Wat verandert een no-dealbrexit voor de burger en juridische beroepen?

op 21 oktober 2019 Persberichten
Justitie bereidt zich voor op een eventuele brexit zonder akkoord. In dat scenario is er tegen 31 oktober geen overeenkomst gesloten tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Burgers en juridische beroepen kunnen zich informeren via de website van de FOD Justitie en via [email protected] over de gevolgen voor bijvoorbeeld onderhoudsgeld of rechtsregels. Voor meer informatie, bezoek de site van de FOD Justitie »

Jongeren zetten Grote Markt in vuur en vlam

op 19 oktober 2019 Het Laatste Nieuws
Een hoogdag voor de jeugd in onze regio. Zo'n 3.000 jongeren zakten in de vroege uurtjes af naar de Grote Markt in Leuven om te feesten op Dag van de Jeugdbeweging. En natuurlijk ook voor dat gratis ontbijtje.

Viering 25 Jaar Pag-asa

op 17 oktober 2019 Speech
Un privilège important du Ministre de la Justice est d’en apprendre quotidiennement davantage sur des sujets les plus diversifiés et souvent très surprenants.

Koen Geens over IS-gevangenen: "Situatie is ernstig, maar dat Rusland en Syrië nu kampen bewaken, is geen kwade zaak"

op 16 oktober 2019 Terzake
Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) zegt dat er geen reden is tot paniek nu er ook twee Belgische IS-strijders ontsnapt zijn uit een Koerdische gevangenis in Syrië. Hij gaf in "Terzake" wel toe dat de situatie "ernstig" is, maar benadrukte dat het voor de ontsnapte strijders niet makkelijk is om Europa binnen te raken, én dat de grote mogendheden in de regio er alle baat bij hebben om de situatie niet te laten verergeren. Herbekijk hier Terzake »

"Risico dat IS'ers terugkomen, lijkt mij gering"

op 14 oktober 2019 Het Laatste Nieuws
Het risico dat Belgische Syriëstrijders ontsnappen en naar ons land terugkeren noemt justitieminister Koen Geens (CD&V) "eerder gering". Maar een oplossing is er nog steeds niet. De onderhandelingen met Irak om ze daar te berechten lopen stroef. Irak vraagt een smak geld en dé vraag is: willen we dat betalen?

Wapens transporteer je niet zomaar

op 10 oktober 2019 Persbericht
Woensdag werden de nieuwe veiligheidsregels voor het vervoer van wapens en de toegang van de inlichtingendiensten tot het wapenregister gepubliceerd in het Staatsblad. De nieuwe normen zorgen er vooral voor dat verplaatsingen met wapens veiliger verlopen. Voor professionelen zoals handelaars en fabrikanten worden nu voor het eerst concrete veiligheidsnormen vastgesteld.

Gevangenis van Namen : Twee cellenvleugels volledig gerenoveerd

op 10 oktober 2019 Persbericht
De Regie der Gebouwen verzekert de grondige renovatie van de gevangenis van Namen. Om de goede werking van de gevangenis niet in het gedrang te brengen tijdens de werken, wordt het project in fases georganiseerd. De eerste twee fases omvatten de renovatie van de vleugels B en D en enkele technische lokalen. Een betere toegankelijkheid vormde ook één van de hoofddoelen van dit renovatieproject. De kosten van deze werken bedragen ongeveer 7 miljoen euro. Om de vordering van de werken te tonen, organiseerde de Regie der Gebouwen op donderdag 10 oktober 2019 een bezoek aan één van de gerenoveerde vleugels, alvorens de gedetineerden er opnieuw hun intrek in nemen.

Antwoord plenaire over bestuursaansprakelijkheid

op 08 oktober 2019 Antwoord plenaire
Wat de nieuwe vennootschapswetgeving betreft, mocht die in dit geval van toepassing zijn, wat ik niet weet, en ik zal niet daarom ingaan op uw vraag, kan ik u alleen maar zeggen dat de aansprakelijkheidsbeperking een plafond bevat van 12,5 miljoen euro. Dat is niet zo weinig. Twaalf miljoen is veel. Ik kan u verder ook zeggen dat die beperking niet geldt bij een gewoonlijk voorkomende lichte fout, bij een zware fout of wanneer er een bedrieglijk opzet is of een oogmerk om te schaden. Mocht het hier dus gaan om de bedrieglijke overheveling van gelden, wat ik niet weet en waarover ik niets wil zeggen, dan is het voor de curatoren, met wiens taak ik mij niet wil bemoeien, niet zo moeilijk om geen rekening te moeten houden met die aansprakelijkheidsbeperking tot 12,5 miljoen euro.

CD&V duidt vicepremier Koen Geens aan als federaal onderhandelaar

op 08 oktober 2019 Radio 1
CD&V heeft vicepremier en minister van Justitie Koen Geens aangeduid om federaal te onderhandelen voor de partij, in afwachting van een nieuwe voorzitter. Wouter Beke, die normaal als voorzitter de onderhandelingen moest leiden, wordt zoals bekend Vlaams minister van Welzijn.

De week van Geens 28 september tot 4 oktober

op 05 oktober 2019 De week van Geens
Nafi Thiam en Remco Evenepoel kunnen dus ook tweede eindigen. Dat is de belangrijkste les van de week, één in nederigheid: de besten kunnen verliezen zelfs als ze absoluut willen winnen. Het siert hen als ze dat met panache kunnen doen. En dat deden ze, hoe jong ook, alle twee. Lees De week van Geens »

Geens investeert in Vlaams-Brabant

op 04 oktober 2019 Persbericht
De federale regering investeert fors in de regio. Op voorstel van Vice-eersteminister en Minister van Justitie Koen Geens keurt de Ministerraad de financiële hulp aan steden en gemeenten goed voor het uitvoeren van maatregelen die rechters beslissen. Voor Vlaams-Brabant bedraagt de investering 709.737,14 euro.

Werken aan meer plaatsen in de gevangenissen

op 04 oktober 2019 Persbericht
Vandaag keurde de Ministerraad de aanstelling goed van een consultant die bijstand zal verlenen bij de bouw van een nieuwe gevangenis in Leopoldsburg, Vresse-Sur-Semois en Verviers.
Oudere nieuwsberichten Even geduld aub...