Vraag van Jessika Soors aan Koen Geens over "De dreiging van extreemrechts"

op 25 juni 2020 Parlementaire Vragen
Reactie van minister Geens op de vraag van Jessika Soors over "De dreiging van extreemrechts"

Vraag van Nathalie Gilson aan Koen Geens over "De open brief van de Brusselse jeugdrechtbanken"

op 25 juni 2020 Parlementaire Vragen
Lees hier het verslag van de plenaire.

Parlementair antwoord: Frans-Duits voorstel m.b.t. het Europees relanceplan

op 26 mei 2020 Parlementaire Vragen
Voor de Belgische regering is het belangrijk dat het herstelplan uitgaat van een nodenanalyse om de omvang van het herstelfonds en de instrumenten die er deel van zullen uitmaken, te bepalen. Er moet ook rekening gehouden worden met de verschillende situatie in de lidstaten: In België is een groot deel van de economie gebaseerd op KMO's en vooral op kleine ondernemingen. Het herstelplan moet de lidstaten voldoende flexibiliteit geven om hierop in te spelen.

Commissie Justitie: Inning penale boetes, andere vermogensstraffen en het strafuitvoeringsonderzoek

op 12 februari 2020 Parlementaire Vragen
Zoals u ben ik bezorgd om de betere inning van boetes en andere vermogensstraffen. De afgelopen jaren werden hierbij grote stappen voorwaarts gezet. De meeropbrengst door een betere inning van verkeersboetes is zelfs spectaculair te noemen (noot: we hebben voor dit digitaliseringsproject zelfs een belangrijke prijs gewonnen). De automatisering en digitalisering van deze werkprocessen laat toe capaciteit vrij te maken voor het meer inhoudelijke werk omdat een grote administratieve last wegvalt. Maar ook de vele andere aspecten van de problematiek werden en worden verder aangepakt.

"Gedetineerden die werken in dit land, brengen 3 miljoen euro op voor de schatkist"

op 23 januari 2020 Villa Politica
Over twee onderwerpen kreeg ik vragen donderdag in de plenaire, namelijk over de verkoop van de Financietoren en de gedetineerden die werken in de gevangenis. Gedetineerden die werken, leveren de schatkist per jaar 3 miljoen euro op, waarvan 1,1 miljoen euro naar de belastingbetaler terugvloeit. Bekijk de tussenkomst vanaf 30:53 en 40:10 »

Antwoord plenaire over bestuursaansprakelijkheid

op 08 oktober 2019 Antwoord plenaire
Wat de nieuwe vennootschapswetgeving betreft, mocht die in dit geval van toepassing zijn, wat ik niet weet, en ik zal niet daarom ingaan op uw vraag, kan ik u alleen maar zeggen dat de aansprakelijkheidsbeperking een plafond bevat van 12,5 miljoen euro. Dat is niet zo weinig. Twaalf miljoen is veel. Ik kan u verder ook zeggen dat die beperking niet geldt bij een gewoonlijk voorkomende lichte fout, bij een zware fout of wanneer er een bedrieglijk opzet is of een oogmerk om te schaden. Mocht het hier dus gaan om de bedrieglijke overheveling van gelden, wat ik niet weet en waarover ik niets wil zeggen, dan is het voor de curatoren, met wiens taak ik mij niet wil bemoeien, niet zo moeilijk om geen rekening te moeten houden met die aansprakelijkheidsbeperking tot 12,5 miljoen euro.

Vraag Sonja Becq over taalevenwichten aanstelling topmagistrate in Brussel

op 21 februari 2019 Vragenuurtje plenaire
Sonja Becq (CD&V) stelde een vraag over de taalevenwichten in Brussel bij het aanstellen van een topmagistrate. In Brussel geldt het beginsel van een taalevenwicht en -opvolging van de eerste voorzitter van het Hof van Beroep en de procureur-generaal van Brussel, telkens voor periodes van 10 jaar. Indien daartoe de wens bestaat in deze commissie, ben ik bereid het debat aan te gaan over een aanpassing van de wettelijke taalvoorwaarden voor de eerste voorzitters in Brussel. Maar dat is aan het parlement om te beslissen. Indien dit niet lukt zal een volgende regering daar prioritair werk van moeten maken.

Parlementaire vraag over aantal magistraten in Nederlandstalige ondernemingsrechtbank in Brussel

op 07 februari 2019 Parlementaire Vragen
Wat betreft het kader van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank van Brussel moet worden verduidelijkt dat de werklastmeting die de firma KPMG in 2013 heeft uitgevoerd in het kader van de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle Vilvoorde, het aantal magistraten noodzakelijk voor de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank vast stelde op 11 en niet op 16 zoals wordt gesuggereerd. Het aantal van 11 magistraten is in 2014 in de wet verankerd.

Vragenuurtje - Parket eerste aanleg Brussel

op 25 oktober 2018 Vragenuurtje plenaire
De Minister van Justitie neemt met verwondering kennis van de berichtgeving over het parket van eerste aanleg te Brussel. De Minister heeft in april 2018 bij de regering bekomen dat magistraten die vertrekken 1 op 1 worden vervangen. De publicaties van de vacatures gaan onverminderd voort en dit op basis van de aangeleverde vacaturevoorstellen door beide colleges.

Drugs in de gevangenis

op 04 oktober 2018 Vragenuurtje plenaire
Antwoord in het vragenuurtje in de Kamer op 4 oktober 2018.

Parlementaire vraag over staking bij de penitentiair agenten en het intrekken van de recuperatierust

op 27 juni 2018 Parlementaire Vragen
Het is moeilijk te voorspellen wanneer exact het aantal van 6.825 VTE in bewaking en techniek gehaald zullen worden. Op 25 juni 2018 zijn er 7.842 personeelsleden in deze graden aanwezig die 6.736,39 VTE vertegenwoordigen. Een dossier voor 53 aanwervingen is voorzien om deze week nog voor te leggen aan de Inspectie van Financiën. Ik wil toch benadrukken dat de kaders gemiddeld voor meer dan 98% zijn ingevuld wat in vergelijking met tal van andere diensten uitzonderlijk is. Bovendien voorzien de kaders “anders werken” in een buffer van 5% wat betekent dat met een ingevuld kader van 95% alle taken moeten kunnen uitgevoerd worden. Momenteel is in één inrichting het kader voor 94,2% ingevuld, een tweede flirt met de grens van 95%, alle andere zitten hier boven.

Parlementaire vraag over inzage en kopiename van het strafdossier

op 16 mei 2018 Commissie Justitie
Naar aanleiding van uw vragen heb ik het standpunt van het College van Hoven en Rechtbanken gevraagd omtrent de materies die u aanhaalt in uw respectievelijke vragen. Bij brief van 7 mei mocht ik dit ontvangen.
Oudere nieuwsberichten Even geduld aub...