De tuin van de buren wordt vanaf 1 september ook een beetje uw tuin

op 24 augustus 2021 09:00 De Standaard

Het nieuwe goederenrecht gaat volgende week woensdag in. Dat heeft gevolgen voor hoe privé uw tuin of die van de buren is. Het goede nieuws: de kinderen mogen de bal terughalen.

U mag de tuin van de buren gebruiken voor werken

'Er bestond al zoiets als het ladderrecht', zegt professor Goederenrecht Vincent Sagaert (KU Leuven) die de nieuwe wet mee voorbereidde. 'Dat is het recht om bij het snoeien van de haag of het schoonmaken van de dakgoot ook even in de tuin van de buren te gaan om daar je ladder te zetten. Dat wordt nu uitgebreid naar het oprichten van gebouwen. Concreet kun je dus de tuin van de buren gebruiken om er bijvoorbeeld een stelling of een kraan te plaatsen om iets op jouw grond te bouwen, als je zelf niet de ruimte hebt om dat te plaatsen. Uiteraard moet je de buren daarvan op voorhand verwittigen en het moet ook gebeuren op de manier die het minste schade toebrengt aan het naburige perceel. Als er schade is, kan de buur een vergoeding ­vragen. Hij of zij kan zich ook verzetten, maar dan wel met rechtmatige motieven. Concreet moet hij bijvoorbeeld voor de vrederechter kunnen aantonen dat jij wél plaats hebt.'

U kunt de kat gaan halen

Een klassieker. De kinderen sjotten de bal in de tuin van de buren. Mogen ze die gaan halen? 'Tot 1 september moet de buurman de bal teruggeven. Hij kan je de toegang tot zijn tuin weigeren om dat zelf te doen', zegt Sagaert. 'Het­zelfde met pakweg de hond of de kat die in zijn tuin gelopen is. Vanaf 1 september heb je het recht om je bal of huisdier te gaan halen, op voorwaarde dat die daar per ongeluk terechtkwam. Even de bal over de haag trappen om er te kunnen rondkijken mag niet. ­Uiteraard moet je je gezond verstand gebruiken. Is de buur thuis, dan bel je eerst even aan. Is hij niet thuis, dan mag je even snel de tuin in en uit.'

U mag wandelen over privéterrein

'Tijdens corona begon iedereen massaal te wandelen en passeerden er al eens mensen, al dan niet uit onwetendheid, over privaat ­domein. Tot 1 september is dat strafbaar', zegt notaris Bart van ­Opstal, de woordvoerder van Notaris.be. 'Nu verandert dat en mag je als wandelaar op privégrond ­komen wanneer die niet bewerkt of bebouwd is én wanneer er geen bordje staat dat het verboden is om het terrein te betreden.' 'Daardoor worden lege gronden gesocialiseerd', zegt Sagaert. 'Het voorkomt dat eigenaars er niets mee doen, maar er toch volledig de hand op kunnen leggen zonder dat het ­gebruik van derden schade zou aanbrengen. Een akker waar niets op groeit of een wegel waar niets mee gebeurt en die tussen twee wandelpaden ligt … Daar mag je in het vervolg over lopen.'

'Maar de ­eigenaar mag daar geen hinder van ondervinden', zegt van Opstal. 'Je mag er geen vuilnis laten slingeren of je tent neerzetten.'

Hoe hoog de boete momenteel eigenlijk is voor het onrechtmatig betreden van privégronden? 'De ­eigenaar van het betreden perceel kan alleen een vergoeding krijgen voor de schade of vorderen dat het gebruik ophoudt', zegt Sagaert.

Chris Snick