Question orale de Koen Geens au premier ministre De Croo et ministre Van Peteghem sur ‘la note de vision sur la réforme fiscale’ en séance plénière

le 7 juillet 2022 Cliquez ici pour le rapport de la Chambre Parlementaire tussenkomsten

Mijnheer de eerste minister, mijnheer de vice-eersteminister, elke persoon die ooit minister van Financiën is geweest, heeft deze week zijn supportershart naar boven laten komen. Na heel veel voorbereiding – met een zeker scepticisme, want een minister van Financiën kent zijn land meestal beter dan de andere ministers – hebt u het zover gebracht dat uw experts hun rapport hebben ingediend.

(Lire plus)

Intervention de Koen Geens sur ‘le projet de loi visant à reporter l'exécution des peines de trois ans ou moins’ en séance plénière

le 12 mai 2022 Cliquez ici pour le rapport de la Chambre Parlementaire tussenkomsten

Mijnheer de minister, beste collega's, het is niet mijn gewoonte om op het podium te gaan staan, maar uit solidariteit met de collega's meende ik dat het passend was u vanaf dit spreekgestoelte toe te spreken.

(Lire plus)

Intervention de Koen Geens sur ‘le proposition de loi portant le Livre 1 ‘Dispositions générales’ et le Livre 5 ‘Les obligations’ du Code civil’ en séance plénière

le 21 avril 2022 Cliquez ici pour le rapport de la Chambre Parlementaire tussenkomsten

Mevrouw de voorzitster, in een democratie is het essentieel dat men het eens is over wat essentieel is. Het verbintenissenrecht is een van de meest essentiële elementen van het recht. Hoe saai het ook lijkt, het gaat over de vraag hoe mensen zich tot elkaar verhouden en hoe zij met mekaar omgaan.

(Lire plus)

Question orale de Koen Geens au premier ministre De Croo et ministre Dermagne sur ‘le maintien du pouvoir d'achat dans un contexte de hausse de l'inflation’ en séance plénière

le 31 mars 2022 Cliquez ici pour le rapport de la Chambre Parlementaire tussenkomsten

Koen Geens (CD&V): Mijnheer de eerste minister, toen ik onlangs met de wagen naar Brussel reed, begeleid door uw rustgevende stem, hoorde ik u plots opmerken dat wij moesten oppassen dat de Staat en de burger niet geruïneerd zouden worden.

(Lire plus)

Intervention de Koen Geens sur ‘le projet de loi modifiant le Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel’ en séance plénière

le 17 mars 2022 Cliquez ici pour le rapport de la Chambre Parlementaire tussenkomsten

Mevrouw de voorzitster, mijnheer de minister, beste collega's, de regering heeft ervoor gekozen om het seksueel strafrecht conform de regeringsverklaring voorop te nemen, alvorens het Strafwetboek in zijn geheel te bekijken. Het gevaar bij dat soort oefeningen is altijd dat men bij gebrek aan voldoende honger bij het voorgerecht blijft steken. Dat is meestal niet het geval bij mannen zoals ik, maar bij vrouwen stel ik dat wel eens vast.

(Lire plus)

Question orale de Koen Geens au ministre Van Quickenborne sur ‘le retrait annoncé de la reconnaissance de l'Exécutif des Musulmans de Belgique’ en Commission de la Justice

le 16 mars 2022 Cliquez ici pour le rapport de la Chambre Parlementaire tussenkomsten

Le 18 février 2022, le ministre a adressé un courrier à l'Exécutif des Musulmans afin de lui permettre de réagir à l'éventualité du retrait imminent de sa recon- naissance.

(Lire plus)

Question orale de Koen Geens au ministre Van Quickenborne sur ‘l’administration de biens’ en Commission de la Justice (2)

le 16 mars 2022 Cliquez ici pour le rapport de la Chambre Parlementaire tussenkomsten

Des travaux restent à réaliser en matière de rémunération et d'encadrement des adminis- trateurs professionnels qui assistent des personnes majeures vulnérables.

(Lire plus)

Question orale de Koen Geens au ministre Van Quickenborne sur ‘la prison de Haren’ en Commission de la Justice

le 2 février 2022 Cliquez ici pour le rapport de la Chambre Parlementaire tussenkomsten

Koen Geens (CD&V): Une solution a été recherchée, lors de la confection des plans de la prison de Haren, au problème posé par le transport des détenus vers le tribunal, en prévoyant une salle d'audience dans la prison. Cette solution est non seulement beaucoup plus sûre, mais aussi plus humaine pour les détenus qui doivent parfois attendre de 7 à 17 h dans une cellule du Palais de Justice. Le nouveau palais de justice d'Anvers compte également près de 100 cellules situées au sous-sol.

(Lire plus)

Question orale de Koen Geens au ministre Van Quickenborne sur ‘le nouveau droit des biens’ en Commission de la Justice

le Cliquez ici pour le rapport de la Chambre Parlementaire tussenkomsten

Mijnheer de minister, ik verwijs naar de schrifelijke versie van mijn vraag.

(Lire plus)

Question orale de Koen Geens au ministre Dermagne sur ‘la diminution du pouvoir d'achat’ en séance plénière

le 9 décembre 2021 Cliquez ici pour le rapport de la Chambre Parlementaire tussenkomsten

Mijnheer de vice- eersteminister, de huidige energieprijzen zorgen ervoor dat de inflatie stijgt naar hoogtes die men in deze tijd niet meer gewoon is. Ik herinner mij een inflatie van 13 %, maar dat was in de jaren '80. U was toen toch al geboren, meen ik?

(Lire plus)

Question orale de Koen Geens au ministre Verlinden sur ‘L'Opération Sky’ en séance plénière

le 28 octobre 2021 Cliquez ici pour le rapport de la Chambre Parlementaire tussenkomsten

Mevrouw de minister, dinsdag werden wij in kennis gesteld van een grootschalig drugsonderzoek met invallen in Brussel, Wallonië en Antwerpen. Men was op het spoor gekomen van zware cocaïnesmokkel vanuit Colombia in het bijzonder en Zuid-Amerika in het algemeen. De federale procureur deed daarover een opmerkelijke verklaring.

(Lire plus)

Question orale de Koen Geens au ministre Vandenbroucke sur ‘les soins médicaux aux détenus’ en Commision de la Santé

le 14 septembre 2021 Cliquez ici pour le rapport de la Chambre Parlementaire tussenkomsten

Mijnheer de minister, een aantal weken terug luidde onder meer de Commissie van Toezicht van de gevangenis van Lantin aan de alarmbel over de gezondheidszorg in de gevangeniswereld. Ondanks overleg met uw kabinet, besliste men zelfs om de medische activiteiten op te schorten. Dat raakt mij ten zeerste, en ik hoef u niet op het hart te drukken dat de verbetering van de kwaliteit van de medische zorgen in de gevangenis bijzonder belangrijk is.

(Lire plus)
Plus de réalisations Patientez svp...