Eerste stappen gezet richting nieuw personeelsstatuut van de veiligheidsdiensten

op 22 september 2020 Persberichten
Als eerste stap zullen de personeelsstatuten binnen de Staatsveiligheid worden geharmoniseerd. Dat heeft de ministerraad afgelopen vrijdag, op voorstel van minister van Justitie Koen Geens, beslist.

Nieuwe gevangenissen in de steigers

op 11 september 2020 Persberichten
De ministerraad gaat op voorstel van minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen, Koen Geens, akkoord met de lancering van de overheidsopdracht voor de gevangenissen in Leopoldsburg en Vresse-sur-Semois.

Gevangenisbezoek wordt versoepeld

op 10 september 2020 Persberichten
De langverwachte versoepeling van het gevangenisbezoek zal ingaan op 14 september. Concreet zal fysiek contact terug mogelijk worden, zowel bij tafelbezoek en intiem bezoek.

Digitaal portaal voor de controle van het rijbewijs

op 27 augustus 2020 Persberichten
Midden juni lanceerden de Federale Politie en de FOD Justitie een digitaal portaal dat politieagenten toelaat rijverboden opgelegd door een rechter ogenblikkelijk te raadplegen via hun computer. Sindsdien zijn al duizenden bestuurders die rondreden met een rijverbod uit het verkeer gehaald. Controles kunnen nu sneller en efficiënter verlopen.

Beheersen van de gezondheidssituatie, iedereen terug naar school en perspectieven

op 20 augustus 2020 Persberichten
De Nationale Veiligheidsraad uitgebreid met de ministers-presidenten is op donderdag 20 augustus samengekomen om de balans op te maken van de epidemiologische situatie en om te bepalen welke maatregelen moeten worden verlengd en welke maatregelen kunnen worden versoepeld.

Buitenlandse verkeersovertreders worden niet gespaard

op 17 augustus 2020 Persberichten
Dankzij een betere gegevensuitwisseling met de EU-lidstaten is de controle op buitenlandse verkeersovertreders en op de betaling van hun boete versterkt. Daarnaast krijgen EU-burgers die een verkeersovertreding begaan in België sinds december 2019 hun boete in hun eigen landstaal. Klik hier voor meer informatie »

Website Belgische slachtoffers van buitenlandse aanslagen staat vanaf vandaag online

op 10 juli 2020 Persberichten
Vanaf 10 juli 2020 kunnen slachtoffers van buitenlandse aanslagen terecht op de website www.aanslagenbuitenland.be voor medische, financiële of juridische begeleiding. De website kwam er op vraag van de slachtoffers.

Verschuivingen in capaciteit gevangenis Tongeren en Beveren is win-winsituatie

op 02 juli 2020 Persberichten
Op 30 juni werd een protocolakkoord ondertekend om maximaal acht minderjarige gedetineerden vanuit de gevangenis in Tongeren over te plaatsen naar de gevangenis van Beveren, die daarvoor beter uitgerust is. Met de vrijgekomen capaciteit kunnen er in Tongeren 25 extra plaatsen gecreëerd worden voor meerderjarige gedetineerden. De totale capaciteit komt daarmee op 50 plaatsen.

Nieuwe maatregelen voor het derde luik van het Federaal Plan voor Sociale en Economische Bescherming

op 12 juni 2020 Persberichten
De Kern uitgebreid met de partijen die de federale regering steunen, heeft vrijdag een akkoord bereikt over een reeks aanvullende steunmaatregelen die deel uitmaken van het derde luik van het Federaal Plan voor Sociale en Economische Bescherming.

Akkoord Kern + 10 over steunmaatregelen voor de koopkracht van de Belgen en de sectoren in moeilijkheden

op 06 juni 2020 Persberichten
De Kern uitgebreid met de 10 partijen die de federale regering steunen, hebben een reeks maatregelen goedgekeurd uit het derde luik van het Federaal Plan voor Sociale en Economische Bescherming.

Koen Geens en David Clarinval verheugen zich dat het dossier voor de bouw van een nieuw Justitiepaleis in Namen tot een goed einde wordt gebracht

op 05 juni 2020 Persberichten
De Vice-eersteministers en ministers van Justitie, de Regie der Gebouwen en Begroting, Koen Geens en David Clarinval, verheugen zich dat het dossier voor de bouw van een nieuw Justitiepaleis in Namen tot een goed einde wordt gebracht. Deze zaterdag zal de Ministerraad de projectontwikkelaar aanwijzen die de leiding zal krijgen over de werken. Met dit project, waar al vijftien jaar op wordt gewacht, kunnen een aantal departementen en diensten in eenzelfde gebouw worden ondergebracht. Hiermee kan ook het probleem van het verouderde Justitiepaleis worden aangepakt, terwijl er tegelijkertijd een oplossing wordt geboden voor het plaatsgebrek waar de verschillende betrokken departementen mee kampen.

Minister Geens en minister Somers tevreden met heropening van gebedshuizen

op 03 juni 2020 Persberichten
Federaal minister van Justitie Geens en Vlaams minister van Samenleven Bart Somers zijn tevreden dat de GEES (het comité dat de exit-strategie uit de coronacrisis begeleidt) het licht op groen zet om gebedshuizen te heropenen vanaf 8 juni. Beide ministers hadden na intensief overleg met verschillende leiders van geloofs- en levensbeschouwelijke gemeenschappen een actieplan ingediend bij de GEES. De Nationale Veiligheidsraad gaat akkoord met het plan en staat publieke gebedsdiensten onder strikte voorwaarden weer toe.
Oudere nieuwsberichten Even geduld aub...