Werkbezoek Minister van Justitie aan het gerecht in Leuven: justitie stap voor stap digitaler

op 15 mei 2019 Persberichten
De digitale dossierbeheersapplicatie MaCH, waar de rechtbank en het parket mee werkt, is in volle evolutie. Minister van Justitie Koen Geens bezocht vandaag de Rechtbank van Eerste Aanleg in Leuven om te zien wat er goed werkt en wat de uitdagingen zijn voor de toekomst: “Justitie wordt stap voor stap digitaler”, aldus Minister Geens.

Minister van Justitie, Koen Geens, betreurt de acties van de vakbonden in het gevangeniswezen vandaag

op 07 mei 2019 Persberichten
Tijdens deze legislatuur zijn de besparingen op aanwervingen teruggedraaid en is er blijvend gerekruteerd. In totaal zijn er sinds 2014 1403 nieuwe personeelsleden gestart in de gevangenissen. De uitstroom van penitentiair beambten die op pensioen gaan of de job niet langer wensen uit te oefenen blijft echter groot, maar er zijn op korte termijn nog 137 aanwervingen gepland. Er moet ook op toegezien worden dat er geschikte kandidaten instromen in deze belangrijke functie. Op een kader van 6825 zijn er op dit ogenblik 6639 voltijdse equivalenten in de bewaking aanwezig

Reactie van de Minister van Justitie op de moord op Julie Van Espen

op 06 mei 2019 Persberichten
Deze verschrikkelijke tragedie is onbevattelijk en laat niemand onberoerd. Ik betuig mijn diepste medeleven met de familie en de naasten van Julie. Dat het leven van een 23-jarig meisje op gruwelijke wijze werd ontnomen, is niet onder woorden te brengen en maakt mij ontzettend triest en kwaad. Gerecht en politie hebben de afgelopen uren alles in het werk gesteld om de dader snel te vinden. Er zijn veel onbeantwoorde vragen en onduidelijkheden op dit moment. Het dossier wordt volop onderzocht zodat familie en naasten snel duidelijkheid krijgen.

Geens. Talks. Waarom de wereld niet om zeep is

op 06 mei 2019 Persberichten
“Angst, polarisering en haat. Bepaalde politici surfen op het angstgevoel van mensen, maar hun boodschap is ongeloofwaardig. En vooral: ze bieden geen oplossingen aan. Verwacht van mij ook geen wonderoplossingen, maar wel handvaten.” Uittredend Minister van Justitie Koen Geens geeft zijn visie over morgen, geeft hoop en schetst perspectief. Geens Talks breekt met de stereotiepe politieke lezing. In een verhaal waar film, cultuur, geschiedenis en actualiteit elkaar ontmoeten, legt hij uit waarom de wereld niet om zeep is. Bevestig uw aanwezigheid via Facebook »

#tiszover: Iedereen is mee met het WVV, ook Willy en Marie-Jeanne

op 01 mei 2019 Persbericht
Op 1 mei is het officieel zover. Vandaag treedt de nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in werking. Voortaan is er geen minimumkapitaal meer nodig om een bv op te richten. Meer ondernemingen zullen in België geboren worden.

Plan om alle boetes van criminelen te innen. Misdaad mag niet lonen.

op 29 april 2019 Persberichten
CD&V heeft met Minister Koen Geens het budget van Justitie op punt gezet, ingrijpende hervormingen doorgevoerd in de verschillende domeinen van het recht, de wetboeken geactualiseerd én een duidelijke en haalbare visie op de gevangenis en de rechtbank van de toekomst uitgewerkt.

Fiscus en parket: 2-in-1 tégen fiscale fraude

op 27 april 2019 Persberichten
Belastingen ontduiken of geldstromen maskeren: fiscale misdrijven zullen voortaan efficiënter worden aangepakt. De fiscus kan namelijk mee naar de strafrechtbank om als burgerlijke partij, achterstallige boetes en belastingen te vorderen. Zo vermijdt de fiscus achteraf nog een burgerlijke procedure te moeten starten om het geld te innen. Dat staat in het wetsvoorstel diverse strafzaken dat donderdag door het parlement werd aangenomen.

Justitie in transitie: de clichés stilaan aan diggelen

op 26 april 2019 Persberichten
Justitie is log, ouderwets, en de gevangenissen zitten overvol. De clichés over Justitie kennen we allemaal. Toch werd er de afgelopen vier jaar heel wat gerealiseerd om de tanker van Justitie te keren. Achterstallige facturen werden betaald, het versturen van boetes geautomatiseerd en de gerechtsgebouwen verheugden zich op de komst van wifi. Minister van Justitie, Koen Geens, maakt vandaag de balans op na vierenhalf jaar. Hij stelde het bilan ‘Justitie in transitie’ voor op de Alumnidag van de Faculteit rechten van de KULeuven. Lees hier de brochure 'Justitie in transitie' »

Bescherming slachtoffers mensensmokkel: sensibiliseringsactie nodig

op 26 april 2019 Persberichten
Minister van Justitie, Koen Geens, zal de “Interdepartementale Coördinatiecel ter bestrijding van de mensensmokkel en mensenhandel” vragen een sensibiliseringsactie op te zetten om te duiden dat slachtoffers van mensensmokkel bescherming in België kunnen vragen.

Justitie zal digitaal zijn of niet zijn

op 25 april 2019 Persberichten
Minister van Justitie Koen Geens blijft samen met het parlement stappen zetten om justitie verder te digitaliseren: vandaag wordt in de plenaire zitting van de kamer het wetsvoorstel betreffende de verdere informatisering van justitie gestemd. Dit is een verdere stap in het realiseren van de visienota “Court of the future”.

Gerechtsexperten krijgen sneller hun geld

op 19 april 2019 Persberichten
Vertalers-tolken, psychiaters en andere gerechtsdeskundigen zullen veel sneller betaald worden voor hun diensten. Dankzij de komst van 13 gerechtskostenbureaus zullen de experts één centraal aanspreekpunt hebben voor de uitbetaling van hun diensten. Het wetsontwerp werd op donderdag 14 maart 2019 in het parlement goedgekeurd en verschijnt vandaag in het Staatsblad.

Gevangenisstraf tot 3 jaar? Niet langer automatisch een enkelband

op 18 april 2019 Persbericht
Gisteren keurde de allerlaatste Commissie Justitie van deze legislatuur een wetsvoorstel goed waarbij de uitvoering van gevangenisstraffen voor veroordeelden met een geheel van straffen tot 3 jaar ook onder de bevoegdheid van de rechterlijke macht zal vallen. Net zoals dit het geval is voor de veroordeelden met straffen boven de 3 jaar. Voorheen viel dat onder de bevoegdheid van de uitvoerende macht namelijk het gevangeniswezen en werd dit met omzendbrieven geregeld.
Oudere nieuwsberichten Even geduld aub...