Reactie Minister Geens renovatie Justitiepaleis Brussel

op 07 augustus 2018 Persbericht
Minister van Justitie Koen Geens merkt op dat hij samen met collega Jambon in 2016 een globaal plan over het Justitiepaleis in Brussel op de agenda van de regering heeft gezet. De definitieve beslissing werd genomen om het Paleis volledig te vrijwaren voor justitiële diensten en voortgang te maken met voorbereidende werken voor de totaalrenovatie. Deze beslissing werd onder andere genomen op basis van een veiligheidsstudie waaruit blijkt dat de correctionele keten integraal in het gebouw kan worden behouden.

​Plan over de toekomst van het ambt van notaris

op 07 augustus 2018 Persbericht
Minister van Justitie Geens ontving een rapport over de toekomst van het ambt van notaris. Dit rapport werd voorbereid door twee experten die eind vorig jaar werden aangesteld: Pierre Nicaise, erevoorzitter van de Koninklijke Federatie van Belgische Notarissen, en Thierry Van Sinay, erevoorzitter van de Nationale Kamer van Notarissen. Bekijk hier het rapport »

​Plan over de toekomst van het ambt van gerechtsdeurwaarder

op 01 augustus 2018 Persbericht
Minister van Justitie Geens ontving afgelopen vrijdag een rapport over de toekomst van het ambt van gerechtsdeurwaarder. Dit rapport werd voorbereid door twee experten die in het voorjaar van dit jaar werden aangesteld: André Michielsens, erenotaris-ombudsman en Luc Chabot, medeoprichter van de Franstalige Unie van Gerechtsdeurwaarders. Bekijk hier het rapport »

Reactie Minister van Justitie Koen Geens

op 31 juli 2018 Persbericht
Minister van Justitie Koen Geens wijst erop dat een veroordeelde persoon zonder verblijfstitel voor de strafuitvoering van het volledige arsenaal van strafuitvoeringsmodaliteiten geniet. Zo heeft het Grondwettelijk Hof eind vorig jaar een maatregel vernietigd die de Regering begin 2016 had genomen om personen zonder verblijfstitel niet langer het voorrecht te geven van het penitentiair verlof en van de enkelband. Het Hof vond deze maatregel onevenredig, omdat hij niet toelaat om na te gaan of deze personen in het kader van hun sociale re-integratie baat konden hebben bij dergelijke modaliteiten zoals penitentiair verlof of enkelband.

Oproep kandidaatstelling transitiehuizen

op 30 juli 2018 Persberichten
De Ministerraad keurde op 18 november 2016 het Masterplan Gevangenissen en internering goed. Daarin wordt onder meer gefocust op de terugkeer en het opnieuw kunnen functioneren van gedetineerden in de maatschappij. Een gedifferentieerd detentiebeleid met onder andere transitiehuizen is een pijler van dat Masterplan.

Nieuw Strafwetboek: correcte en duidelijke sanctionering zorgt voor meer rechtvaardigheid

op 20 juli 2018 Persbericht
De Ministerraad ging vandaag akkoord met de hervorming van het tweede boek van het Nieuwe Strafwetboek door Minister van Justitie Koen Geens. Dit tweede boek is complementair aan het reeds goedgekeurde eerste boek en bevat strafbaarstellingen en de bijhorende strafniveaus. Het Nieuwe Strafwetboek is beter leesbaar en aangepast aan de hedendaagse maatschappelijke realiteit.

​Ook levenloos geboren kinderen maken deel uit van de familie

op 06 juli 2018 Persbericht
De Ministerraad gaat akkoord met het wetsontwerp van Minister van Justitie Koen Geens die een nieuwe regeling uitwerkt rond de naam en registratie van levenloos geboren kinderen. In de ogen van veel ouders is hun levenloos geboren kind een kind net als alle andere kinderen. Zij vragen dan ook dit kind een plaats te kunnen geven in hun leven door het in een de databank akten van de burgerlijke stand op te nemen en een naam te kunnen geven.

Koen Geens wil dat het WK Voetbal plezant blijft

op 28 juni 2018 Persbericht
Minister van Justitie Koen Geens lanceert op de derde speeldag van onze Rode Duivels op het WK Voetbal een video waarin hij waarschuwt voor de gevaren van gokken. De Minister werkt aan een nieuwe kansspelwet om spelers te beschermen tegen gokken en minderjarigen of kwetsbare groepen te beschermen tegen gokreclame. Lees meer »

Meer tools voor gemeenten om misdaad aan de wortels uit te roeien

op 22 juni 2018 Persberichten
​De Ministerraad gaat op voorstel van de Minister van Binnenlandse Zaken, Jan Jambon, en de Minister van Justitie, Koen Geens, akkoord met het wetsontwerp bestuurlijke handhaving. Dit ontwerp regelt de bevoegdheden van lokale besturen en burgemeesters inzake openbare overlast, openbare ordeverstoring en criminaliteit.

​Krachten van politiezones in de Getevallei gebundeld

op 21 juni 2018 Persbericht
Eind vorig jaar beslisten de burgemeesters van de politiezones Tienen-Hoegaarden en Landen-Linter-Zoutleeuw over te gaan tot een fusie van beide politiezones. Vandaag ondertekenden de Ministers van Justitie Koen Geens en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een protocol dat de concrete werking van deze nieuwe zone mogelijk maakt.

Slachtoffers van terreuraanslagen worden sneller geholpen

op 15 juni 2018 Persberichten
De Ministerraad zette op aangeven van Minister Geens, Minister Bacquelaine en Minister De Block het licht op groen voor een snellere en eenvoudigere procedure voor slachtoffers van terrorisme.

Minimale dienstverlening in gevangenissen

op 15 juni 2018 Persberichten
​De Regering heeft op aangeven van Minister van Justitie Koen Geens een akkoord bereikt over de minimale dienstverlening in onze gevangenissen. Het voorontwerp van wet dat de Regering in eerste lezing heeft goedgekeurd beoogt in het bijzonder de performantie van het gevangeniswezen en haar medewerkers te versterken.
Oudere nieuwsberichten Even geduld aub...