Gerechtsexperten krijgen sneller hun geld

op 19 april 2019 Persberichten
Vertalers-tolken, psychiaters en andere gerechtsdeskundigen zullen veel sneller betaald worden voor hun diensten. Dankzij de komst van 13 gerechtskostenbureaus zullen de experts één centraal aanspreekpunt hebben voor de uitbetaling van hun diensten. Het wetsontwerp werd op donderdag 14 maart 2019 in het parlement goedgekeurd en verschijnt vandaag in het Staatsblad.

Gevangenisstraf tot 3 jaar? Niet langer automatisch een enkelband

op 18 april 2019 Persbericht
Gisteren keurde de allerlaatste Commissie Justitie van deze legislatuur een wetsvoorstel goed waarbij de uitvoering van gevangenisstraffen voor veroordeelden met een geheel van straffen tot 3 jaar ook onder de bevoegdheid van de rechterlijke macht zal vallen. Net zoals dit het geval is voor de veroordeelden met straffen boven de 3 jaar. Voorheen viel dat onder de bevoegdheid van de uitvoerende macht namelijk het gevangeniswezen en werd dit met omzendbrieven geregeld.

Koen Geens houdt personeelskader Justitie op peil

op 12 april 2019 Persberichten
De Minister heeft steeds geprobeerd om het budget op peil te houden en zelfs te laten stijgen ondanks de besparingen. De middelen werden slim ingezet en verdeeld in functie van de reële noden van de rechtbanken. Om meer kandidaten aan te trekken, werd de gerechtelijke stage hervormd. Een extra examen beroepsbekwaamheid werd in 2018 georganiseerd door de Hoge Raad voor het aantrekken van Franstalige kandidaten, omdat daar de tekorten het grootst zijn. In 2019 heeft de Minister de Hoge Raad opnieuw gevraagd om extra examens te houden voor zowel Franstalige als Nederlandstalige kandidaten. Onder meer via digitaliseringsprojecten wordt er steeds naar gestreefd de werklast te verlagen.

Wereldprimeur: Vlaamse balies lanceren chatbot om juiste advocaat te vinden

op 10 april 2019 Persberichten
Op initiatief van de balie West-Vlaanderen, en in samenwerking met legal tech bedrijf Lawren.io, sloegen de balies West-Vlaanderen, Provincie Antwerpen, Limburg en de Orde van Vlaamse Balies de handen in elkaar om een volledig autonome chatbot te ontwikkelen die rechtzoekenden helpt om juridische bijstand van een advocaat te vinden. Aan de hand van een reeks vragen zet de chatbot iemand op weg naar de juiste juridische hulp, 24 uren per dag en 7 dagen per week. De chatbot is terug te vinden op de websites van de vermelde balies. Minister van Justitie Koen Geens mocht vandaag het systeem als eerste gebruiken.

Regie der Gebouwen rondt werken af voor de nieuwe ondernemingsrechtbank in Turnhout

op 08 april 2019 Persberichten
De Regie der Gebouwen, de vastgoedbeheerder van de federale staat, legt de laatste hand aan het uitgebreide renovatie- en nieuwbouwproject van het voormalige rijkswachtgebouw in de Warandestraat in Turnhout. Tegen de zomer neemt de ondernemingsrechtbank (vroeger “Rechtbank van Koophandel” genaamd) er zijn intrek.

Ontkennen van genocides van Rwanda en Srebrenica wordt strafbaar

op 06 april 2019 Persbericht
De wet diverse bepalingen in strafzaken II werd al tweemaal gestemd door de Commissie Justitie. Die voorziet onder meer in de bestraffing van negationisme van de genocides van Rwanda en Srebrenica. Vlak na de Paasvakantie zal de plenaire zitting deze wet stemmen.

Eerste transitiehuis in Mechelen

op 06 april 2019 Persbericht
Minister van Justitie, Koen Geens, is verheugd te kunnen meedelen dat het project Sterkhuis van G4s Care en Exodus Nederland weerhouden werd om het eerste transitiehuis te openen. Dit pilootproject zal starten in Mechelen vanaf 1 september 2019. Specifiek geselecteerde gedetineerden krijgen tegen het einde van hun straf de kans om het laatste deel van die straf door te brengen in een transitiehuis. Deze beslissing werd genomen na plaatsbezoeken en gespreksrondes.

Betere informatiedoorstroming en opvolging van personen die onder voorwaarden vrij zijn

op 05 april 2019 Persbericht
Minister van Justitie Koen Geens, Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Pieter De Crem, Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen, Franse Gemeenschapsminister van Jeugdzorg en Justitiehuizen Rachid Madrane en Duitse Gemeenschapsminister van Gezin, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden Antonios Antoniadis stelden vandaag het systeem I+ Belgium voor. I+ Belgium zorgt voor een snelle informatie-uitwisseling tussen alle parketten, rechtbanken, gevangenissen, politiediensten en justitiehuizen in België in het kader van de opvolging van personen die onder voorwaarden in vrijheid zijn.

Risico’s spreiden over verschillende schouders. Rechstbijstandverzekering is een feit!

op 05 april 2019 Persbericht
Minister van Justitie, Koen Geens, en federaal parlementslid Griet Smaers (CD&V) zijn bijzonder tevreden dat het parlement op 4 april 2018 de finale goedkeuring gaf in de plenaire zitting voor hun wet om een fiscaal aftrekbare rechtsbijstandverzekering in te voeren voor juridische geschillen. Iedereen kan in zijn leven in aanraking komen met justitie, denk maar aan een bouwgeschil of een echtscheiding. Dit kan voor veel mensen al gauw te duur worden. Met een gepaste verzekering kost dat de mensen minder centen.

Laatste horde in kansspelwetgeving genomen

op 04 april 2019 Persbericht
De sector van de (sport)weddenschappen is de laatste jaren enorm gegroeid. De Minister van Justitie besteedde dan ook veel aandacht aan de bescherming van de gokkers in het kader van sportweddenschappen en de beperking van het aanbod. Vandaag keurt het parlement de laatste horde goed wat betreft de kansspelwetgeving.

Een modern burgerlijk wetboek! Gedaan met “wallen en grachten”

op 04 april 2019 Persberichten
De hervorming van het Burgerlijk Wetboek zit op het juiste spoor. Vandaag beslist het parlement over het Nieuw Burgerlijk Wetboek met daarin het boek “Bewijs”. Voorheen las je in het Burgerlijk Wetboek nog over poorten, muren, grachten, wallen en vestingen. Van elektronische communicatie of nieuwe gezinsvormen was in 1804 geen sprake. Koop je binnenkort iets tot 3.500 euro, dan volstaat een mail of sms als bewijs van een bindend akkoord.

Officiële stuurgroep om vooruit te gaan met het Brussels Justitiepaleis

op 02 april 2019 Persberichten
Minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen, Koen Geens toont dat het hem menens is met de voortgang van de werken van het Brusselse Justitiepaleis. Vandaag ondertekenden vertegenwoordigers van de Poelaertstichting en de Minister een protocolakkoord. Met dit akkoord wordt er een officiële stuurgroep ‘Steerco Poelaert’ opgericht. Daarnaast zal het operationeel team dat de werken opvolgt ‘Team Poelaert’ heten. Dit team bestaat uit een mix van 5 medewerkers van de Regie der Gebouwen en de FOD Justitie.
Oudere nieuwsberichten Even geduld aub...