CURRICULUM VITAE – KOEN GEENS

Koen Geens (Koenraad)
Federaal parlementslid


Contactadres:

[email protected]

Personalia

Geboren te Brasschaat op 22 januari 1958
Gehuwd met Griet Dupré, drie kinderen (Rein, Lut, en Aart)

Huidige functies

o Buitengewoon hoogleraar KU Leuven Faculteit Rechtsgeleerdheid (sinds 1993; docent sinds 1986)
o Voorzitter Algemene Vergadering Thomas More Hogeschool
o Lid Inrichtende Overheid KU Leuven en Associatie KU Leuven (sinds 2010)
o Lid Koninklijk Vlaamse Academie België voor Wetenschap en Kunst, klasse Humane Wetenschappen (sinds 2012)
o Lid Academia Europaea (sinds 2013)
o Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers sinds 1 oktober 2020

Diploma's en voorheen beklede academische functies

o Licentiaat in de Rechten KU Leuven met grootste onderscheiding (1980)
o Master of Laws Harvard University (1981)
o Aspirant Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (1981-1985)
o Assistent Faculteit Rechtsgeleerdheid KU Leuven (1985-1986)
o Doctor in de Rechtsgeleerdheid KU Leuven (1986) op een proefschrift over "Het vrij beroep", bekroond met de tweejaarlijkse staatsprijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Recht en Economie (1987) en met de vijfjaarlijkse prijs Baron Emile Van Dievoet (1989)
o Academisch Secretaris Rechtsfaculteit KU Leuven (1990-1993)
o Promotor Aanvullende Studie Vennootschapsrecht KU Brussel (1993-2004)
o Binnenlandse Francqui leerstoel ULB (2004-2005)
o Binnenlandse Francqui leerstoel UCL (2016-2017)
o Voorzitter/Programmadirecteur Permanente Onderwijscommissie Rechten KU Leuven (1995-1998; 2001-2007; 2009-2012)
o Voorzitter Afdeling Economisch Recht KU Leuven (2009-2013)
o Voorzitter beoordelingscommissie faculteit Rechtsgeleerdheid KU Leuven (2010-2013)
o Voorzitter evaluatiecommissie faculteit Rechtsgeleerdheid KU Leuven (2010-2013)
o Directeur Jan Ronse Instituut voor Vennootschapsrecht-Financieel Recht (1986-2019)

Voorheen beklede politieke mandaten

o Minister van Financiën (5 maart 2013-11 oktober 2014) (Regering Di Rupo)
o Minister van Justitie (sinds 11 oktober 2014) (Regering Michel I)
o Minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen (sinds 10 december 2018) (Regering Michel II)
o Vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen (sinds 2 juli 2019) (Regering Michel II)
o Vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen, en Minister van Europese Zaken (sinds 1 december 2019) (Regering Wilmès I)
o Vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen, en Minister van Europese Zaken (sinds 17 maart 2020) (Regering Wilmès II)
o Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers sinds 19 juni 2014, opgevolgd op 14 oktober 2014
o Verkozen tot gemeenteraadslid te Huldenberg (14 oktober 2018), opgevolgd op 7 januari 2019
o Verkozen tot provincieraadslid Vlaams-Brabant (14 oktober 2018), opgevolgd op 3 december 2018
o Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers sinds 20 juni 2019, opgevolgd op 17 maart 2020

Voorheen verleende maatschappelijke en wetenschappelijke diensten

o Plaatsvervangend lid Geschillencommissie Belgische Spaarbankenvereniging (1990-1994)
o Voorzitter Hoge Raad voor de Economische Beroepen (1992-2000)
o Wetenschappelijk verantwoordelijke (samen met A. Benoit-Moury, U. Liège) voor de codificatie van het Belgisch vennootschapsrecht (1992-2001)
o Stichtend vennoot-advocaat Eubelius (1994-2013)
o Voorzitter Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen (1999-2005)
o Voorzitter van de IAS-commissie Vennootschapsrecht gevormd door het Ministerie van Justitie en het Ministerie van Economische Zaken (2004)
o Kabinetschef Sociaal-Economisch Beleid van de Vlaamse Minister-President (juli 2007 - februari 2009)
o Coördinator Vlaanderen in Actie 2020 (juli 2007 - februari 2009)
o Lid Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie (2010-2012)
o Lid van de Belgische Commissie Corporate Governance (2007-2013)
o Voorzitter Raad van Wijzen, Vlaanderen in Actie (2010-2013)
o Voorzitter Raad van Bestuur VZW Le Concert Olympique (2010-2013)
o Lid Raad van Bestuur NV BNP Paribas Fortis (2011-2013)
o Voorzitter van Raad van Bestuur Thomas More Hogescholen (Antwerpen, Mechelen en Kempen (2010-2013)
o Lid Raad van Bestuur VZW Le Concert Olympique (2010 – februari 2017)

Auteur en redactielid

o Auteur handboek Vennootschapsrecht (in Beginselen van Belgisch Privaat Recht) (met M. Wyckaert)
o Editor Encyclopaedia of Laws, Corporations and Partnerships Kluwer (met C. Clottens)
o Hoofdredacteur Commentaar Vennootschapsrecht Kluwer (met E. Wymeersch en H. Braeckmans)
o Redacteur tweetalige Wetboeken Story Scienta (o.l.v. H. Cousy, met F. Hellemans)
o Stichtend redactielid Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap/ Revue Pratique des Sociétés (met M. Wyckaert, S. Van Crombrugge en D. Van Gerven)
o Eerste auteur Overzichten van rechtspraak vennootschapsrecht, Tijdschrift voor Privaatrecht (met M. Wyckaert)(1993, 2000, 2012)
o Mede-hoofdredacteur Beginselen van Belgisch privaat recht (sinds mei 2013) (met R. Dillemans en R. Barbaix)