Geens werkt aan nultolerantie voor alcohol in verkeer

op 12 november 2016 11:51 Het Laatste Nieuws

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V, foto) wil nultolerantie voor wie rijdt en drinkt, maar zal recidivisten sneller een tweede kans geven. Dat zei hij op een drugscongres in Gent.

"Maatschappelijk onaanvaardbaar", zo noemde Geens bestuurders die onder invloed van drugs of alcohol nog achter het stuur kruipen. "Daarom denk ik dat we nog verder richting de nulgrens moeten evolueren voor iedereen die met een voertuig rijdt." Door een aantal wijzigingen in het verkeersreglement zullen bestuurders die steeds opnieuw verkeersinbreuken plegen in staat van dronkenschap of onder invloed van drugs op dezelfde manier bestraft worden.

Rechte pad

De minister zal die aanpassingen voorleggen op de eerstvolgende ministerraad. Maar daarnaast wil hij ook mildheid vragen als dergelijke bestuurders zich goed gedragen. "Wanneer iemand kan bewijzen dat hij intensief aan zijn verslaving heeft gewerkt, moet het mogelijk zijn om het rijbewijs terug te vragen. Momenteel bedraagt de termijn twee jaar, maar we willen dit herleiden tot zes maanden. Zo kan iemand die terug op het rechte pad is na een verslaving, gestimuleerd worden om opnieuw zijn rijbewijs te halen", zegt de minister.

Tot slot bleek uit zijn speech dat België marktleider is in nieuwe psychoactieve stoffen, drugs die een beetje afwijken van cannabis, coke of xtc en moeilijk of niet detecteerbaar zijn. Via een Europees waarschuwingssysteem werden in 2014 al 450 psychoactieve stoffen gemeld in de lidstaten, 90 daarvan in België. "Dit is een plaag, waarbij België de bedenkelijke eer heeft om één van de productielanden te zijn", zei de minister. (TVPG)