Kamer keurt nieuwe codificatie Burgerlijk Wetboek goed

op 13 januari 2022 Persberichten
De Kamer van volksvertegenwoordigers keurde de codificatie van het nieuwe Burgerlijk Wetboek goed. Het wetsvoorstel over de codificatie werd ingediend door CD&V-Kamerlid Koen Geens.

Kamercommissie neemt nieuwe horde in codificatie nieuw Burgerlijk Wetboek

op 16 november 2021 Persberichten
In de commissie Justitie werd vandaag een belangrijke stap gezet in de codificatie van het nieuwe Burgerlijk Wetboek. Het wetsvoorstel over de codificatie van CD&V-Kamerlid Koen Geens werd unaniem goedgekeurd.

33 kandidaat-magistraten starten op 1 oktober aan gerechtelijke stage

op 30 september 2020 Persberichten
17 Nederlandstalige en 16 Franstalige laureaten slaagden op het toelatingsexamen van de Hoge Raad voor Justitie (HRJ) en mogen beginnen aan de gerechtelijke stage. Met ingang van 1 oktober worden ze tot stagiair benoemd door de Minister van Justitie en leggen ze de eed af.

Eerste spade in de grond voor het nieuwe gerechtsgebouw van Namen

op 29 september 2020 Persberichten
Vandaag, dinsdag 29 september 2020, heeft de heer Koen Geens, vice-eersteminister en minister van Justitie belast met de Regie der Gebouwen, en minister van Europese Zaken, de eerste spade in de grond gestoken op de werf van het nieuwe gerechtsgebouw van Namen. Hij deed dit in aanwezigheid van de heer David Clarinval, vice-eersteminister en minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid.

Eerste stappen gezet richting nieuw personeelsstatuut van de veiligheidsdiensten

op 22 september 2020 Persberichten
Als eerste stap zullen de personeelsstatuten binnen de Staatsveiligheid worden geharmoniseerd. Dat heeft de ministerraad afgelopen vrijdag, op voorstel van minister van Justitie Koen Geens, beslist.

Nieuwe gevangenissen in de steigers

op 11 september 2020 Persberichten
De ministerraad gaat op voorstel van minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen, Koen Geens, akkoord met de lancering van de overheidsopdracht voor de gevangenissen in Leopoldsburg en Vresse-sur-Semois.

Gevangenisbezoek wordt versoepeld

op 10 september 2020 Persberichten
De langverwachte versoepeling van het gevangenisbezoek zal ingaan op 14 september. Concreet zal fysiek contact terug mogelijk worden, zowel bij tafelbezoek en intiem bezoek.

Digitaal portaal voor de controle van het rijbewijs

op 27 augustus 2020 Persberichten
Midden juni lanceerden de Federale Politie en de FOD Justitie een digitaal portaal dat politieagenten toelaat rijverboden opgelegd door een rechter ogenblikkelijk te raadplegen via hun computer. Sindsdien zijn al duizenden bestuurders die rondreden met een rijverbod uit het verkeer gehaald. Controles kunnen nu sneller en efficiënter verlopen.

Beheersen van de gezondheidssituatie, iedereen terug naar school en perspectieven

op 20 augustus 2020 Persberichten
De Nationale Veiligheidsraad uitgebreid met de ministers-presidenten is op donderdag 20 augustus samengekomen om de balans op te maken van de epidemiologische situatie en om te bepalen welke maatregelen moeten worden verlengd en welke maatregelen kunnen worden versoepeld.

Buitenlandse verkeersovertreders worden niet gespaard

op 17 augustus 2020 Persberichten
Dankzij een betere gegevensuitwisseling met de EU-lidstaten is de controle op buitenlandse verkeersovertreders en op de betaling van hun boete versterkt. Daarnaast krijgen EU-burgers die een verkeersovertreding begaan in België sinds december 2019 hun boete in hun eigen landstaal. Klik hier voor meer informatie »

Website Belgische slachtoffers van buitenlandse aanslagen staat vanaf vandaag online

op 10 juli 2020 Persberichten
Vanaf 10 juli 2020 kunnen slachtoffers van buitenlandse aanslagen terecht op de website www.aanslagenbuitenland.be voor medische, financiële of juridische begeleiding. De website kwam er op vraag van de slachtoffers.

Verschuivingen in capaciteit gevangenis Tongeren en Beveren is win-winsituatie

op 02 juli 2020 Persberichten
Op 30 juni werd een protocolakkoord ondertekend om maximaal acht minderjarige gedetineerden vanuit de gevangenis in Tongeren over te plaatsen naar de gevangenis van Beveren, die daarvoor beter uitgerust is. Met de vrijgekomen capaciteit kunnen er in Tongeren 25 extra plaatsen gecreëerd worden voor meerderjarige gedetineerden. De totale capaciteit komt daarmee op 50 plaatsen.
Oudere nieuwsberichten Even geduld aub...