Snellere slachtofferhulp bij foutloze aansprakelijkheid

Burgerlijk recht

Slachtoffers van schadegevallen zoals onder meer milieurampen, treinrampen en  gasexplosies zullen in de toekomst sneller een vergoeding kunnen krijgen. In een wetsontwerp dat werd goedgekeurd op de Ministerraad staat dat slachtoffers een schadevergoeding kunnen krijgen zonder dat het bewijs van de eventuele strafrechtelijke fout nog het burgerlijk geding vertraagt. Zeker bij grote en complexe rampen kon een schadevergoeding daardoor immers lang op zich laten wachten. 

Daarnaast dient te worden vermeden dat er vertaging opgelopen worden in de procesvoering wanneer er meerder aansprakelijken zijn die in de schadelast moeten delen. Daarom kunnen voortaan collectieve deskundigen worden aangesteld. 

De wet van 8 juni 2017  maakt de zaken nog eenvoudiger en zet de rechten van de slachtoffers centraal. Bij een schadegeval moeten onze gedachten immers eerst en vooral naar hen gaan. Hun rechten moeten worden gerespecteerd en de juiste hulp en ondersteuning moet hen worden geboden.