Diverse bepalingen burgerlijk recht II

op B.S. 31 december 2018 Burgerlijk recht

Meer zekerheid voor de toekomst. Voor mensen die niet meer over zichzelf kunnen beslissen, wilsonbekwamen, moest er dringend een update van de regels komen. En ook het wettelijke vastleggen van de buitengewone kosten bij de opvoeding van kinderen zal voor veel minder discussies zorgen tussen ex-partners. Zo werken we elke dag verder aan regels die het leven beter maken voor iedereen.

(Lees verder)

Diverse bepalingen burgerlijk recht I

op B.S. 2 juli 2018 Burgerlijk recht

Minister Geens zet de hervorming van het Burgerlijk Recht door met het wetsontwerp Diverse Bepalingen. Dit groot ontwerp omvat onder meer reparaties van de nationaliteitswet, een modernisering van de naamwetgeving, de hervorming van de bemiddeling, een verbetering van de inzage in adoptiedossiers, de hervorming van de mede-eigendom, reparaties aan de pandwet en de digitalisering van de burgerlijke stand. 

(Lees verder)

Levenloos kindje erkennen

op Burgerlijk recht

Ook levenloze kindjes maken deel uit van de familie. In de ogen van veel ouders is hun levenloos geboren kind een kind net als alle andere kinderen. Zij vragen dan ook dit kind een plaats te kunnen geven in hun leven door het vrijwillig te laten registreren in de databank van akten van de burgerlijke stand en een naam te kunnen geven.

(Lees verder)

Bepaal je toekomst dankzij voorzorgsvolmacht

op Burgerlijk recht

Waar zal je verblijven als je wilsonbekwaam wordt? In welk rusthuis breng je je oude dag door en welke dokter zal je verzorgen? Minister Koen Geens zorgt dat je dit al op voorhand kan vastleggen in een voorzorgsvolmacht.

(Lees verder)

Transparant kader voor syndici

op B.S. 24 maart 2017 Burgerlijk recht

Een aangename woonst is ergens waar er duidelijkheid is over de verdeling van de taken en kosten. Minister van Justitie Koen Geens en Minister van Middenstand Willy Borsus zorgen met een Koninklijk Besluit voor een transparant kader voor de syndicus. 

(Lees verder)

Samenwonen in een mede-eigendom aangenamer maken

op B.S. 2 juli 2018 Burgerlijk recht

Eigenaars die zelf in hun appartement wonen en eigenaars die verhuren, hebben vaak andere belangen. Hierdoor kunnen wel eens discussies en conflicten ontstaan. De verouderde appartementsgebouwen in ons land kunnen de problemen nog verzwaren. Om een antwoord te bieden op de problemen in de praktijk voerde Minister Geens een nieuwe wetgeving in.

(Lees verder)

Betere omkadering vastgoedmakelaars

op Burgerlijk recht

Een eigendom kopen is niet iets waar de meeste mensen licht over gaan. Het is dan ook belangrijk om een transparante regelgeving te hebben rond de verkoop van eigendommen, net als voor de uitbating van het mede-eigendom. 

(Lees verder)

Uniforme regels bij bescherming en plaatsing kinderen

op Burgerlijk recht

Een minderjarige kan om medische, familiale of veiligheidsredenen tijdelijk geplaatst worden in België, of vanuit België geplaatst worden in een ander land. Voor zulke procedures bestaat er geen duidelijk afgelijnde wisselwerking tussen de federale staat en de gemeenschappen, die beide een rol spelen. De ministerraad keurde op 31 maart een wetsontwerp goed van Minister van Justitie Koen Geens dat de samenwerking tussen de federale regering en de gemeenschappen vastlegt. Dit samenwerkingsakkoord verduidelijkt de procedure en stimuleert overleg.

(Lees verder)

Bemiddeling als volwaardig onderdeel van justitie

op B.S. 2 juli 2018 Burgerlijk recht

De Minister stelde reeds in zijn justitieplan dat er meer moest worden ingezet op bemiddeling, omdat een bemiddelde oplossing de verzoening van de partijen impliceert. Mensen die een aanbod tot bemiddeling weigeren, zouden hun beslissing moeten motiveren en ze kunnen hierover ondervraagd worden. Daarnaast wil de Minister de drempel tot bemiddeling verlagen, en de betrokken partijen beter en sneller informeren over de mogelijkheden die ze hebben om het geschil op te lossen. De Minister wil het beroep van bemiddelaar opwaarderen en beschermen, en de structuur en opdracht van de federale bemiddelingscommissie moderniseren.

(Lees verder)

Snellere slachtofferhulp bij foutloze aansprakelijkheid

op Burgerlijk recht

Slachtoffers van schadegevallen zoals onder meer milieurampen, treinrampen en gasexplosies zullen in de toekomst sneller een vergoeding kunnen krijgen. In een wetsontwerp dat werd goedgekeurd op de Ministerraad staat dat slachtoffers een schadevergoeding kunnen krijgen zonder dat het bewijs van de eventuele strafrechtelijke fout nog het burgerlijk geding vertraagt. Zeker bij grote en complexe rampen kon een schadevergoeding daardoor immers lang op zich laten wachten. 

(Lees verder)

Alfabetische volgorde bij onenigheid vrije naamkeuze

op Burgerlijk recht

Wanneer ouders het niet eens zijn over de naamsoverdracht van hun kind, zal het kind de naam van zowel de moeder als de vader dragen, naast elkaar en in alfabetische volgorde. Het wetsontwerp waarin dit wordt vastgelegd, focust op de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. De bepaling die de vorige regering goedkeurde werd omwille van genderdiscriminatie nietig verklaard door het Grondwettelijk Hof.

(Lees verder)

Zelfbeschikking centraal in nieuwe transgenderwet

op Burgerlijk recht

Sinds 1 januari 2018 kunnen mensen die hun geslachtsregistratie in overeenstemming willen brengen met hun genderidentiteit dat doen via een administratieve procedure bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Zij hoeven geen verplichte geslachtsoperatie meer te ondergaan. De nieuwe wet biedt ook mogelijkheden aan minderjarigen, die stapsgewijs hun ware genderidentiteit vorm kunnen geven. De kernbegrippen erachter zijn: respect, zelfbeschikking en demedicalisering.

(Lees verder)
Meer verwezenlijkingen Even geduld aub...