Nieuwe maatregelen voor het derde luik van het Federaal Plan voor Sociale en Economische Bescherming

op 12 juni 2020 Persberichten
De Kern uitgebreid met de partijen die de federale regering steunen, heeft vrijdag een akkoord bereikt over een reeks aanvullende steunmaatregelen die deel uitmaken van het derde luik van het Federaal Plan voor Sociale en Economische Bescherming.

Akkoord Kern + 10 over steunmaatregelen voor de koopkracht van de Belgen en de sectoren in moeilijkheden

op 06 juni 2020 Persberichten
De Kern uitgebreid met de 10 partijen die de federale regering steunen, hebben een reeks maatregelen goedgekeurd uit het derde luik van het Federaal Plan voor Sociale en Economische Bescherming.

Koen Geens en David Clarinval verheugen zich dat het dossier voor de bouw van een nieuw Justitiepaleis in Namen tot een goed einde wordt gebracht

op 05 juni 2020 Persberichten
De Vice-eersteministers en ministers van Justitie, de Regie der Gebouwen en Begroting, Koen Geens en David Clarinval, verheugen zich dat het dossier voor de bouw van een nieuw Justitiepaleis in Namen tot een goed einde wordt gebracht. Deze zaterdag zal de Ministerraad de projectontwikkelaar aanwijzen die de leiding zal krijgen over de werken. Met dit project, waar al vijftien jaar op wordt gewacht, kunnen een aantal departementen en diensten in eenzelfde gebouw worden ondergebracht. Hiermee kan ook het probleem van het verouderde Justitiepaleis worden aangepakt, terwijl er tegelijkertijd een oplossing wordt geboden voor het plaatsgebrek waar de verschillende betrokken departementen mee kampen.

Minister Geens en minister Somers tevreden met heropening van gebedshuizen

op 03 juni 2020 Persberichten
Federaal minister van Justitie Geens en Vlaams minister van Samenleven Bart Somers zijn tevreden dat de GEES (het comité dat de exit-strategie uit de coronacrisis begeleidt) het licht op groen zet om gebedshuizen te heropenen vanaf 8 juni. Beide ministers hadden na intensief overleg met verschillende leiders van geloofs- en levensbeschouwelijke gemeenschappen een actieplan ingediend bij de GEES. De Nationale Veiligheidsraad gaat akkoord met het plan en staat publieke gebedsdiensten onder strikte voorwaarden weer toe.

Zowat 5 miljoen verkeersboetes verstuurd in 2019

op 29 mei 2020 FOD Justitie
In 2019 werden er 4 440 671 onmiddellijke inningen en 426 785 minnelijke schikkingen verstuurd. De hogere pakkans vormt een essentiële stap naar meer verkeersveiligheid.

Geens verwelkomt voorstel Europese Commissie: Wie niet deelt in het leven krijgt ook niets.

op 27 mei 2020 Persberichten
Vice-Eerste Minister en Minister van Europese Zaken, Koen Geens, verwelkomt het voorstel van de Europese Commissie om een steunpakket uit te werken van 750 miljard. Dat gaat om een mix van leningen en subsidies. Landen moeten daarvoor hervormings- en investeringsplannen indienen, in lijn met de Europese prioriteiten van vergroening, digitalisering en het weerbaar maken van de economie.

Ministers Geens en Somers werken aan gefaseerde heropstart erediensten

op 20 mei 2020 Persberichten
Federaal Minister van Justitie, bevoegd voor de erkenning van de ere-diensten, Koen Geens, en Vlaams Minister voor Integratie en de lokale geloofsgemeenschappen, Bart Somers, werken in overleg met de geloofsgemeenschappen aan het gefaseerd heropstarten van de erediensten

Na 200 jaar: nieuw wetboek strafprocesrecht ingediend

op 20 mei 2020 Kamerfractie CD&V
Na 200 jaar is het zover: een nieuw ontwerp van wetboek van strafprocesrecht werd op 11 mei door Servais Verherstraeten en Bercy Slegers ingediend in het parlement. Het nieuw ontworpen wetboek bevat 490 artikels over het verloop van het strafonderzoek, de voorlopige hechtenis, de bewijsregeling en de berechting voor de rechtbanken en hoven.

Ondernemersbarometer: forse stijging van het aantal nieuwe vennootschappen

op 14 mei 2020 Fednot
Het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen dat op 1 mei 2019 in werking trad, leidt tot een forse stijging van het aantal nieuwe vennootschappen. Dat blijkt uit de eerste Ondernemersbarometer van de Federatie van het Notariaat (Fednot). Helaas blijkt hieruit ook dat de coronacrisis het ondernemerschap fnuikt. En dat bedrijven die op 1 mei 2019 al bestonden, tot nu nauwelijks de kans grijpen om de voordelen van het nieuwe wetboek in de statuten in te schrijven. Ga naar de website van notaris.be »

Tijdelijk geen inbeslagnames van woning of loon bij mensen in financiële moeilijkheden

op 12 mei 2020 Persberichten
De commissie Justitie keurde zonet een wetsvoorstel van CD&V goed waarbij er tijdelijk geen beslag mag worden uitgevoerd bij particulieren. Alle fracties stemden voor, behalve Vlaams Belang, dat zich onthield.

COVID19 : moratorium op faillissementen verlengd tot 17 juni “Financiële ademruimte voor onze kmo’s in moeilijkheden blijft langer van kracht”

op 12 mei 2020 Persberichten
Het koninklijk besluit bijzondere machten van minister van Justitie Koen GEENS, minister van KMO’s en Zelfstandigen Denis DUCARME en minister van Economie Nathalie MUYLLE gericht op de tijdelijke bevriezing van de faillissementsprocedures die het resultaat zouden zijn van de huidige crisis, werd verlengd. Het moratorium loopt voortaan tot 17 juni.

De Regie der Gebouwen wil dat werven snel terug opgestart worden

op 07 mei 2020 Persberichten
Tijdens de coronacrisis doet de Regie der Gebouwen, op vraag van de Regering en bevoegd minister Koen Geens, er alles aan om de uitvoering van de lopende overheidsopdrachten niet in het gedrag te laten komen. Dat doet de Regie onder meer door, waar mogelijk, de werven verder te zetten en in dialoog met de aannemers de geschorste werven herop te starten. De Regie zal ook maatregelen nemen om de aannemers sneller te betalen. Dat moet de (economische) schade voor de aannemers en voor de Regie zoveel mogelijk beperken.
Oudere nieuwsberichten Even geduld aub...