Vragenuurtje - Parket eerste aanleg Brussel

op 25 oktober 2018 Vragenuurtje plenaire
De Minister van Justitie neemt met verwondering kennis van de berichtgeving over het parket van eerste aanleg te Brussel. De Minister heeft in april 2018 bij de regering bekomen dat magistraten die vertrekken 1 op 1 worden vervangen. De publicaties van de vacatures gaan onverminderd voort en dit op basis van de aangeleverde vacaturevoorstellen door beide colleges.

Drugs in de gevangenis

op 04 oktober 2018 Vragenuurtje plenaire
Antwoord in het vragenuurtje in de Kamer op 4 oktober 2018.

Parlementaire vraag over staking bij de penitentiair agenten en het intrekken van de recuperatierust

op 27 juni 2018 Parlementaire Vragen
Het is moeilijk te voorspellen wanneer exact het aantal van 6.825 VTE in bewaking en techniek gehaald zullen worden. Op 25 juni 2018 zijn er 7.842 personeelsleden in deze graden aanwezig die 6.736,39 VTE vertegenwoordigen. Een dossier voor 53 aanwervingen is voorzien om deze week nog voor te leggen aan de Inspectie van Financiën. Ik wil toch benadrukken dat de kaders gemiddeld voor meer dan 98% zijn ingevuld wat in vergelijking met tal van andere diensten uitzonderlijk is. Bovendien voorzien de kaders “anders werken” in een buffer van 5% wat betekent dat met een ingevuld kader van 95% alle taken moeten kunnen uitgevoerd worden. Momenteel is in één inrichting het kader voor 94,2% ingevuld, een tweede flirt met de grens van 95%, alle andere zitten hier boven.

Parlementaire vraag over inzage en kopiename van het strafdossier

op 16 mei 2018 Commissie Justitie
Naar aanleiding van uw vragen heb ik het standpunt van het College van Hoven en Rechtbanken gevraagd omtrent de materies die u aanhaalt in uw respectievelijke vragen. Bij brief van 7 mei mocht ik dit ontvangen.

Onderzoek Bende van Nijvel

op 26 april 2018 Vragenuurtje plenaire
Over de inhoud, de vooruitgang en de resultaten van de onderzoeksdaden en het lopende gerechtelijk onderzoek ga ik niet verder in. Het nieuwe elan dat het onderzoek heeft gekregen, mag nu absoluut niet worden gehypothekeerd door het blootgeven van geheime gerechtelijke informatie.

Parlementaire vraag over het FAVV en gerechtelijk onderzoek in Veviba

op 14 maart 2018 Commissie Justitie
In de commissie Justitie antwoordde ik op een parlementaire vraag over het FAVV en gerechtelijk onderzoek in Veviba.

Parlementaire vraag over betalingstermijnen bij Justitie

op 14 maart 2018 Commissie Justitie
In de commissie Justitie antwoordde ik op een parlementaire vraag over de betalingstermijnen bij Justitie

Aanpak van de schuldindustrie

op 01 maart 2018 Vragenuurtje plenaire
We spreken van een schuld-“industrie” omdat er uitwassen ontstaan bij de inning van achterstallige schulden. Wanneer het voor schuldeisers en actoren betrokken in de inning van achterstallige schulden interessant is dat de schulden blijven bestaan om er zo inkomsten uit te halen, dan is het systeem doorgeschoten. We zijn het er allemaal over eens dat we hier moeten tegen optreden.

Onleesbaarheid dvd in drugsbendedossier

op 25 januari 2018 Vragenuurtje plenaire
De Minister van Justitie heeft gisteren kennis genomen van de vrijspraak in het dossier in kwestie. De vrijspraak is gebaseerd op de vermeende onleesbaarheid van de DVD met de opnames van de integrale telefoongesprekken die werden afgeluisterd.

De gezondheidszorg van de gedetineerden in de gevangenissen

op 19 oktober 2017 Vragenuurtje plenaire
Het rapport van het federaal kenniscentrum voor de Gezondheidszorg bracht de situatie van de gezondheidszorg in de 35 Belgische gevangenissen in kaart op basis van de beschikbare gegevens voor de jaren 2015 en 2016.

Vragen uit Commissie: amnestieperiode wapens en wedkantoren

op 29 juni 2017 Parlementaire Vragen
Vooraleer uw vragen te beantwoorden, wens ik aan te stippen dat de amnestieperiode gedurende één jaar zal lopen, van 1 januari 2018 tot 31 december 2018, en dus niet tot eind 2019 zoals in de media is verschenen. Om het illegaal wapenbezit beter te bestrijden, heb ik al verscheidene maatregelen gerealiseerd. U weet bijvoorbeeld dat de telefoontap en de nachtelijke huiszoekingen mogelijk werden gemaakt om deze misdrijven op te sporen.

Vragenuurtje plenaire - voorlopige hechtenis

op 01 juni 2017 Vragenuurtje plenaire
Ik ben eigenlijk blij dat wij de kans hebben om over een zo delicaat probleem op een belangrijk moment in de week eens van gedachten te wisselen, want het is niet zo gemakkelijk om daarvoor de aandacht van de publieke opinie te krijgen, behalve tijdens een gevangenisstaking of op ogenblikken waarop ministers wereldvreemde voorstellen zouden lanceren.
Oudere nieuwsberichten Even geduld aub...