Niet meer met z'n allen naar notaris om huis te kopen

op 22 juli 2016 05:00 Het Laatste Nieuws

Een woning kopen wordt ook mogelijk met een videoconferentie bij de notaris. Koper, verkoper en hun notarissen hoeven niet meer samen te komen voor het verlijden van een akte.

Vandaag moet de verschillende partijen bij een verkoop van vastgoed op één fysieke plaats samenkomen om de akte te laten verlijden. Vaak wonen de partijen ver van elkaar en hebben ze verschillende notarissen. De videoconferentie bespaart alle partijen veel verplaatsingstijd. "Het gaat niet op dat men in tijden van de huidige communicatiemiddelen zich nog zou moeten verplaatsten tot in een andere provincie om daar een aankoop van een woning te regelen", aldus het kabinet van justitieminister Koen Geens (CD&V). De nieuwe maatregel staat in zijn meest recente potpourri-wetsontwerp. Die potpourri-ontwerpen zijn bedoeld om snel voor meer efficiëntie te zorgen bij Justitie.

Beveiligde lijn

De notarissen zelf waren vragende partij voor zo'n videoconferentie, zegt Erik Van Tricht, voorzitter van de Koninklijke Federatie van Notarissen. "Om louter praktische redenen zijn wij grote voorstander van dit systeem. Nu moeten we de agenda's van soms wel zes partijen op elkaar zien af te stemmen en dan hopen dat iedereen door het drukke verkeer tijdig op de afspraak raakt", zegt Van Tricht. "We moeten wel nog de technische kant bekijken. We moeten kunnen beschikken over een veilige verbinding waarbij alle partijen zich op hun gemak voelen."

Er komt tenslotte ook een centraal erfregister dat de akten, attesten en verklaringen van erfkeuze zal bundelen. Verhuurders zullen bijvoorbeeld meteen weten bij wie aan te kloppen voor achterstallige huur, bankiers om te melden welke rekeningen nog bestaan op naam van een overledene.