Onderzoek Bende van Nijvel

op 26 april 2018 Vragenuurtje plenaire
Over de inhoud, de vooruitgang en de resultaten van de onderzoeksdaden en het lopende gerechtelijk onderzoek ga ik niet verder in. Het nieuwe elan dat het onderzoek heeft gekregen, mag nu absoluut niet worden gehypothekeerd door het blootgeven van geheime gerechtelijke informatie.

Parlementaire vraag over het FAVV en gerechtelijk onderzoek in Veviba

op 14 maart 2018 Commissie Justitie
In de commissie Justitie antwoordde ik op een parlementaire vraag over het FAVV en gerechtelijk onderzoek in Veviba.

Parlementaire vraag over betalingstermijnen bij Justitie

op 14 maart 2018 Commissie Justitie
In de commissie Justitie antwoordde ik op een parlementaire vraag over de betalingstermijnen bij Justitie

Aanpak van de schuldindustrie

op 01 maart 2018 Vragenuurtje plenaire
We spreken van een schuld-“industrie” omdat er uitwassen ontstaan bij de inning van achterstallige schulden. Wanneer het voor schuldeisers en actoren betrokken in de inning van achterstallige schulden interessant is dat de schulden blijven bestaan om er zo inkomsten uit te halen, dan is het systeem doorgeschoten. We zijn het er allemaal over eens dat we hier moeten tegen optreden.

Onleesbaarheid dvd in drugsbendedossier

op 25 januari 2018 Vragenuurtje plenaire
De Minister van Justitie heeft gisteren kennis genomen van de vrijspraak in het dossier in kwestie. De vrijspraak is gebaseerd op de vermeende onleesbaarheid van de DVD met de opnames van de integrale telefoongesprekken die werden afgeluisterd.

De gezondheidszorg van de gedetineerden in de gevangenissen

op 19 oktober 2017 Vragenuurtje plenaire
Het rapport van het federaal kenniscentrum voor de Gezondheidszorg bracht de situatie van de gezondheidszorg in de 35 Belgische gevangenissen in kaart op basis van de beschikbare gegevens voor de jaren 2015 en 2016.

Vragen uit Commissie: amnestieperiode wapens en wedkantoren

op 29 juni 2017 Parlementaire Vragen
Vooraleer uw vragen te beantwoorden, wens ik aan te stippen dat de amnestieperiode gedurende één jaar zal lopen, van 1 januari 2018 tot 31 december 2018, en dus niet tot eind 2019 zoals in de media is verschenen. Om het illegaal wapenbezit beter te bestrijden, heb ik al verscheidene maatregelen gerealiseerd. U weet bijvoorbeeld dat de telefoontap en de nachtelijke huiszoekingen mogelijk werden gemaakt om deze misdrijven op te sporen.

Vragenuurtje plenaire - voorlopige hechtenis

op 01 juni 2017 Vragenuurtje plenaire
Ik ben eigenlijk blij dat wij de kans hebben om over een zo delicaat probleem op een belangrijk moment in de week eens van gedachten te wisselen, want het is niet zo gemakkelijk om daarvoor de aandacht van de publieke opinie te krijgen, behalve tijdens een gevangenisstaking of op ogenblikken waarop ministers wereldvreemde voorstellen zouden lanceren.

Antwoord op vraag in plenaire zitting over dubbele nationaliteit

op 20 april 2017 Parlementaire Vragen
In eerste instantie zij er op gewezen dat iedere Staat zelf bepaalt wie zijn nationaliteit verkrijgt en hoe die wordt verloren. Dit principe leidt tot een aantal feitelijke beperkingen. België kan bijvoorbeeld niet bepalen dat een burger die Belg wordt automatisch zijn oorspronkelijke nationaliteit verliest. Maar België kan wel bepalen dat een Belg die een buitenlandse nationaliteit verkrijgt de Belgische verliest. Bekijk hier het fragment uit de Kamer »

Antwoord parlementaire vraag dubbele nationaliteit

op 20 april 2017 Vragenuurtje plenaire
Mijnheer de voorzitter, mevrouw Van Cauter, zoals u weet, bepaalt iedere staat soeverein wie zijn nationaliteit verkrijgt en hoe deze wordt verloren. Dit principe leidt tot een aantal feitelijke beperkingen. België kan bijvoorbeeld niet bepalen dat een burger die Belg wordt automatisch zijn oorspronkelijke nationaliteit verliest, maar België kan wel bepalen dat een Belg die een buitenlandse nationaliteit verkrijgt, de Belgische nationaliteit verliest. Op de ruimte die een staat heeft om de nationaliteit te bepalen, bestaan ook een aantal verdragsrechtelijke en mensenrechtelijke beperkingen. Elke staat moet zijn internationale verplichtingen naleven. Staatloosheid is dus niet mogelijk. Een staat kan iemand zijn enige nationaliteit niet ontnemen. Lees het antwoord »

Parlementaire vraag - evaluatie wet op het mede-eigendom

op 09 maart 2017 Vragenuurtje plenaire
En exécution de l’accord de gouvernement, j’ai effectivement mis sur pied le 22 juin 2016 un groupe de travail chargé d’une évaluation de la législation sur la copropriété. Ce groupe de travail était présidé par les Professeurs Sagaert et Lecocq et se composait de représentants de divers acteurs du secteur. Mardi dernier, j’ai reçu les recommandations formulées par ce groupe de travail.

Question parlementaire - fermeture chambre correctionnelle TPI Bruxelles

op 09 maart 2017 Vragenuurtje plenaire
Comme vous le savez, il a été convenu, dans le cadre de l’exécution des accords BHV,de tenter de remplir à 100 % les cadres fixés en 2014 pour les tribunaux bruxellois, dont le tribunal de première instance francophone.
Oudere nieuwsberichten Even geduld aub...