Deadline voor aanvragen tot financiële hulp nadert voor bepaalde terreurslachtoffers

op 21 januari 2020 Persberichten
Slachtoffers van terrorisme kunnen financiële hulp aanvragen bij de overheid. Zij krijgen daarvoor een termijn van 3 jaar vanaf de datum dat de feiten officieel erkend zijn als terrorisme. Voor bepaalde terreurslachtoffers loopt die termijn binnenkort af: hun aanvragen moeten voor 18 maart 2020 zijn ingediend. De overheid houdt eraan de personen in kwestie te informeren over hun rechten.

Eerste Waalse transitiehuis opent deuren in Edingen

op 14 januari 2020 Persberichten
Edingen, 14 januari 2020 - Minister van Justitie Koen Geens, de burgemeester van de stad Edingen, Olivier Saint-Amand, directeur-generaal van de penitentiaire inrichtingen, Rudy Van De Voorde, CEO ad interim van G4S, Luc Priem en de directeur-generaal van Exodus Nederland, Jan Van Gils, hebben vandaag het eerste transitiehuis voor gedetineerden in Wallonië ingehuldigd. Met dit project wil de regering de reïntegratie van gevangenen in de samenleving vergemakkelijken. Specialisten van G4S Care, de zorgafdeling van veiligheidsfirma G4S, en Exodus Nederland zullen verantwoordelijk zijn voor de begeleiding van de gedetineerden in het transitiehuis.

Eerste Belgische imamopleiding start in februari

op 26 december 2019 Persberichten
De eerste officiële imamopleiding in België is een feit. De opleiding richt zich niet enkel tot imams, maar naar bedienaars van de islamitische eredienst in het algemeen, denk aan islamitische consulenten, predikanten, theologen, enzovoort. Geïnteresseerde studenten kunnen vanaf februari terecht aan de KU Leuven, zodat ze niet langer een buitenlandse opleiding hoeven te volgen. Daarmee wil de Belgische overheid de buitenlandse invloed in onze moskeeën terugdringen.

Laatste ministerraad van 2019: justitie blijft draaien in lopende zaken.

op 21 december 2019 Persberichten
Tijdens de laatste ministerraad van 2019 werd voor 26 miljoen aan investeringen beslist voor Justitie. Ook in lopende zaken moeten de diensten kunnen verder werken. Voor een 32-tal dossiers werden de middelen toegekend, binnen het kader van de budgettaire behoedzaamheid.

Reactie op het rapport van de Hoge Raad voor Justitie over de werking van het gerecht in Antwerpen in het dossier Steve B.

op 20 december 2019 Persberichten
Het is een grondig rapport waarin alle actoren die met justitie te maken hebben onder de loep worden genomen. De Minister wenst zich verder in te zetten voor de goede werking van het justitieel apparaat in ons land. Hij zal samen met zijn kabinet en administratie de aanbevelingen, in het bijzonder diegene die specifiek aan hem gericht zijn, zo goed mogelijk ter harte nemen in zijn verder beleid. Het is uiterst belangrijk dat elke verantwoordelijke voor de bestrijding van seksueel geweld, in de keten van preventie over berechting tot nazorg, zich zo loyaal en kwaliteitsvol mogelijk inzet voor een zorgzame en veilige samenleving.

Hier is de Federale Gerechtelijke Politie 1/10de van zijn tijd mee bezig

op 19 december 2019 Persberichten
304.317 uren of 11 procent van de totale onderzoekscapaciteit: zoveel tijd spendeert de Federale Gerechtelijke Politie aan de strijd tegen drugshandel. Drugsfeiten zitten in een stijgende lijn. CD&V-parlementslid Nahima Lanjri vroeg Vice-eerste Minister en Minister van Justitie, Koen Geens, naar de aanpak van de problematiek naar aanleiding van de incidenten in de Antwerpse context.

Crossborder-project bekroond op tweede editie van CPL Awards

op 14 december 2019 Persberichten
Op 13 december 2019 sleepte het Crossborder-project de CPL Award voor ‘Internationale Politionele Samenwerking’ in de wacht. Met Crossborder mikt de overheid op een volledig digitaal en efficiënt beheer van verkeersboetes. Zowel de federale overheid, de gewesten als private partners droegen bij tot het succes van het project.

Maximumsnelheid op de Brusselse ring verlaagt tot 100 km/u

op 09 december 2019 Persberichten
Vandaag werd het nieuwe klimaat- en energieplan van de Vlaamse regering goedgekeurd. Het nieuwe plan bevat zo'n 350 maatregelen. Eén van de opvallende maatregelen is dat de maximumsnelheid op de Brusselse ring daalt met 20 kilometer per uur: van 120 naar 100 km/u.

Uitbreiding van de gemeenschappelijke gegevensbank Terrorist Fighters

op 09 december 2019 Persberichten
Vice-eerste minister van Justitie, Koen Geens, gaf op 5 november 2019 een uiteenzetting in de opvolgingscommissie over de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie die zich boog over de aanslagen van 22 maart 2016. De Minister wenst uit zijn uiteenzetting volgende maatregel uit te lichten.

Digitale burgerlijke stand bekroond op Agoria e-gov Award

op 06 december 2019 Persberichten
De digitalisering van de burgerlijke stand sleepte op 5 december 2019 de Agoria e-gov Awards voor Rentabiliteit en Het beste project van het jaar in de wacht. Op 5 december 2019 zijn de Agoria e-gov Awards uitgereikt. De modernisering van burgerlijke stand werd genomineerd in de categorieën Rentabiliteit, Samenwerking en Het beste project van het jaar.

Rijden zonder gordel, beetje te snel, gsm’en achter stuur? Niemand kan zijn boete nog ontlopen

op 05 december 2019 Nieuwsblad
Betrapt op rijden zonder gordel, op een kleine snelheidsovertreding of geen voorrang verlenen? Weet dat je vanaf begin 2020 niet meer zal ontsnappen aan uw boete. Vijf brieven ontvang je nog met onmiddellijke inningen, minnelijke schikkingen, een bevel tot betaling en alle herinneringen. Betaal je na die vijf brieven nog niet, dan kan de FOD Financiën je boete en de hoogoplopende extra kosten innen. Zelfs zonder vonnis van de politierechter.

Reactie van minister Geens op de aangekondigde staking in de gevangenissen

op 04 december 2019 Persberichten
Vice-eersteminister en minister van Justitie Koen Geens heeft er de voorbije jaren alles aan gedaan om het klimaat in de gevangenissen te verbeteren. De minister heeft begrip voor de bekommernissen van de vakbonden en hoopt dat het niet tot een staking zal komen.
Oudere nieuwsberichten Even geduld aub...