Geen geweld op politie

op 09 september 2019 Persberichten
Vice-eerste minister en minister van Justitie, Koen Geens, wenst zijn medeleven te betuigen aan de familie van de inspecteur die vandaag tijdens de dienst het slachtoffer werd van zinloos geweld. In onze samenleving kunnen we geen geweld op de politie tolereren. De overheid bleef de afgelopen jaren niet doof voor de vragen vanuit de politie tot een streng beleid. Net omdat geweld tegen mensen die onze samenleving veilig stellen absoluut niet kan.

Eerste Belgische transitiehuis opent deuren in Mechelen

op 09 september 2019 Persbericht
Het eerste Belgische transitiehuis voor gedetineerden is vandaag officieel ingehuldigd door vice-eersteminister en minister van justitie Koen Geens (CD&V) en Mechels burgemeester Bart Somers (Open VLD). Deze transitiehuizen moeten de re-integratie van gedetineerden in de maatschappij vergemakkelijken.

Geneutraliseerde vuurwapens moet je binnenkort registreren

op 06 september 2019 Persbericht
Wapenbezitters, opgelet! Ook als je een vuurwapen bezit dat onklaar is gemaakt, moet je dit binnenkort aangeven. België komt daarmee tegemoet aan de verplichting uit de Europese vuurwapenrichtlijn. Vandaag keurde de Ministerraad een koninklijk besluit goed dat de richtlijn omzet in ons nationaal recht.

Meer informatie over de nieuwe wet rechtsbijstandsverzekering die op 1 september in werking treedt

op 01 augustus 2019 Persberichten
Naar aanleiding van de berichtgeving over de rechtsbijstandsverzekering in de pers deze ochtend, wijst Minister van Justitie Geens erop dat de nieuwe wettelijke minimumdekking van de rechtsbijstandsverzekering, de competitie tussen de verzekeraars in de premiezetting en de waakzaamheid van de consumenten zal leiden tot een betere rechtstoegang. Het is dus veel te vroeg om conclusies te trekken aan de hand van enkele voorbeelden die de omzetting betreffen van reeds bestaande, oude polissen naar het nieuwe recht.

Proces aanslagen 22 maart op voormalige NAVO-site

op 12 juli 2019 Persberichten
Op 22 maart 2016 werd ons land opgeschrikt door de aanslagen op de luchthaven van Zaventem en in de Brusselse metro. Op voorstel van de vice-eersteminister Koen Geens, ging de ministerraad akkoord met de locatie waar het proces van de aanslagen zal plaatsvinden

Uitvoering gevangenissen van de toekomst: goede regels maken goede vrienden

op 12 juli 2019 Persberichten
De Ministerraad ging akkoord met een voorstel van koninklijk besluit van vice-eersteminister en Minister van Justitie, Koen Geens, dat de uitvoering regelt van de wet die een betere bescherming voorziet voor het personeel in de gevangenissen en de gedetineerden.

De Regie der Gebouwen start binnenkort met de renovatie van het oud Gerechtshof in Antwerpen

op 28 juni 2019 Persberichten
De Regie der Gebouwen, de vastgoedbeheerder van de federale staat, start binnenkort met de renovatie en restauratie van het oud Gerechtshof aan de Britselei in Antwerpen. De Ministerraad keurde op 28 juni 2019 het gunningsdossier voor de uitvoering van de werken goed. Als er geen beroep wordt aangetekend tegen deze beslissing, zullen de werken in het najaar van 2019 kunnen starten. Na de werken zullen het Hof van Beroep, het Parket-Generaal, het Arbeidshof, het Auditoraat-generaal en het Assisenhof hun intrek nemen in het gebouw.

Eerste transitiehuis in Wallonië

op 28 juni 2019 Persberichten
Minister van Justitie, Koen Geens, is verheugd te kunnen meedelen dat G4s Care / Exodus (project Sterkhuis) weerhouden werd om het eerste transitiehuis in Wallonië te openen. Dit pilootproject zal starten in Edingen vanaf 1 januari 2020. Specifiek geselecteerde gedetineerden krijgen tegen het einde van hun straf de kans om het laatste deel van die straf door te brengen in een transitiehuis. Deze beslissing werd genomen na plaatsbezoeken en gespreksrondes.

Raad van State geeft groen licht voor nieuwe gevangenis in Haren

op 26 juni 2019 Persberichten
De Raad van State heeft het verzoek tot vernietiging van de milieuvergunning en van de stedenbouwkundige vergunning voor de bouw en de exploitatie van de nieuwe gevangenis in Haren verworpen. De Regie der Gebouwen, die optreedt als bouwheer, en het consortium Cafasso, dat de DBFM-opdracht uitvoert, kunnen de werken dus verderzetten. De gevangenis van Haren kadert in het masterplan voor detentie in humane omstandigheden en zal plaats bieden aan 1190 gedetineerden, verspreid over meerdere entiteiten.

Benelux-Justitieministers verbeteren grensoverschrijdende informatie-uitwisseling rond pre-employment screening

op 06 juni 2019 Persberichten
De Luxemburgse minister van Justitie, Félix Braz, de Belgische minister van Justitie, Koen Geens en de Nederlandse minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker ondertekenden vandaag een Benelux-intentieverklaring om de informatie-uitwisseling rond pre-employment screening tussen de drie landen te verbeteren. De samenwerking tussen de betrokken diensten van de Benelux-landen wordt hierdoor versterkt.

Regie der Gebouwen lanceert project voor een nieuwbouw voor de FOD Financiën en de gerechtelijke diensten in Asse

op 24 mei 2019 Persberichten
De Regie der Gebouwen, de vastgoedbeheerder van de federale overheid, voorziet een nieuwbouw voor de FOD Financiën en Justitie op de “Asphaltcosite” in Asse. Minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen, Koen Geens heeft de gunningsbeslissing voor de studieopdracht ondertekend. Als er geen beroep wordt aangetekend tegen deze gunningsbeslissing zal de studie begin juni 2019 starten. De oplevering van het gebouw is voorzien in het voorjaar van 2023.

Centraal loket voor slachtoffers terrorisme en grote rampen in de steigers

op 24 mei 2019 Persberichten
De minister van Justitie, Koen Geens, het College van procureurs-generaal, het federaal parket en de bevoegde ministers van de Gemeenschappen Rachid Madrane, Jo Vandeurzen en Antonios Antoniadis ondertekenden op 22 mei 2019 een protocol waarbij een centraal loket wordt opgericht voor slachtoffers van terroristische aanslagen en grote rampen. Het centraal loket kan worden geactiveerd na een aanslag of grote ramp, in onderling overleg. Voor de slachtoffers van 22 maart 2016 en andere erkende aanslagen kan een referentiepersoon worden aangeduid.
Oudere nieuwsberichten Even geduld aub...