Minister Koen Geens bezorgt FERM Wijgmaal eerste filters voor zelfgestikt mondmasker

op 30 april 2020 Persberichten
Vice-eersteminister en minister van Justitie Koen Geens bracht deze morgen een werkbezoek aan het naaiatelier van FERM in Wijgmaal, waar dagelijks 8 tot 10 vrijwilligers aan de slag gaan. Zowel het stikken van het mondmasker als het gebruik van de filter werd er gedemonstreerd. Deze filter voldoet aan een kwaliteitsvereiste (op basis van richtlijnen van de Risk management Group) en wordt geproduceerd door twee Belgische textielbedrijven. Deze filter kan in een masker worden gestoken. Dit kan samen met het masker worden gewassen op 60 graden en altijd opnieuw hergebruikt worden wat dit meteen tot een duurzame oplossing maakt. Klik hier voor de foto van de filterstof »

Q&A over jaarvergaderingen ondernemingen en vzw's

op 29 april 2020 Q&A
Voor al uw vragen over de jaarvergadering voor onderneming en vzw's, consulteer de Q&A in bijlage. Lees hier de Q&A over jaarvergaderingen »

Geens vraagt ouders verblijfsregeling na te leven

op 27 april 2020 HLN
“Leef de afgesproken regeling na voor kinderen van gescheiden ouders, óók tijdens de coronacrisis.” Die boodschap geeft minister van Justitie Koen Geens (CD&V) naar aanleiding van de Dag van de Ouderverstoting. De Orde van Vlaamse Balies kreeg de voorbije weken heel wat vragen over verblijfsregelingen tijdens de coronacrisis. “Het uitgangspunt is duidelijk”, zegt Geens. “De regeling moet gerespecteerd worden. Tenzij één van de ouders besmet is of beide ouders akkoord gaan om tijdelijk een andere regeling te treffen.” Geens wijst erop dat een ouder die weigert het kind over te brengen vervolgd kan worden.

Bedrijven beschermd tegen faillissementen tot 17 mei

op 25 april 2020 Persberichten
Het koninklijk besluit bijzondere machten van minister van KMO’s en Zelfstandigen Denis DUCARME, minister van Economie Nathalie MUYLLE en minister van Justitie Koen GEENS gericht op de tijdelijke bevriezing van de faillissementsprocedures die het resultaat zouden zijn van de huidige crisis, werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Het moratorium loopt tot 17 mei.

Verblijfsregeling moet gerespecteerd worden

op 25 april 2020 Persberichten
Op 25 april is het dag van de ouderverstoting. Vice-eersteminister en minister van justitie Koen Geens wil iedereen er aan herinneren dat de verblijfsregeling voor gescheiden ouders nageleefd moet worden tijdens de coronacrisis.

Gedetineerden kunnen kiezen of ze al dan niet deelnemen aan ramadan

op 24 april 2020 Persberichten
Het crisiscentrum vraagt naar aanleiding van de start van de ramadan op 24 april extra aandacht voor het respecteren van de lockdownmaatregelen tijdens de ramadan. Ook het Executief van de Moslims in België (EMB) riep de gelovigen al op de gezondheidsaanbevelingen tijdens de ramadan goed op te volgen. Zo zullen in de komende periode de moskeeën gesloten blijven en zijn de bijeenkomsten voor en na zonsondergang te beperken tot de huiselijke kring. Zoals ieder jaar worden zwangere vrouwen, jonge kinderen, zieken of ouderen vrijgesteld van het vasten. Dit jaar hoeven, volgens het EMB, ook mensen die in de zorg werken en nu al hun krachten nodig hebben en gedetineerden wiens dagschema anders verloopt door corona, niet te vasten.

Tijdelijke pauzeknop voor ondernemingen door coronacrisis

op 11 april 2020 Persberichten
Wie door de coronacrisis in moeilijk vaarwater komt met zijn onderneming, maar tot 18 maart in goede doen verkeerde, krijgt dankzij een door de Regering goedgekeurd ontwerp-volmachtsbesluit een tijdelijke opschorting, waarbij hij als schuldenaar wordt beschermd tegen inbeslagname en faillissement. Vice-eersteminister en minister van Justitie Koen Geens en minister van KMO’s en Zelfstandigen Denis Ducarme willen alle ondernemingen in moeilijkheden meer overlevingskansen bieden en het ondernemerschap blijven stimuleren.

Geen verplaatsing naar de notaris meer nodig voor het verlijden van akten dankzij digitale volmacht

op 10 april 2020 Persberichten
Voortaan moeten de burgers zich niet meer naar een notariskantoor verplaatsen om een koopakte, een schenkingsakte of een andere notariële akte te tekenen. Weldra kan de burger een digitale volmacht verlenen aan een vertrouwenspersoon of aan een notariële medewerker zodat die laatste de akte, in zijn plaats, kan ondertekenen. Daarmee komt de federale regering tegemoet aan de bekommernis van vele burgers. Lees hier het persbericht van Fednot »

Meer duidelijkheid over algemene vergadering voor syndici en appartementsbewoners tijdens coronacrisis

op 10 april 2020 Persberichten
Vice-eersteminister en minister van Justitie Koen Geens nam op 29 maart opnieuw pakket volmachtsbesluiten voor justitie. Daarin staat onder meer dat de algemene vergadering voor mede-eigenaars uitgesteld kan worden tot vijf maanden na het einde van de coronamaatregelen. Deze werden na advies van de Raad van State gisterenavond in het Staatsblad gepubliceerd. Er werd verduidelijkt dat de vergadering ook schriftelijk kan plaatsvinden zoals voorheen al het geval was, maar nog steeds alleen als alle eigenaars daarmee akkoord gaan.

Jaarlijkse algemene vergadering in organisaties kan digitaal plaatsvinden

op 10 april 2020 Persberichten
De jaarlijkse aandeelhoudervergaderingen in een onderneming of een vzw is een vergadering die meestal in april en mei plaatsvindt. Onder andere de benoeming of afzetting van bestuurders komt aan bod. Daarnaast is de aandeelhoudersvergadering hét moment bij uitstek om de jaarrekening en het jaarverslag te onderzoeken en goed te keuren. Het desbetreffende KB werd gisterenavond in het Staatsblad gepubliceerd. Lees hier de Q&A over jaarvergaderingen »

Neen, de Belg gaat niet méér gokken door corona. Integendeel!

op 08 april 2020 Persberichten
Door de coronacrisis zou je denken dat meer mensen hun toevlucht nemen tot kansspelwebsites. Maar niets is minder waar, zo blijkt uit een parlementair antwoord van Vice-eersteminister en minister van Justitie Koen Geens aan Stefaan Van Hecke (Groen). De verklaring blijkt eenvoudig: er zijn geen weddenschappen meer op sportevenementen.

De gemeentelijke administratieve sanctie om het COVID19-virus in te perken wettelijk geregeld

op 04 april 2020 Persberichten
Vice-eersteminister en Minister van Justitie, Koen Geens, heeft samen met zijn collega Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, een volmachtsbesluit voorgesteld waarbij de mogelijkheid wordt gegeven om via een gemeentelijke administratieve sanctie de maatregelen af te dwingen om het COVID-19 in te perken. Dit KB werd heden in Ministerraad beslist, en zal eerstdaags in het Belgisch Staatsblad verschijnen.
Oudere nieuwsberichten Even geduld aub...