​De informatisering van Justitie

op Court of the Future ICT

Informatisering is een belangrijke hefboom voor een moderne Justitie. Nochtans bleek efficiënt gebruik van informatica in Justitie de laatste 25 jaar geen evidentie. Dit leidt tot frustratie bij de actoren in de justitiële wereld, terwijl er bij alle partners net veel nood aan vertrouwen is.

(Lees verder)

Diverse bepalingen strafzaken

op B.S. 18 juli 2018 Strafzaken

De Ministerraad keurde op 8 december 2017 een voorontwerp goed onder de noemer ‘Diverse Bepalingen Strafzaken’. Zo komt er een vernieuwde herzieningsprocedure in strafzaken, wordt een Europees Aanhoudingsbevel voor minderjarigen mogelijk gemaakt en wordt er een belangrijke stap gezet in de integratie van de penitentiaire gezondheidszorg in de reguliere gezondheidszorg.

(Lees verder)

Diverse bepalingen burgerlijk recht II

op B.S. 31 december 2018 Burgerlijk recht

Meer zekerheid voor de toekomst. Voor mensen die niet meer over zichzelf kunnen beslissen, wilsonbekwamen, moest er dringend een update van de regels komen. En ook het wettelijke vastleggen van de buitengewone kosten bij de opvoeding van kinderen zal voor veel minder discussies zorgen tussen ex-partners. Zo werken we elke dag verder aan regels die het leven beter maken voor iedereen.

(Lees verder)

Noodhulp voor terreurslachtoffers

op Stemming Plenaire 20 december 2018 Veiligheid

Het plafond voor de noodhulp voor terreurslachtoffers wordt gevoelig opgetrokken van 30.000 naar 125.000 euro voor dringende kosten. Slachtoffers moeten niet meer wachten op de tussenkomst van de verzekering om deze dringende kosten betaald te krijgen. De kosten lopen al snel hoog op. De financiële hulp die de Commissie voor hulp aan slachtoffers toekent, komt niet in de plaats van de vergoeding waarop de slachtoffers recht op hebben via hun verzekering, maar helpt de termijn te overbruggen tussen de terroristische daad en de uitbetaling door de verzekering en komt ook tegemoet in kosten die het slachtoffer op niemand kan verhalen.

(Lees verder)

Rolrechten op het einde van de procedure

op B.S. 20 december 2018 Toegang tot Justitie

Mensen zijn eerder terughoudend om naar de rechtbank te stappen omdat dit heel wat kosten met zich meebrengt. Het aandeel dat de burger betaalt in de procedure, zoals de rolrechten, zal binnenkort aan het einde van de procedure aangerekend worden aan de verliezende partij.

(Lees verder)

Koninklijke Bibliotheek in Brussel beter toegankelijk

op Regie der Gebouwen

De Koninklijke Bibliotheek in Brussel krijgt een facelift. Via een financiële injectie van 7 miljoen euro moet de wetenschappelijke instelling uitgroeien tot een nieuw toegankelijk en hedendaags museum. De nieuwe naam 'KBR' moet die nieuwe gedaante in de verf zetten.

(Lees verder)

Meer en betere zorg voor geïnterneerden

op Gevangeniswezen

Geïnterneerden verbleven ofwel in de gevangenis ofwel in centra zonder specifieke zorg. Minister van Justitie Koen Geens heeft hier deze legislatuur komaf mee willen maken en menswaardige zorg en opvang op maat georganiseerd. Met deze bijzondere eenheden zetten we stappen vooruit wat aangepaste zorg en voorzieningen voor geïnterneerde personen betreft en heeft de Minister een antwoord geboden voor de ontbrekende schakels in het forensisch psychiatrisch zorgnetwerk.

(Lees verder)

Wetsvoorstel houdende Boek 5 "Verbintenissen" van het Burgerlijk Wetboek.

op 24 februari 2021 Klik hier voor alle informatie met betrekking tot dit wetsvoorstel Wetsvoorstellen

Wetsvoorstel houdende Boek 5 "Verbintenissen" van het Burgerlijk Wetboek.

(Lees verder)

Wetsvoorstel houdende Boek 1 "Algemene bepalingen" van het Burgerlijk Wetboek.

op 24 februari 2021 Klik hier voor alle informatie met betrekking tot dit wetsvoorstel Wetsvoorstellen

Wetsvoorstel houdende Boek 1 "Algemene bepalingen" van het Burgerlijk Wetboek.

(Lees verder)

Wetsvoorstel tot wijziging van het oud Burgerlijk Wetboek, teneinde het recht van het kind op een geweldloze opvoeding te verankeren en iedere vorm van geweld tegen kinderen te verbieden.

Wetsvoorstel tot wijziging van het oud Burgerlijk Wetboek, teneinde het recht van het kind op een geweldloze opvoeding te verankeren en iedere vorm van geweld tegen kinderen te verbieden.

(Lees verder)

Voorstel tot herziening van artikel 150 van de Grondwet.

op 26 januari 2021 Klik hier voor alle informatie met betrekking tot dit wetsvoorstel Wetsvoorstellen

Voorstel tot herziening van artikel 150 van de Grondwet.

(Lees verder)

Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter facilitering van grootschalig DNA-onderzoek in België.

op 21 januari 2021 KLik hier voor alle informatie met betrekking tot dit wetsvoorstel Wetsvoorstellen

Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter facilitering van grootschalig DNA-onderzoek in België.

(Lees verder)
Meer verwezenlijkingen Even geduld aub...