Koen Geens (CD&V): "Hilde Crevits als voorzitter zou een zegen voor onze partij zijn"

op 08 juli 2019 Radio 1
Als het van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) afhangt, mag Hilde Crevits voorzitter van zijn partij worden. "Dat zou een zegen zijn", zei hij in "De ochtend" op Radio 1. Herbeluister het interview in De Ochtend »

Schenken zal nooit meer hetzelfde zijn

op 04 juli 2019 De Standaard
Sinds de hervorming van het erfrecht moeten schenkingen bij uw overlijden geïndexeerd worden. Wilt u dat liever niet? Leg dan voor 1 september 2019 een 'verklaring van behoud' af.

Elke lokale zone z'n eigen computerheld

op 04 juli 2019 Het Laatste Nieuws
Het gaat slecht voor de criminelen in ons land: vorig jaar was er alweer een daling van het aantal gepleegde feiten, aldus de politie. Maar cybercriminaliteit is hét zorgenkind: die steeg met bijna 15%. "Het is een tsunami die op ons afkomt, en wij staan met onze voeten in het water." De politie wil een gespecialiseerd team in elke zone.

Online wordt het gevaarlijker dan op straat

op 04 juli 2019 Het Nieuwsblad
Vier op de vijf Belgen die het voorbije jaar slachtoffer werden van hacking, oplichting of belaging op internet, stapten niet naar de politie. “We zitten met een collectief probleem”, zegt korpschef ­Nico Paelinck. “Er komt een tsunami van cybercriminaliteit aan.”

60.000 zedenfeiten onder de radar

op 04 juli 2019 De Standaard
De criminaliteit neemt verder af, maar veel feiten worden niet aangegeven. 'Dat neemt het hoeragevoel over de daling weg', zegt minister van Justitie Koen Geens (CD&V).

De week van Geens 8 juni tot 28 juni

op 29 juni 2019 De week van Geens
Ik legde fier de eed af als nieuw verkozene voor de provincie Vlaams Brabant in het Belgisch parlement op 20 juni. Naar aanleiding van de eedaflegging door Kris Peeters in het Europees Parlement op 2 juli a.s. (zie over Kris, het cursiefje verder in deze nieuwsbrief), moest de Regering in lopende zaken herschikt worden. Het mandaat van Europees parlementair is immers niet verenigbaar met het mandaat van Belgisch minister in lopende zaken, het mandaat van Belgisch parlementair wel. Begrijpe wie kan. Lees hier de week van Geens »

De Regie der Gebouwen start binnenkort met de renovatie van het oud Gerechtshof in Antwerpen

op 28 juni 2019 Persberichten
De Regie der Gebouwen, de vastgoedbeheerder van de federale staat, start binnenkort met de renovatie en restauratie van het oud Gerechtshof aan de Britselei in Antwerpen. De Ministerraad keurde op 28 juni 2019 het gunningsdossier voor de uitvoering van de werken goed. Als er geen beroep wordt aangetekend tegen deze beslissing, zullen de werken in het najaar van 2019 kunnen starten. Na de werken zullen het Hof van Beroep, het Parket-Generaal, het Arbeidshof, het Auditoraat-generaal en het Assisenhof hun intrek nemen in het gebouw.

Eerste transitiehuis in Wallonië

op 28 juni 2019 Persberichten
Minister van Justitie, Koen Geens, is verheugd te kunnen meedelen dat G4s Care / Exodus (project Sterkhuis) weerhouden werd om het eerste transitiehuis in Wallonië te openen. Dit pilootproject zal starten in Edingen vanaf 1 januari 2020. Specifiek geselecteerde gedetineerden krijgen tegen het einde van hun straf de kans om het laatste deel van die straf door te brengen in een transitiehuis. Deze beslissing werd genomen na plaatsbezoeken en gespreksrondes.

Wouter Beke vervangt Kris Peeters in de federale regering

op 28 juni 2019 Het Journaal
CD&V-voorzitter Wouter Beke vervangt Kris Peeters als minister van Werk, Economie, Consumentenzaken, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding in de federale regering van lopende zaken. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) wordt vicepremier in de plaats van Peeters.

Minister Geens praat over "wereldburgerschap" met de kids van het 6e leerjaar

op 27 juni 2019 eizerWijzer
Op dinsdag 14 mei 2019 hadden we in de Sint-Jozefsschool hoog bezoek. Minister Geens kwam in het zesde leerjaar praten over 'wereldburgerschap', een belangrijk thema van zijn boek dat hij recent uitbracht.

Raad van State geeft groen licht voor nieuwe gevangenis in Haren

op 26 juni 2019 Persberichten
De Raad van State heeft het verzoek tot vernietiging van de milieuvergunning en van de stedenbouwkundige vergunning voor de bouw en de exploitatie van de nieuwe gevangenis in Haren verworpen. De Regie der Gebouwen, die optreedt als bouwheer, en het consortium Cafasso, dat de DBFM-opdracht uitvoert, kunnen de werken dus verderzetten. De gevangenis van Haren kadert in het masterplan voor detentie in humane omstandigheden en zal plaats bieden aan 1190 gedetineerden, verspreid over meerdere entiteiten.

Justitie en Financiën willen in Limburg beter boetes innen

op 19 juni 2019 Het Belang van Limburg
Het parket Limburg, de griffie van de rechtbank Limburg en de FOD Financiën gaan nauw samenwerken voor een betere inning van geldboetes en verbeurdverklaringen. De UHasselt werd gevraagd voor extra aanbevelingen. De afgelopen tijd zijn er zo al struikelblokjes weggewerkt, en die kleine verbeteringen hebben meteen resultaat. Van de boetes die in 2017 zijn overgemaakt aan de FOD Financiën voor Limburg, is eind 2018 al 11.658.329 euro ingevorderd. “We kennen dat bedrag vandaag door de digitalisering, vroeger wisten we het niet”, zegt Coppin.
Oudere nieuwsberichten Even geduld aub...