Minder onverwachte kosten bij aankoop van een eigendom

op 19 oktober 2018 Persbericht
Koppels die nog niet getrouwd zijn en die samen een onroerend goed kopen, kunnen sinds 1 september een ‘anticipatieve inbreng’ doen voor het geval men later ooit zou trouwen. Op die manier moet men maar één keer naar de notaris gaan, en dus ook één keer notariskosten betalen. Dat bespaart dus niet enkel tijd, maar ook een pak geld.

Bescherming tegen problematisch gokgedrag

op 12 oktober 2018 Persbericht
Iedereen, ook minderjarigen, worden geconfronteerd met kansspelen. Zowel door reclame op internet of televisie als door speeltoestellen in cafés. Minister van Justitie Koen Geens liet opnieuw een wet goedkeuren die, samen met verschillende uitvoeringsbesluiten die dit jaar worden gepubliceerd, mensen beter zal beschermen tegen de gokverslaving die kansspelen kan veroorzaken. Met de wetgeving wil de Minister spelers behoeden voor de illegale markt en de gereglementeerde markt zo goed mogelijk controleren.

Rudy Van De Voorde nieuwe directeur-generaal van het gevangeniswezen

op 12 oktober 2018 Persbericht
Vandaag wordt in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd dat Rudy Van De Voorde de nieuwe directeur-generaal van het gevangeniswezen wordt, in opvolging van Hans Meurisse die sinds november 2017 als internationaal expert bij EuroPris aan het werk is. De functie werd ad interim waargenomen door Jo De Muynck die voortaan opnieuw aan de slag gaat als directeur van het Gevangeniswezen in de Regio Noord. B.S. 12 oktober 2018 »

Belgen in het buitenland beter beschermd wanneer ze hulpbehoevend worden

op 09 oktober 2018 Persbericht
Heel wat Belgen verhuizen op latere leeftijd naar het buitenland om daar te genieten van hun pensioen. Om kwetsbare volwassenen te beschermen, zal België een Verdrag in Belgische wetgeving omzetten om duidelijk te stellen hoe bepaalde beschermingsmaatregelen voor hulpbehoevende volwassenen moeten worden toegepast over de grenzen heen.

Correct vergoeden gerechtsexperts draagt bij tot kwaliteitsvolle Justitie

op 05 oktober 2018 Persbericht
De tarieven van de gerechtsexperten tewerkgesteld in strafzaken worden geïndexeerd. Omdat de meeste tarieven sinds 2013 niet meer geïndexeerd werden, betekent dit dat de bedragen met 4,65 procent worden verhoogd. Enkel de bedragen voor bloedanalyses, gerechtsdeurwaarders en vertalers-tolken worden niet algemeen aan dit tarief geïndexeerd, omdat er de voorbije jaren reeds aanpassingen zijn gebeurd aan deze tarieven.

Drugscontroles in de gevangenissen: meer en gerichter

op 04 oktober 2018 Persbericht
Sedert de drugacties in de gevangenissen worden geregistreerd nemen de uitgevoerde controles toe. Deze zijn ook steeds gerichter en succesvoller. Waren er in 2014 nog 202 acties die in 45% van de gevallen tot de inbeslagname van drugs hebben geleid, dan steeg dit in 2017 tot 304 acties waarbij in 63% van de controles drugs werden gevonden. Er gebeuren dus niet enkel meer controles, ze zijn ook efficiënter. Deze controles gebeuren voor een belangrijk deel in het kader van een samenwerkingsakkoord met de federale politie met betrekking tot het inzetten van drughonden. Er zijn 3 soorten controles: controle van gedetineerden, controle van bezoekers en controle van cellen en gemeenschappelijke ruimtes. De meest aangetroffen drugs zijn hasj, cannabis en marihuana.

Opening nieuwe school Sint-Agatha-Rode in aanwezigheid van Ministers Crevits en Geens

op 28 september 2018 Persbericht
GBS Spring in ‘t Veldeke, de nieuwe school in Sint-Agatha-Rode, werd vandaag officieel geopend in aanwezigheid van Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V), Minister van Justitie en Huldenbergenaar Koen Geens (CD&V) en Schepen van Onderwijs Marc Verheyden (CD&V).

Reeds meer dan 86.000 Belgen lieten voorzorgsvolmacht opstellen

op 25 september 2018 Persbericht
86.122 Belgen lieten de afgelopen vier jaar een voorzorgsvolmacht opstellen. Op die manier stellen ze hun financiële toekomst veilig eens ze wilsonbekwaam worden. Zo beschermen ze zichzelf en zorgen ze voor meer duidelijkheid voor hun naasten. Het aantal volmachten stijgt jaar na jaar.

Reactie Minister van Justitie op geweld tegen politie

op 23 september 2018 Persbericht
De Minister van Justitie Koen Geens laat weten dat er een zerotolerancebeleid gevoerd wordt tegen geweld op politie. De omzendbrief die geweld op politie regelt werd vorig jaar aangepast en de Minister heeft reeds oor gehad naar het strenger bestraffen van daders die geweld plegen op politiemensen. In zijn twee recente onderhouden met de politiebonden werd o.a. afgesproken om de bestraffing van misdrijven tegen politiemensen in het nieuwe Strafwetboek samen aan een nieuw onderzoek te onderwerpen. De Minister kan niet ingaan op concrete dossiers en beslissingen van strafuitvoeringsrechtbanken. De bedoeling van de wetgeving die gestemd is na de zaak Dutroux was immers precies om de strafuitvoering te onttrekken aan de Minister van Justitie en toe te vertrouwen aan de rechterlijke macht.

Al 8.687 aangiftes van niet-vergunde wapens, laders of munitie

op 18 september 2018 Persbericht
Minister van Justitie Koen Geens organiseerde in maart van dit jaar een nieuwe en laatste regularisatieperiode voor niet-vergunde wapens, laders en munitie. In vijf maanden werden al 8.687 aangiftes gedaan. De amnestieperiode loopt nog tot eind dit jaar.

​e-Deposit en het DPA-systeem

op 10 september 2018 Persberichten
De Gegevensbeschermingsautoriteit bevestigt in haar advies van 7 september 2018 dat de FOD Justitie de controle op de toegang tot het e-depositsysteem kan toevertrouwen aan een beroepsgroep mits de samenwerking daaromtrent in een overeenkomst op te nemen. Zij stelt voor om de ontwerpen van KB en MB tekstueel aan te passen om die rol beter te verwoorden. Volgens de Autoriteit zijn de balies het best geplaatst om na te gaan of iemand (nog) advocaat is, of in voorkomend geval geschorst. Het behoort immers tot hun wettelijke opdracht om een lijst van de advocaten bij te houden. e-Deposit blijft het uiteindelijke aanknopingspunt voor de hoven en rechtbanken, terwijl de koppelingen die het DPA-systeem maakt, een breder toepassingsgebied beogen. Zo zijn advocaten via DPA ook verbonden met instellingen die niet onder de bevoegdheid van de Minister van Justitie vallen, zoals de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

​Ombudsman voor de gerechtsdeurwaarders gaat van start

op 05 september 2018 Persbericht
Sinds donderdag 6 september kan elke burger terecht bij de pas opgerichte ombudsman voor de gerechtsdeurwaarders. De voornaamste doelstellingen van deze ombudsman zijn de dienstverlening voor de burger optimaliseren en de interne werking van de gerechtsdeurwaarderskantoren stroomlijnen. Meer informatie over de werking van de dienst vindt u op www.ombudsgdw.be.
Oudere nieuwsberichten Even geduld aub...