Syndicus registreren is voortaan verplicht

op 24 maart 2017 10:14 Het Nieuwsblad

Samenleven in een appartements­gebouw, het is niet altijd evident. Geregeld wordt ruzie gemaakt, bijvoorbeeld tussen eigenaars die er effectief wonen en zij die hun flat louter verhuren, over het herstellen van een verouderde of defecte lift. Officieel kan je bij de syndicus terecht bij zulke problemen. Maar het is lang niet altijd duidelijk wie dat juist is. Of de persoon die beweert de syndicus te zijn, is dat in werkelijkheid niet en gaat gewoon met de vergoeding lopen.

Heel wat Belgen zijn al met zulke ­situaties geconfronteerd, want liefst een kwart van de gezinnen in ons land woont in een flat. Volgens de meest recente cijfers van de FOD Economie telt België 182.000 appartementsgebouwen, goed voor 750.000 appartementen.

Veel discussies worden onderling besproken en opgelost, maar dat lukt lang niet altijd. “Het gaat dan richting vrederechter, maar ook daar komt het niet altijd tot een verzoening”, klinkt het bij de FOD Justitie. “Sinds begin 2010 zijn in totaal zo'n 500 vonnissen en arresten geveld in een conflict waarbij een groep appartementseigenaars een van de partijen was.”

Het Koninklijk Besluit van ministers van Justitie Koen Geens (CD&V) en Middenstand Willy Borsus (MR), dat kadert in een aanpassing van de wet op mede-eigendom, moet nu een einde maken aan de kopzorgen van flateigenaars. Concreet is vanaf 1 april elke vereniging van mede-eigenaars verplicht om de gegevens van de syndicus te registeren in de Kruispuntbank van Onder­nemingen van de FOD Economie, zodat diens gegevens voor iedereen beschikbaar zijn. “Bedoeling is dat bewoners erdoor het gevoel krijgen dat zij en hun woning in goede handen zijn”, zegt ­minister Geens. “Voor syndici is het dan weer belangrijk dat ze eindelijk erkenning krijgen voor hun job.”

Dat syndici zich lang niet altijd erkend voelen, mag blijken uit de daling van hun aantal in ons land. Terwijl er in ons land elk jaar 3.220 flats bijkomen, zijn er steeds minder professionele syndici om ze te beheren, zo toonden statistieken van de FOD Economie eind vorig jaar nog aan. Waar Vlaanderen eind 2015 nog 6.112 syndici telde, waren dat er in juni 2016 nog maar 6.072.

Annelies Roose