Minister Geens verlicht werk steden en gemeenten

op 20 januari 2018 Persberichten
Alle 589 Belgische gemeenten zijn vanaf nu aangesloten op het Centraal Strafregister. Daarmee is de volledige uitrol een feit en leveren lokale besturen enkel nog uittreksels af uit dat centraal strafregister. Het gemeentelijk strafregister verdwijnt, wat een pak minder werk betekent voor de steden en gemeenten.

Vraag tot interpretatief arrest aan het Grondwettelijk Hof

op 19 januari 2018 Persberichten
Op vraag van de minister van Justitie heeft de Ministerraad vandaag zijn akkoord gegeven om aan het Grondwettelijk Hof een interpretatief arrest te vragen over de gevolgen van de vernietiging van enkele bepalingen van de Wet van 5 februari 2016 (Potpourri II). Het betreft de vernietiging van de mogelijkheid om alle misdaden naar de correctionele rechtbank te verwijzen.

​Geen onaangename verrassingen voor Belgen in het buitenland

op 27 december 2017 Persbericht
De ministerraad zette vorige week het licht op groen voor enkele belangrijke wijzingen aan de nationaliteitswet. Zo zal wie Belg wil worden het volledige inburgeringstraject met succes moeten doorlopen hebben. Belgen in het buitenland zullen dan weer vanaf hun achttiende definitief Belg kunnen blijven, wat onaangename verrassingen op latere leeftijd uitsluit.

Nieuwe transgenderwet: wat verandert er in 2018?

op 22 december 2017 Persbericht
Vanaf 1 januari kunnen mensen die hun geslachtsregistratie in overeenstemming willen brengen met hun genderidentiteit dat doen via een administratieve procedure bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Zij hoeven geen verplichte geslachtsoperatie meer te ondergaan. De nieuwe wet biedt ook mogelijkheden aan minderjarigen, die stapsgewijs hun ware genderidentiteit vorm kunnen geven. De kernbegrippen erachter zijn: respect, zelfbeschikking en demedicalisering.

Beter praten dan procederen

op 22 december 2017 Persbericht
Minister Geens zet de hervorming van het Burgerlijk Recht door met het wetsontwerp Diverse Bepalingen. Dit groot ontwerp omvat onder meer reparaties van de nationaliteitswet, een modernisering van de naamwetgeving, de hervorming van de bemiddeling, een verbetering van de inzage in adoptiedossiers, de hervorming van de mede-eigendom, reparaties aan de pandwet en de digitalisering van de burgerlijke stand.

​Drie nieuwe oorlogsmisdaden erkend dankzij België

op 15 december 2017 Persbericht
Deze donderdag heeft de Assemblee van de Verdragspartijen bij het Internationaal Strafhof (ISH) drie oorlogsmisdaden toegevoegd aan het Statuut van Rome. België heeft deze amendementen aan het stichtingsverdrag van het ISH (het Statuut van Rome) al in 2009 ingediend. Sindsdien heeft ons land zich onafgebroken ingezet om deze amendementen in het verdrag te laten opnemen. Dat gebeurde via ons diplomatiek netwerk, bij monde van onze ministers van Buitenlandse Zaken, Justitie en van onze premiers.

Inlichtingendiensten krijgen toegang tot politiecamera’s

op 14 december 2017 Persbericht
De ministerraad keurde vandaag een vernieuwde camerawetgeving goed. Het wetsontwerp van Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Jan Jambon, Minister van Justitie Geens en Minister van Defensie Steven Vandeput, verduidelijkt het cameragebruik door de politie en inlichtingendiensten. Het wetsontwerp versterkt de slagkracht van de gerechtelijke politie en de inlichtingendiensten en biedt een duidelijk juridisch kader met aandacht voor de nodige controle en bescherming op het privéleven.

Spijtoptanten moeten misdadigers ontmaskeren en zware misdaden voorkomen

op 14 december 2017 Persbericht
De ministerraad zette vandaag het licht op groen voor een wettelijke regeling voor spijtoptanten. Dit zijn personen die in ruil voor strafvermindering, modaliteiten in de strafuitvoering of een aangepast regime in de gevangenis, belangrijke informatie aanleveren over gepleegde misdrijven met betrekking tot andere (mededaders) en/of medeplichtigen. Zo wil minister van Justitie Geens mogelijk maken dat zware criminelen of terroristen die anders niet te pakken zijn, toch worden geïdentificeerd en veroordeeld. Maar evengoed worden zo zware misdaden vermeden.

​Geen oorlogsmisdaad mag onbestraft blijven

op 13 december 2017 Persbericht
België blijft zijn rol opnemen in de strijd tegen oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid en genocide. Minister van Justitie Koen Geens stelde op de vergadering van de Verdragspartijen bij het Statuut van Rome in New York voor om de lijst met wapens die tot vervolging kunnen leiden bij dergelijke wrede misdaden, uit te breiden.

​Alcohol achter het stuur, rijden zonder rijbewijs, recidivisme: wegpiraten zullen strenger gestraft worden

op 08 december 2017 Persbericht
Op voorstel van Minister van Justitie Koen Geens en Minister van Mobiliteit François Bellot is in tweede lezing een wetsontwerp goedgekeurd op de Ministerraad voor enkele belangrijke wijzigingen in de verkeerswetgeving. Hoge alcoholgehaltes en recidive worden strenger aangepakt en rijden zonder rijbewijs en vluchtmisdrijf met gewonden of doden zullen zwaarder worden gestraft. Het wetsontwerp wordt nu naar het parlement gestuurd. Beide Ministers hopen dat de nieuwe regels in het voorjaar van 2018 ingevoerd kunnen worden.

Meer transparantie en onafhankelijkheid bij herzieningsprocedure in strafzaken

op 08 december 2017 Persbericht
De ministerraad keurde vandaag op voorstel van Minister van Justitie Geens het voorontwerp ‘Diverse Bepalingen Strafzaken’ goed. Zo komt er een vernieuwde herzieningsprocedure in strafzaken, wordt een Europees Aanhoudingsbevel voor minderjarigen mogelijk gemaakt en wordt er een belangrijke stap gezet in de integratie van de penitentiaire gezondheidszorg in de reguliere gezondheidszorg.

Hervorming Burgerlijk Wetboek: geef je mening

op 07 december 2017 Persbericht
Minister van Justitie Koen Geens neemt opnieuw een belangrijke stap in het hervormen van de wetboeken. Vanaf vandaag start een consultatieronde over de voorgestelde teksten van het goederenrecht, verbintenissenrecht en bewijsrecht.
Oudere nieuwsberichten Even geduld aub...