Toespraak herdenking slachtoffers in Aalst 32 jaar geleden van de bende van Nijvel

op 09 november 2017 Toespraak herdenking Bende van Nijvel
De tijd heelt niet alle wonden. Toch niet wonden zoals degene waarom we vandaag hier samen zijn. Wat de tijd in het beste geval doet, is afstand creëren zodat ook mensen die het zelf hebben meegemaakt, zich soms zullen afvragen of het wel echt is gebeurd. Tot ze weer met hun neus op de feiten worden gedrukt omdat de wonde wordt opengereten, en ze opnieuw met al hun krachten willen weten wat er precies aan de hand is, zodat hun rouw eindelijk kan beginnen.

Onderzoek Bende van Nijvel

op 24 oktober 2017 Commissie Justitie
De bende van Nijvel is een dossier dat ons land sedert lang bezig houdt. Het is een opeenvolging van gebeurtenissen die van een dermate onmenselijk gehalte zijn dat het wel leek alsof de Staat zelf aangevallen werd. De buit was in geen enkel opzicht in verhouding tot de aangerichte schade, de aanvallen lieten een spoor van terreur achter, de tol van mensenlevens die werden vernietigd en de families die samen daarmee werden verwoest, was onnoemelijk zwaar.

De meerwaarde van religies in de samenleving #Religioptimist

op 04 oktober 2017 Religioptmist
Ik heb het colloquium vandaag zo goed en zo veel mogelijk proberen te volgen. De parlementaire democratie in wiens tempel we vandaag dermate welkom zijn geheten, brengt zo zijn verplichtingen mee voor diens dienaars van de uitvoerende macht.

Quadripartite Maroc / Espagne / France / Belgique

op 04 oktober 2017 Quadripartite Maroc / Espagne / France / Belgique
C’est un grand plaisir et un grand honneur pour moi de participer à l’ouverture de cette réunion commune des parquets anti-terroristes du Maroc, de l’Espagne, de la France et de la Belgique, ici, à Malines.

Studiedag Het Nieuwe Erfrecht - “De hervorming van het erfrecht – uitdagingen en krachtlijnen”

op 29 september 2017 Studiedag Het Nieuwe Erfrecht
Op 1 september 2017 werd de hervorming van het erfrecht gepubliceerd in het Staatsblad. Dit vormde het eindpunt van een lang proces. De vele besprekingen die de hervorming van het erfrecht vooraf gingen, waren vaak niet eenvoudig, maar altijd ongemeen boeiend.

Toelichting criminaliteitsstatistieken federale politie

op 27 juni 2017 Toespraken
Investeren in mensen en middelen ter vrijwaring van onze maatschappelijke veiligheid is primordiaal, maar dit kan niet zonder gelijklopende inspanningen ter verbetering van ons ‘wettelijk arsenaal’; en net daar is binnen de regering vooral een opdracht weggelegd voor de Minister van Justitie. U zal weldra kennis kunnen nemen van bijvoorbeeld het effect van terrorisme op de politionele criminaliteitsstatistieken sinds de aanslagen van 2015 in Parijs en deze van vorig jaar in ons land. Het aantal opgestelde processen verbaal voor dit fenomeen is sterk gestegen, maar ook onze wetgevende inspanningen ter beteugeling van terrorisme hebben vanzelfsprekend dezelfde trend aangehouden.

Toespraak "Illegale vuurwapenmarkt" (studie Vlaams Vredesinstituut)

op 23 juni 2017 Toespraken
Het Vlaams Vredesinstituut voerde een studie uit over de beeldvorming van de illegale vuurwapenmarkt in ons land. Minister Geens gaf een slotrede op het voorstellingsmoment.

Toespraak "De advocatuur van morgen"

op 16 juni 2017 Toespraken
De juridische wereld ontplooit zich in een ijltempo. Nu met de Potpourri-wetten de eerder technische stappen zijn gezet om procedures te moderniseren, is het hoogtijd om na te denken over hoe de juridische beroepen zich hedendaags en efficiënt kunnen organiseren. Vandaar was ik verheugd om tijdens een colloquium in Bergen te kunnen aankondigen dat ik een modernisering van de advocatuur wens door te voeren. Om de toekomstvisie van en voor de advocatuur uit te werken, zullen twee confraters me bijstaan: Mr. Patrick Hofströssler en mr. Patrick Henry. Zij zullen onder meer volgende thema’s aansnijden en deze ruim aftoetsen binnen de advocatuur zelf : de toegang tot het beroep van advocaat, een eigentijds tuchtrecht en initiatieven om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. In het voorjaar van 2018 hoop ik aan de hand hiervan een beleidsplan voor te stellen.

Toespraak lancering van DPA-deposit en de elektronische advocatenkaart

op 06 juni 2017 Toespraken
Er blijven uiteraard nog uitdagingen voor de digitalisering van Justitie. Digitalisering rolt in golven over de samenleving. Vandaag verwerken we, met wat vertraging ten opzicht van andere sectoren in de samenleving, de golf die de omslag - en daardoor efficiëntiewinst- , van een papieren omgeving naar een digitale omgeving teweegbrengt. Effiëntiewinsten in werking van een organisatie in de grootorde van 25 tot 50 % zijn daarbij niet abnormaal. Dat geldt voor justitie, dat geldt voor de advocatuur. Dat betekent een belangrijke sprong voorwaarts voor wie er gebruik van maakt, dat kan pijn doen aan wie het negeert of enkel leefde van de inefficiëntie van de oude wereld. Het is belangrijk dit te beseffen omdat, gezien de achterstand die werd opgelopen, deze golf nu heel snel over ons heen komt.

Polarisering in de samenleving en hoe ermee omgaan

op 23 mei 2017 GO! Onderwijs – studiedagen voor leerkrachten islam
Een wijze man (Confucius) zei zeer lang geleden: “Wie oude kennis koestert en voortdurend nieuwe vergaart, mag een leraar van anderen zijn.” Hiermee wil ik jullie oprecht bedanken voor de moeilijke en verantwoordelijke rol die jullie dagelijks vervullen. Jullie werken er dagelijks hard aan om jonge geesten te inspireren en het beste uit hen te halen.

Hommage Walter Van Gerven

op 22 mei 2017 Hommage Walter Van Gerven
​Walter las nooit voor wat hij geschreven had, tenzij het echt niet anders ging. Iedereen werd geacht het gelezen te hebben, minstens het te lezen. Het geeft me de gelegenheid iets anders te zeggen dan ik geschreven heb, maar iets wat ik ook had willen schrijven. Het is vooral een opsomming van verband houdende anekdotes, geen onder hen is anodin.

Toespraak studiedag bestuurlijke handhaving

op 11 mei 2017 Toespraak studiedag bestuurlijke handhaving
U zal zich misschien afvragen waarom de minister van justitie als “chef van de justitiële strafrechtelijke handhaving” het woord neemt op een studiedag over “bestuurlijke handhaving” die grotendeels onder de bevoegdheid van zijn collega van Binnenlandse Zaken valt.
Oudere nieuwsberichten Even geduld aub...