Blijvende aandacht voor intrafamiliaal geweld, ook tijdens de coronacrisis

op 01 april 2020 Persberichten
Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie, Koen Geens, wenst te benadrukken dat justitie aandacht blijft hebben voor intra-familiaal geweld tijdens deze coronacrisis. Slachtoffers en partnergeweld en kindermishandeling kunnen niet in de steek gelaten worden

Eerste pakket volmachtsbesluiten justitie

op 29 maart 2020 Persberichten
Vice-eerste minister en Minister van Justitie, Koen Geens, heeft een eerste pakket volmachtsbesluiten aan de Regering voorgelegd. Deze eerste 3 volmachtsbesluiten zijn nodig om de continuïteit van de rechtsbedeling te waarborgen. Tegelijk beschermen deze besluiten de gezondheid van de bevolking omdat onnodige fysieke nabijheid wordt vermeden. Download het persbericht »

Gevangenispersoneel levert essentiële dienst voor de staat - maatregelen ter bescherming tegen Coronavirus

op 21 maart 2020 Persberichten
In de gevangenissen zijn een aantal aanpassingen gedaan van regime om er voor te zorgen dat er geen of veel minder contact is met de buitenwereld om te trachten het coronavirus buiten de gevangenissen te houden. Op dit moment meldt zich slechts 1 op 5 ziek. Quote Minister Koen Geens: “De kans dat men het virus oploopt buiten de gevangenis is hoger dan dat men ze zou oplopen via contact met een gedetineerde. Ik begrijp dat men angst heeft om het virus op te lopen, maar binnen de gevangenissen doen we er alles aan om een zo veilig mogelijke werksituatie te creëren. Ik dank alle personeel dat zich blijft inzetten in de gevangenissen en een essentiële dienst levert voor de staat.”

Maatregelen ter bescherming van het gevangenispersoneel en de gedetineerden

op 20 maart 2020 Persberichten
De Ministerraad heeft op vraag van Vice-eersteminister en Minister van Justitie, Koen Geens, een beslissing genomen over de modaliteiten van strafuitvoering die worden verleend aan gedetineerden. Dat betreft de uitgaansvergunningen, penitentiaire verloven en beperkte detentie.

Regels rond gevangenisbezoek verder aangescherpt

op 13 maart 2020 Persberichten
In de Belgische gevangenissen worden duidelijke maatregelen genomen om voorzichtig om te gaan met het coronavirus en de verspreiding ervan tegen te gaan. Zo worden bij alle inkomende gedetineerden de temperatuur gecontroleerd en worden de regels rond bezoek aan de gevangenis verder aangescherpt.

VRG-Alumniprijs gaat naar Justitieminister Koen Geens

op 06 maart 2020 Persberichten
Vicepremier, minister van Justitie en minister van Europese Zaken Koen Geens ontvangt vrijdag de alumniprijs van de VRG-Alumni, de oud-studentenvereniging van de rechtenfaculteit van de KU Leuven. Die prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een oud-student die zich maatschappelijk verdienstelijk heeft gemaakt. Koen Geens is naast minister van Justitie ook professor aan de KUL. Het is uitzonderlijk dat de alumniprijs naar een professor uit eigen rangen gaat, maar voor Koen Geens werd een uitzondering gemaakt.

Reactie van de Minister van Justitie op het rapport van de federale ombudsman met betrekking tot de Kansspelcommissie.

op 25 februari 2020 Persberichten
Minister van Justitie, Koen Geens, heeft het rapport van de federale ombudsman met betrekking tot het onderzoek naar een vermoedelijke inbreuk op de integriteit binnen de Kansspelcommissie afgelopen vrijdagnamiddag (21/02/2020) ontvangen. Ondertussen heeft hij dit grondig bestudeerd en de nodige consultaties gedaan. Hij zal nu zo snel mogelijk de ministerraad vatten om optimaal de continuïteit en werking van de Kansspelcommissie te waarborgen. Hij heeft inmiddels aan de voorzitter van de FOD Justitie gevraagd om de nodige maatregelen te nemen tegen de personen waarvan het functioneren in het rapport van de federale ombudsman in vraag wordt gesteld, en dit om de integriteit van de dienst te bewaren.

Uitvoering regels sociaal overleg en minimale dienstverlening in de gevangenissen

op 24 februari 2020 Persberichten
De Minister van Justitie heeft de vakbonden van het gevangenispersoneel vandaag ontvangen. Hij heeft hen zijn antwoord bezorgd op het door hen opgesteld gemotiveerd advies op de plannen per gevangenis die de personeelsbehoeften bepalen in geval van staking. Hiermee is het sociaal overleg afgerond.

Reactie Minister Geens op open brief

op 11 februari 2020 Persberichten
Minister van Justitie, Koen Geens, wenst de ouders van Julie Van Espen te danken voor de door hen geïdentificeerde prioriteiten en beschouwingen naar aanleiding van het rapport van de Hoge Raad van de Justitie. Dit rapport legde een aantal pijnpunten bloot. De Minister zal hen vertrouwelijk een antwoord sturen op de 9 punten die zij als cruciaal ervaren. Download het persbericht »

Volgend academiejaar ook imamopleiding aan de UCLouvain

op 31 januari 2020 Persberichten
Naast een Nederlandstalige imamopleiding aan de KU Leuven die start in februari, wordt er vanaf het academiejaar 2020-2021 ook een Franstalige tegenhanger georganiseerd aan de UCLouvain.

Opening Europese school in 2021 zorgt ervoor dat Brussel belangrijke diplomatieke stad blijft

op 31 januari 2020 Persberichten
Vice-eersteminister, minister van Justitie en minister van Europese zaken, belast met regie der gebouwen, Koen Geens verwelkomt de beslissing van de ministerraad om een tijdelijke Europese school te openen in Brussel in 2021. Die komt er in afwachting van de bouw van een permanente nieuwe school. De tijdelijke school biedt plaats aan 1.500 leerlingen, het nieuwe gebouw moet er 2.500 kunnen huisvesten. De locatie wordt de oude NAVO-site in Evere.

Het nieuwe Goederenrecht helpt burenconflicten oplossen én voorkomen

op 30 januari 2020 Persberichten
De Kamer stemt vandaag over de hervorming van het Goederenrecht. Voor het eerst worden burengeschillen op een duidelijke manier geregeld, en kan je zelfs preventief optreden om de relatie met je buur niet helemaal te laten verzuren. Klik hier om de video te bekijken. »
Oudere nieuwsberichten Even geduld aub...