn geschreven met het oog op pandemieën.

Maar Open VLD-vicepremier Vincent Van Quickenborne dacht er het zijne van. Hij wilde de pandemiewet eerder voorbehouden voor de toekomst. 'Het is zeker niet de bedoeling om de wet in te zetten in de huidige pandemie', luidde het in januari.

Terreurcrisis

Eerste minister De Croo leek geneigd zijn liberale collega te volgen. 'Een nieuwe wet invoeren is een risico', klonk het begin februari. Ook toen wilde Verlinden niet van wijken weten. Ze mikte nog steeds op een nieuwe wet in het voorjaar. Woensdag kwam er schot in de zaak. De Croo kondigde aan de Kamer in een vroeg stadium van de wet te betrekken.

Diezelfde woensdagochtend hadden zowel de Orde van Vlaamse Balies als de Orde van advocaten bij het Hof van Cassatie en de Orde van Franstalige en Duitstalige Balies de regering een veeg uit de pan gegeven. 'Een democratische rechtsstaat veronderstelt dat tijdelijke vrijheidsbeperkingen tot stand komen in het parlement en niet in de wandelgangen van het ministerie van Binnenlandse Zaken', klonk het fors.

Volgens Geens hebben de advocaten zich zo 'aan de zijde van Annelies Verlinden geschaard'. Ook voor de camera's van Villa Politica zei de CD&V'er dat het 'idee van Verlinden veel steun heeft gekregen vanuit de maatschappij'.

De ervaringsdeskundige kon het evenmin laten zijn ervaring aan te halen in de Kamer. 'Wij zijn er heel de terreurcrisis lang in geslaagd om wetten te maken die aan de veiligheidsnoden tegemoetkwamen zonder rechten en vrijheden te schenden', luidde het fijntjes.

Schoonmoeder

Tegen het einde van deze maand zou het voorontwerp van de pandemiewet in de Kamer belanden. Vraag is in welke mate Geens wil wegen op de inhoud. Volgens hem mag het proces in ieder geval niet te lang duren en zijn binnenbochten toegestaan.

De kans is groot dat de ministers van de Vivaldi-regering nieuwsgierig uitkijken naar de toekomstige rol van Geens. Partijvoorzitters Paul Magnette (PS) en Georges-Louis Bouchez (MR) kregen het etiket van 'schoonmoeder' al opgeplakt door hun greep op de federale regering. Wat mag Vivaldi verwachten van Koen Geens?