De keten is zo sterk als de zwakste schakel

CD&V Veiligheidsplan Veiligheid

De veiligheidsketen van preventie, repressie en nazorg is zo sterk als de zwakste schakel: hoe meer preventie, hoe minder repressie; hoe beter de repressie, des te minder herhaling of recidive. We moeten doorzetten voor een actieve en integrale veiligheidsketen waarbij alle niveaus betrokken worden. Daarbij reiken we tools aan om actiever samen te werken op federaal, Europees, gemeenschaps- en lokaal niveau.

Zo is het belangrijk dat burgemeesters de nodige informatie krijgen over mensen uit hun gemeenten die een vergunning aanvragen of bv. een bouwaanvraag indienen. Het lokale niveau is essentieel in de samenwerking tegen criminaliteit, een sterke link met onze gemeenten is nodig en hen de nodige handvaten te geven.

Daarnaast moet men criminelen treffen waar het hen het meeste raakt. Door op verschillende niveaus samen te werken kunnen we hun financiering blootleggen en het criminele gebruik van Bitcoin tegengaan.

Met dit plan bouwt CD&V verder op wat al is afgesproken. Het is niet opportuun om bepaalde discussies die gesloten waren opnieuw te openen. Wij voeren ons beleid verder, actief en integraal.