Meer tools voor gemeenten om misdaad aan de wortels uit te roeien

op 22 juni 2018 Persberichten
​De Ministerraad gaat op voorstel van de Minister van Binnenlandse Zaken, Jan Jambon, en de Minister van Justitie, Koen Geens, akkoord met het wetsontwerp bestuurlijke handhaving. Dit ontwerp regelt de bevoegdheden van lokale besturen en burgemeesters inzake openbare overlast, openbare ordeverstoring en criminaliteit.

​Krachten van politiezones in de Getevallei gebundeld

op 21 juni 2018 Persbericht
Eind vorig jaar beslisten de burgemeesters van de politiezones Tienen-Hoegaarden en Landen-Linter-Zoutleeuw over te gaan tot een fusie van beide politiezones. Vandaag ondertekenden de Ministers van Justitie Koen Geens en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een protocol dat de concrete werking van deze nieuwe zone mogelijk maakt.

Slachtoffers van terreuraanslagen worden sneller geholpen

op 15 juni 2018 Persberichten
De Ministerraad zette op aangeven van Minister Geens, Minister Bacquelaine en Minister De Block het licht op groen voor een snellere en eenvoudigere procedure voor slachtoffers van terrorisme.

Minimale dienstverlening in gevangenissen

op 15 juni 2018 Persberichten
​De Regering heeft op aangeven van Minister van Justitie Koen Geens een akkoord bereikt over de minimale dienstverlening in onze gevangenissen. Het voorontwerp van wet dat de Regering in eerste lezing heeft goedgekeurd beoogt in het bijzonder de performantie van het gevangeniswezen en haar medewerkers te versterken.

​Minister Geens zorgt voor extra steun aan slachtoffers van cold cases

op 15 juni 2018 Persbericht
De Ministerraad keurde een wetsontwerp goed op aangeven van Minister van Justitie Koen Geens dat slachtoffers van cold cases extra ondersteuning biedt. Gerechtelijke onderzoeken die jaren aanslepen zonder duidelijkheid over dader en/of motief brengen namelijk een groot menselijk lijden met zich mee.

​Verplichte test op hiv en hepatitis c voor verdachten van verkrachtingen

op 15 juni 2018 Persberichten
Verdachten van verkrachtingen kunnen sinds 31 mei verplicht worden om zich te laten testen op hiv en hepatitis c. Dat is het gevolg van een Koninklijk Besluit door Minister van Justitie Koen Geens en zijn collega voor Volksgezondheid De Block dat voortbouwt op een wetsvoorstel van parlementslid Carina Van Cauter.

​Ontmoeting met de vertegenwoordigers van de erkende erediensten en de vrijzinnigen: gemeenschappelijke verklaring

op 13 juni 2018 Persbericht
De vertegenwoordigers van de erediensten en de vrijzinnigen bevestigen de voorgaande gemeenschappelijke verklaringen en met name “de mensenrechten, de fundamentele vrijheden zoals de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid om al dan niet te geloven, de vrijheid van geweten, de gelijkheid tussen mannen en vrouwen, de scheiding van kerk en staat, de cultuur van de dialoog, de voorrang van de Rechtsstaat op de religieuze wet en het recht om je eigen leefwijze te kiezen zijn onveranderlijke waarden waarop we niet mogen toegeven en die we moeten verdedigen. De onpartijdigheid van de staat maakt deze gelijke afstand tussen alle erediensten mogelijk, wat de vreedzame sociale cohesie in een interculturele samenleving als de onze waarborgt.”

Minister Geens stelt alles in het werk om op 1 januari 2019 te starten met de digitale Burgerlijke Stand

op 09 juni 2018 Persbericht
​Afgelopen donderdag keurde het parlement een wet goed waarbij opnieuw stappen werden gezet om dit gigantische ICT project mogelijk te maken. Zo verlicht minister Geens niet enkel opnieuw het werk van de steden en gemeenten. Maar de burger zal zich ook niet langer onnodig moeten verplaatsen.

Persbericht Minister van Justitie Koen Geens

op 07 juni 2018 Persbericht
Minister van Justitie Koen Geens deelt mee dat de instructie over het verlengd penitentiair verlof met een week wordt ingetrokken zodat er tot afloop van de aan gang zijnde evaluatie geen nieuwe verlengde penitentiaire verloven worden toegekend. Gedetineerden die voor 7 juni verlengd penitentiair verlof hebben gekregen blijven in dit regime. Hoewel de eerste resultaten van het systeem in de zoektocht naar werk en re-integratie met de familie positief zijn, had de Minister eerder al laten weten in de Kamer open te staan om de instructie te herbekijken.

Marc De Mesmaeker, nieuwe Commissaris-Generaal van de Federale Politie & Frédéric van Leeuw, voorzitter van het Coördinatiecomité voor inlichting en veiligheid

op 07 juni 2018 Persbericht
Eerste minister Charles Michel, de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en Minister van Justitie Koen Geens benoemen, na overleg binnen de Regering, Marc De Mesmaeker tot nieuwe Commissaris-Generaal van de Federale Politie. Tegelijk benoemt de federale regering Frédéric Van Leeuw tot voorzitter van het Coördinatiecomité voor inlichting en veiligheid.

Geens legt gokreclame aan banden en versterkt inspraak gemeenten

op 01 juni 2018 Persberichten
Minister van Justitie Koen Geens komt met een voorontwerp van wet en een reeks koninklijke besluiten die de speler van kansspelen en weddenschappen beter moet beschermen. De minister legt gokreclame aan banden en verhoogt de slagkracht van de gemeenten in de controle van wedkantoren en kansspelen in de cafés. De ministerraad keurde het ontwerp vandaag goed in tweede lezing.

Boodschap Minister Geens n.a.v. Gezinsdag CD&V

op 26 mei 2018 Persberichten
​Voor CD&V is de veiligheid en gezondheid van onze kinderen van het grootste belang. Zij vormen morgen onze samenleving en verdienen dan ook een veilige omgeving om op te groeien en naar school te gaan.
Oudere nieuwsberichten Even geduld aub...