Beleidsverklaring

Beleidsverklaringen

Justitie staat voor enorme uitdagingen. Deze uitdagingen houden onder meer verband met de hervorming van de rechterlijke organisatie, de informatisering van Justitie, de aanpassing en modernisering van belangrijke wetgeving in het licht van maatschappelijke veranderingen, en de strijd tegen radicalisme en terrorisme. Daarbij komt de budgettaire context die van alle departementen bijkomende besparingen veronderstelt.

Om Justitie duurzaam te moderniseren en een kwaliteitsvolle, efficiënte en toegankelijke Justitie te waarborgen met minder middelen, zijn fundamentele hervormingen noodzakelijk. Het zal zaak zijn om de werking van Justitie te verbeteren en de procedureregels efficiënter te maken, zonder kwaliteit te verliezen. Deze ambitieuze hervormingsagenda zal voortbouwen op eerdere hervormingen die de komende jaren hun volledig beslag zullen kennen.

Beleidsverklaringen van deze legislatuur:

(Lees verder)

​La solidité d'une chaîne dépend de son maillon le plus faible

CD&V Veiligheidsplan Veiligheid

La solidité de la chaîne de sécurité composée de la prévention, de la répression et du suivi dépend de son maillon faible : plus de prévention = moins de répression ; une meilleure répression = moins de récidive. Il convient de poursuivre la création d’une chaîne de sécurité active et intégrale, associant l’ensemble des niveaux. A cet effet, nous fournissons les outils nécessaires à une collaboration plus active entre les différents niveaux de pouvoir : le fédéral, l’Europe, les communautés et les communes.

(Lees verder)

Diverse bepalingen strafzaken

B.S. 18 juli 2018 Strafzaken: diversen

De Ministerraad keurde op 8 december 2017 een voorontwerp goed onder de noemer ‘Diverse Bepalingen Strafzaken’. Zo komt er een vernieuwde herzieningsprocedure in strafzaken, wordt een Europees Aanhoudingsbevel voor minderjarigen mogelijk gemaakt en wordt er een belangrijke stap gezet in de integratie van de penitentiaire gezondheidszorg in de reguliere gezondheidszorg.

(Lees verder)

Dispositions diverses en matière pénale

M.B. 18 julliet 2018 Strafzaken: diversen

Le conseil des ministres a approuvé le 8 décembre 2017 un avant-projet de loi portant des dispositions diverses en matière pénale. Ainsi, la procédure de révision en matière pénale est modernisée, un mandat d'arrêt européen pour mineurs devient possible et une étape importante est franchie concernant l'intégration des soins de santé pénitentiaires dans les soins de santé réguliers.

(Lees verder)

Diverse bepalingen burgerlijk recht

B.S. 2 juli 2018 Burgerlijk recht: diversen

Minister Geens zet de hervorming van het Burgerlijk Recht door met het wetsontwerp Diverse Bepalingen. Dit groot ontwerp omvat onder meer reparaties van de nationaliteitswet, een modernisering van de naamwetgeving, de hervorming van de bemiddeling, een verbetering van de inzage in adoptiedossiers, de hervorming van de mede-eigendom, reparaties aan de pandwet en de digitalisering van de burgerlijke stand. 

(Lees verder)

Prioriteiten

Gevangeniswezen

Het gevangeniswezen staat voor grote uitdagingen. Overbevolking, radicalisering in de gevangenissen, de zorg voor geïnterneerden,… Met een nieuw masterplan en diverse maatregelen kunnen we een humaan detentiebeleid voeren met oog voor de gedetineerden en geïnterneerden, en aandacht voor hun voorbereiding op de terugkeer naar de maatschappij.

(Lees verder)

Transparant kader voor syndici

B.S. 24 maart 2017 Burgerlijk recht: diversen

Een aangename woonst is ergens waar er duidelijkheid is over de verdeling van de taken en kosten. Minister van Justitie Koen Geens en Minister van Middenstand Willy Borsus zorgen met een Koninklijk Besluit voor een transparant kader voor de syndicus. 

(Lees verder)

Hervorming pro Deo

B.S. 14 juli 2016 Toegang tot Justitie

Om een correcte vergoeding van advocaten te kunnen verzekeren gaat het budget voor “pro Deo” van 71 miljoen euro naar 74 miljoen euro, met de bedoeling om dit de komende jaren duurzaam en stapsgewijs op te krikken.

(Lees verder)

Correctionalisering

Potpourri II Strafzaken: diversen

Het Hof van Assisen wordt aanzienlijk ontlast ten voordele van de correctionele rechtbank. Vanaf nu kunnen alle misdaden met aanneming van verzachtende omstandigheden worden gecorrectionaliseerd en dus berecht door de correctionele rechtbank. De politieke en persmisdrijven blijven wel tot de exclusieve bevoegdheid van het Hof van Assisen behoren.

(Lees verder)

De keten is zo sterk als de zwakste schakel

CD&V Veiligheidsplan Veiligheid

De veiligheidsketen van preventie, repressie en nazorg is zo sterk als de zwakste schakel: hoe meer preventie, hoe minder repressie; hoe beter de repressie, des te minder herhaling of recidive. We moeten doorzetten voor een actieve en integrale veiligheidsketen waarbij alle niveaus betrokken worden. Daarbij reiken we tools aan om actiever samen te werken op federaal, Europees, gemeenschaps- en lokaal niveau.

(Lees verder)

Justitieplan

Nota 18 maart 2015 Beleidsverklaringen

Minister van Justitie, Koen Geens, wil justitie hervormen met een hinkstapsprong. De eerste fase, de hink, kwam er vorige legislatuur door de hertekening van het gerechtelijk landschap. De tweede fase, de stap, is dit Justitieplan, dat gaat voor een efficiëntere en daardoor rechtvaardigere justitie. De derde fase van de hinkstapsprong, de sprong zelf, zijn de fundamentele hervormingen van onze basiswetgeving. Het betreft hier de nieuwe wetboeken van strafrecht en strafvordering.

(Lees verder)

​De informatisering van Justitie

Informatisering is een belangrijke hefboom voor een moderne Justitie. Nochtans bleek efficiënt gebruik van informatica in Justitie de laatste 25 jaar geen evidentie. Dit leidt tot frustratie bij de actoren in de justitiële wereld, terwijl er bij alle partners net veel nood aan vertrouwen is.

(Lees verder)
Meer verwezenlijkingen Even geduld aub...