Beleidsverklaringen

Beleidsverklaringen

Justitie staat voor enorme uitdagingen. Deze uitdagingen houden onder meer verband met de hervorming van de rechterlijke organisatie, de informatisering van Justitie, de aanpassing en modernisering van belangrijke wetgeving in het licht van maatschappelijke veranderingen, en de strijd tegen radicalisme en terrorisme. Daarbij komt de budgettaire context die van alle departementen bijkomende besparingen veronderstelt.

Om Justitie duurzaam te moderniseren en een kwaliteitsvolle, efficiënte en toegankelijke Justitie te waarborgen met minder middelen, zijn fundamentele hervormingen noodzakelijk. Het zal zaak zijn om de werking van Justitie te verbeteren en de procedureregels efficiënter te maken, zonder kwaliteit te verliezen. Deze ambitieuze hervormingsagenda zal voortbouwen op eerdere hervormingen die de komende jaren hun volledig beslag zullen kennen.

Beleidsnota's van deze legislatuur

(Lees verder)

Prioriteiten

Gevangeniswezen

Het gevangeniswezen staat voor grote uitdagingen. Overbevolking, radicalisering in de gevangenissen, de zorg voor geïnterneerden,… Met een nieuw masterplan en diverse maatregelen kunnen we een humaan detentiebeleid voeren met oog voor de gedetineerden en geïnterneerden, en aandacht voor hun voorbereiding op de terugkeer naar de maatschappij.

(Lees verder)

Transparant kader voor syndici

B.S. 24 maart 2017 Burgerlijk recht: diversen

Een aangename woonst is ergens waar er duidelijkheid is over de verdeling van de taken en kosten. Minister van Justitie Koen Geens en Minister van Middenstand Willy Borsus zorgen met een Koninklijk Besluit voor een transparant kader voor de syndicus. 

(Lees verder)

Hervorming pro Deo

B.S. 14 juli 2016 Toegang tot Justitie

Om een correcte vergoeding van advocaten te kunnen verzekeren gaat het budget voor “pro Deo” van 71 miljoen euro naar 74 miljoen euro, met de bedoeling om dit de komende jaren duurzaam en stapsgewijs op te krikken.

(Lees verder)

Correctionalisering

Potpourri II Strafproces: diversen

Het Hof van Assisen wordt aanzienlijk ontlast ten voordele van de correctionele rechtbank. Vanaf nu kunnen alle misdaden met aanneming van verzachtende omstandigheden worden gecorrectionaliseerd en dus berecht door de correctionele rechtbank. De politieke en persmisdrijven blijven wel tot de exclusieve bevoegdheid van het Hof van Assisen behoren.

(Lees verder)

De keten is zo sterk als de zwakste schakel

CD&V Veiligheidsplan Veiligheid

De veiligheidsketen van preventie, repressie en nazorg is zo sterk als de zwakste schakel: hoe meer preventie, hoe minder repressie; hoe beter de repressie, des te minder herhaling of recidive. We moeten doorzetten voor een actieve en integrale veiligheidsketen waarbij alle niveaus betrokken worden. Daarbij reiken we tools aan om actiever samen te werken op federaal, Europees, gemeenschaps- en lokaal niveau.

(Lees verder)

Justitieplan

Nota 18 maart 2015 Beleidsverklaringen

Minister van Justitie, Koen Geens, wil justitie hervormen met een hinkstapsprong. De eerste fase, de hink, kwam er vorige legislatuur door de hertekening van het gerechtelijk landschap. De tweede fase, de stap, is dit Justitieplan, dat gaat voor een efficiëntere en daardoor rechtvaardigere justitie. De derde fase van de hinkstapsprong, de sprong zelf, zijn de fundamentele hervormingen van onze basiswetgeving. Het betreft hier de nieuwe wetboeken van strafrecht en strafvordering.

(Lees verder)

Masterplan III

Persbericht 13 mei 2016 Gevangeniswezen

Met het Masterplan Gevangenissen III, waarvoor een principieel akkoord is met de kern, stellen we een totaalvisie op het Belgisch gevangeniswezen voorop, na de eerdere Masterplannen van de vorige regeringen. We hebben daarbij aandacht voor de renovatie van bestaande gevangenissen, de oprichting van nieuwe gevangenissen, de sluiting van bestaande gevangenissen en de uitwerking van een kleinschaliger en humaner detentiebeleid. Internationale en nationale waarnemers hebben België jarenlang op de vingers getikt voor een inhumaan detentiebeleid. Dit pakken we nu aan.

(Lees verder)

Versoepeld regime voor mede-eigendom

Aanbevelingsnota Burgerlijk recht: diversen

Eigenaars die zelf in hun appartement wonen en eigenaars die verhuren, hebben vaak andere belangen. Hierdoor kunnen wel eens discussies en conflicten ontstaan. De verouderde appartementsgebouwen in ons land kunnen de problemen nog verzwaren. Om een antwoord te bieden op de problemen in de praktijk heeft een werkgroep, samengesteld door Minister van Justitie Koen Geens, een lijst met aanbevelingen voorgesteld om de wet op de mede-eigendom aan te passen. 

(Lees verder)

Gerechtsdeurwaarders

Potpourri III Gerechtskosten

Elektronische betekening voor gerechtsdeurwaarders is een grote stap voorwaarts in de digitalisering van Justitie. De gerechtsdeurwaarders kunnen voortaan in zowel burgerlijke als strafzaken beslissen of ze hun exploot op elektronische wijze dan wel aan de persoon zelf betekenen. Voor strafzaken is dit, indien mogelijk, verplicht. In burgerlijke zaken blijft keuzemogelijkheid een belangrijk gegeven gelet op de betrokkenheid en bemiddelende rol van de gerechtsdeurwaarder. Deze werkwijze is een stuk efficiënter, zowel bij archivering als bij opzoeking, en een enorme plaatsbesparing.

(Lees verder)

Fonds voor juridische tweedelijnsbijstand

B.S. 31 maart 2017 Toegang tot Justitie

Op 1 mei 2017 trad de wet tot oprichting van een fonds voor juridische tweedelijnsbijstand in werking. Vanaf die datum is een vaste bijdrage van 20 euro verschuldigd in zowel burgerlijke als in strafrechtelijke zaken.

(Lees verder)

Elektronisch toezicht als automatische straf

Potpourri II Strafproces: diversen

Op 1 mei 2016 zijn de Potpourri II-bepalingen inzake elektronisch toezicht in werking getreden. Sindsien kan de rechter, in plaats van de traditionele gevangenisstraf, een detentie onder elektronisch toezicht of bepaalde maatregelen op proef ('probatie') als autonome straffen opleggen. Over deze aanpassingen werd met de gemeenschappen overleg gepleegd in de Interministeriële Conferentie Justitiehuizen.

(Lees verder)
Meer verwezenlijkingen Even geduld aub...