Voorstel tot herziening van artikel 150 van de Grondwet.

Voorstel tot herziening van artikel 150 van de Grondwet.