Eerste veiligheidsprijs voor Huisartsenwachtdienst Noord-West-Vlaanderen

op 08 december 2018 Persberichten
De eerste Patrik Roelandt Anti-Agressiegroep veiligheidsprijs voor huisartsen werd vandaag door minister Geens uitgereikt aan Huisartsenwachtdienst Noord-West-Vlaanderen en huisartsenkring Brugge en Omgeving. Met deze prijs wil huisartsenvereniging Domus Medica en de Patrik Roelandt Anti-Agressiegroep de veiligheid voor huisartsen verder verbeteren en garanderen.

Europees wettelijk kader “e-evidence”: onze rechters, openbare aanklagers en rechercheurs helpen in hun strijd tegen misdaad

op 07 december 2018 Persberichten
Minister van Justitie, Koen Geens, toont zich tevreden met de beslissing van de Europese Raad om tot een Europees wettelijk kader te komen om toegang te krijgen tot digitale data in strafonderzoeken. België heeft 3 jaar onophoudelijk inspanningen geleverd om dit dossier op de agenda te zetten en te promoten in de EU-Raad van Ministers van Justitie.

Betere ondersteuning voor slachtoffers

op 06 december 2018 Persbericht
Er werden deze week vier wetsontwerpen van Minister van Justitie Koen Geens goedgekeurd in de commissie justitie. Deze moeten de hulp aan slachtoffers van terrorisme verbeteren om financiële ondersteuning te krijgen en ook een oplossing bieden voor de bijzondere noden van slachtoffers in het kader van langdurige strafonderzoeken.

Bescherming van slachtoffers van mensenhandel begint in het ziekenhuis

op 02 december 2018 Persberichten
Minister van Justitie Koen Geens stelde de brochure ‘Mensenhandel... wat te doen? Advies voor ziekenhuispersoneel’ voor op een BENELUX-conferentie. Hij zat er samen met de vertegenwoordigers van de BENELUX om in herinnering te brengen dat slachtoffers van mensenhandel geholpen moeten worden.

20-jarig bestaan van de organieke wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

op 29 november 2018 Persbericht
De Veiligheid van de Staat (VSSE) viert vandaag het 20-jarig bestaan van de organieke wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Overleg met Febelfin over plofkraken

op 20 november 2018 Persberichten
Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon en Minister van Justitie Koen Geens overlegden deze namiddag in aanwezigheid van de Federale Politie met de Belgische federatie van de financiële sector (Febelfin) over de recente plofkraken op bankautomaten in Borsbeek en Leest. Beide Ministers herbevestigden dat alle middelen worden ingezet om de plofkraken te stoppen, de daders op te sporen en hen streng te bestraffen.

Betere toegang tot Justitie door rechtsbijstandverzekering

op 16 november 2018 Persberichten
Iedereen kan in zijn leven in aanraking komen met justitie, denk maar aan een bouwgeschil of een echtscheiding. Voor mensen die geen aanspraak kunnen maken op tweedelijnsbijstand wil de regering de rechtsbijstandverzekering promoten door de verzekering fiscaal voordelig te maken.

We maken van 2018 het jaar van de ondernemer

op 16 november 2018 Persberichten
Op de Dag van de Ondernemer tonen we onze waardering voor zij die in onze samenleving economische groei, banen en welvaart creëren. Als Minister van Justitie tracht ik het ondernemen zo efficiënt mogelijk te maken. Door de hervormingen van het ondernemingsrecht, het insolventierecht en het vennootschaps- en verenigingsrecht zorgen we voor belangrijke vereenvoudigingen en maken we van 2018 het jaar van de ondernemer.

Samenwerkingsakkoord met Gemeenschappen voor betere kinderbescherming

op 15 november 2018 Persberichten
De bescherming van de rechten van kinderen valt onder de verschillende beleidsniveaus in ons land. Er is een optimale samenwerking nodig om die bescherming van kinderen te vrijwaren. Via dit samenwerkingsakkoord worden er duidelijke afspraken gemaakt over welke procedures gevolgd moeten worden wanneer buitenlandse staten contact nemen met België en omgekeerd.

Uitbreiding meldingsplicht voor kansspelaanbieders, neen tegen witwassen

op 15 november 2018 Persberichten
Minister van Justitie Koen Geens krijgt groen licht van de Ministerraad op een Koninklijk Besluit om de meldingsplicht voor kansspelaanbieders uit te breiden. De wet bepaalt sinds 2017 dat alle kansspelaanbieders een meldingsplicht hebben, tenzij er na risicoanalyse, bepaald is dat de spelen een laag risico inhouden tot witwasmogelijkheden.

Plan over de toekomst van het beroep van bedrijfsjurist

op 12 november 2018 Persberichten
Minister van Justitie Koen Geens ontving een rapport over de toekomst van het beroep van bedrijfsjurist. Dit rapport werd voorbereid door twee experten die begin dit jaar werden aangesteld: Saskia Mermans, huidig voorzitter van het Instituut voor bedrijfsjuristen (IBJ) en Hugues Delescaille, voormalig voorzitter van het IBJ.

Laat tienerpooiers de touwtjes niet in handen nemen!

op 09 november 2018 Persberichten
Vrouw & Maatschappij-CD&V politica lanceert een campagne om zich uit te spreken tegen tienerpooiers. In een 30-tal gemeenten en steden in Vlaanderen en Brussel delen CD&V-kopstukken en vrijwilligers witte lintjes uit aan voorbijgangers om ze te informeren over deze vorm van mensenhandel die voornamelijk kwetsbare tienermeisjes treft.
Oudere nieuwsberichten Even geduld aub...