Geweld tegen agenten wordt altijd vervolgd

op 30 juni 2017 10:49 Het Laatste Nieuws

Over de speciale richtlijn rond geweld tegen politiemensen wordt al lange tijd overlegd. Eergisteren stuurde de minister nog een brief naar de procureurs-generaal om aan te dringen om altijd te vervolgen. Geens bevestigde dat het overleg eerder "niet tot resultaat heeft geleid, ondanks vriendelijk en beleefd aandringen". Maar nu zit er dus alsnog schot in de zaak, garandeerde de minister, die de voorzitter van het college van procureurs-generaal net voordien nog aan de lijn had gehad: elk geval van agressie tegen agenten zullen ze vervolgen zodra er genoeg bewijsmateriaal is. "Eenzelfde systeem van 'quasi zerotolerantie' is trouwens ook op komst voor geweld tegen zorg- en hulpverleners", zegt Geens nog.

Vincent Houssin van politievakbond VSOA reageert tevreden. "Eindelijk. Na jaren pleiten voor nultolerantie is het gelukt om ook de procureurs-generaal over de streep te trekken", zegt hij. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) herhaalde ook zijn engagement om medische kosten van agenten die zijn aangevallen steevast terug te betalen. (SRB)